1 constructii hidrotehnice - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi ...

intermediul unui mic baraj si un sistem de conducte ceramice două de secţiune mare şi una mai mică, avînd o ... Stramtori (Firiza), H=49,5m, 1964 (Baia mare).

1 constructii hidrotehnice - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi ... - Related Documents

1 constructii hidrotehnice - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi ...

intermediul unui mic baraj si un sistem de conducte ceramice două de secţiune mare şi una mai mică, avînd o ... Stramtori (Firiza), H=49,5m, 1964 (Baia mare).

1 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - Facultatea de Hidrotehnică ...

asigurarea apei pentru irigaţii şi pentru alimentarea cu apă potabilă. Printre primele lucrări ... castelul de echilibru, conductele forţate şi canalul de fugă. Această ...

universitatea tehnica - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi ...

UNIVERSITATEA TEHNICA „ GHEORGHE ASACHI ” DIN IASI. FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, GEODEZIE SI INGINERIA MEDIULUI. 2. Cuprins. 1.

stătescu florian - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria ...

4) 2006-prezent, Expert evaluator ARACIS, CNCSIS. 5) 2005-prezent ... Capitole de cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 5. - Lucrări științifice ...

geodezie - Facultatea de Construcții

reorganizarea învăţământului să se prevadă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe lecţii de topografie, astronomie şi geodezie teoretică. În Transilvania şi Ţara ...

FD an2 s1 MTC Geodezie elipsodala 19-20 - Facultatea de Constructii

Geodezie elipsoidala. 2.2 Aria tematica. Inginerie geodezică. 2.3 Titularul activităţilor de curs. Prof. dr.ing.Mircea Ortelecan. 2.4 Titulari activităţilor de lucrări.

departamentul de inginerie hidrotehnică - Facultatea de Hidrotehnică

Forum, Conferinţa Internaţională – Sustainable Solutions in Water Management ... geotehnic pentru obiectivul Fabrica de producție de extruziuni din aluminiu și ... Contract UTCB 4/2018 – „Studiu privind impactul apei uzate pre-epurate.

secţia construcţii, geodezie şi cadastru - UTM

În lucrare se prezintă o analiză calitativă a deformabilității unei structuri pe ... in programele de pregătire a specialiștilor in domeniul construcțiilor, ... In prezent puterea de calcul și capacitățile de proiectare, vizualizare și ... obiective de interes naţional, judeţean şi local, https://lege5.ro/Gratuit/geztsmrxgm/legea-nr-255-.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Lista candidaților declarați admiși pe locuri finanţate de la buget la programe de studii universitare de master. Facultatea de Geodezie. Sesiunea de admitere ...

Facultatea de Hidrotehnică - Appfe

Istoria facultății. ✓ Institutul de Construcții București este fondat în anul 1948. ... denumirea de Facultatea de Hidrotehnică,Drumuri şi Poduri. ✓ Din 1990 ...

Facultatea de Hidrotehnică - UTCB

20 Sept 2018 ... llie G. Florin. Biciuşcă S.T. Vasile -Alexandru. Balaban B. Paul-Constantin lonită A. lulian-Marius. Mihai O.F. Diana-Florina. Stan A. Andrei- ...

Facultatea de Geodezie - Biblioteca UTCB.

MATEMATICI SUPERIOARE. 517.3. Păltineanu, G. Matematici superioare : calcul integral. P 16. Zamfir, M. Conspress. 285p. 2016. 517. Niţă, L.

regulament - Facultatea de Hidrotehnică - UTCB

Inginerie urbană şi dezvoltare regională. Amenajări şi construcţii hidrotehnice. Hidrotehnică. Inginerie sanitară şi protecţia mediului. Căi ferate, drumuri şi poduri.

Admitere - Facultatea de Hidrotehnică - UTCB

Facultatea de Hidrotehnică. 1. Specializări. 2. Viitori angajatori. 3. Resurse. 4. Burse studenți. 5. Admitere. 6. Istoria facultății. 7. Facultatea în imagini. 8.

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNICĂ - Facultatea de ...

ANUARUL FACULTĂŢII DE HIDROTEHNICĂ. 2 ... Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, la Facultatea de Hidrotehnică ... Iași, 15-17 septembrie 2016.

Facultatea de Hidrotehnică - Biblioteca UTCB.

Culegere de probleme de algebra linia-. C 94 ... Ed.Dacia,Cluj-Napoca. ... 43p. Teh.1 ex. 1971. 628.512 Dascalescu,A. Progrese in epurarea gazelor indus-.

buletinul institutului politehnic din iaşi - Facultatea de Hidrotehnică ...

hidrotehnic în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi ... that in Babylon, Niniveh and Egypt, but also in our country, in cities like Tomis.

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

FD an4 s2 MTC TELEDETECTIE 19-20 - Facultatea de Constructii

1 Oct 2019 ... Imagini satelitare. Rezoluţia imaginilor satelitare. Înregistrări pancromatice, multispectrale şi hiperspectrale. CURSUL 6. Corecţii atmosferice ...

Armătura - Facultatea de Construcții - UPT

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi ! Tipuri de armături: 1) ARMĂTURI FLEXIBILE. → bare cu secţiune ...

Facultatea de Construcţii - UniTBv

CONSTRUCTII INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII. PROFESOR UNIV. 22 BOERIU. LUCIA MARIA. CONSTRUCTII INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII.

FD an3 s1 MTC Cartografie II 19-20 - Facultatea de Constructii

Stereografica 1970 şi construcţia cadrului unui plan topografic. 3. Transformări de coordonate în proiecţia stereografică 1970. 4. Reducerea distanţelor la planul ...

60.10 Cai de comunicatii - Facultatea de Constructii

Căi de comunicaţie. 2.2 Aria tematica (subject area). Proiectare si executie constructii rutiere. 2.3 Responsabili de curs. Asist. Dr. Ing. Andrei Clitan. 2.4 Titularul ...

Fundatii - Facultatea de Constructii

Dimensionarea elementelor şi structurilor de fundare ale construcţiilor din domeniul ingineriei civile (fundaţii continue, izolate, rigide/elastice, radiere generale, ...

FD an1 s2 MTC Topografie I 19 20 - Facultatea de Constructii

Măsurători Terestre și Cadastru/inginer. 1.7 Forma de ... Efectuarea de ridicări topografice specifice necesare elaborării de planuri şi hărţi topografice tematice.

PDF.js viewer - Facultatea de Constructii

9 feb. 1985 ... România. telefon/fax: 4 0264 / 425.988 0264/425.462; [email protected], http://www.incd.ro/sucursala-cluj-napoca de cercetare-dezvoltare.

foundations - Facultatea de Construcții

usual “prescriptive method” used in NP112- ... NP112 offers the following formula for computing p ... value is given in NP 112 for different soils and foundation.

facultatea de construcţii şi arhitectură - MPT

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI ... O adeverinţă eliberată de instituţia unde s-a desfăşurat practica din care să rezulte ...

NOTE - Facultatea de Constructii

FORMAT. EUROPEAN. CURRICULUM VITAE. INFORMAŢII PERSONALE. Nume. POPA Anca Gabriela. Adresa. Str. C.A. Rosetti nr. 15B, 400306 Cluj-Napoca.

beton - Facultatea de Construcții - UPT

timp (luni). Modificarea volumului fazelor din piatra de ciment. Evoluţia în timp a structurii betonului. Facultatea de ... creşte atât timp cât se menţine încărcarea, iar după ... Facultatea de Construcții . Dr.ing. Nagy‐György T. Š. 49 grindă placă ...

Grila_Cretan_Ioana_Alina - Facultatea de Construcții - UPT

25 Nov 2019 ... Nume și prenume candidat Crețan Ioana‐Alina ... Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator (nu se includ contributiile ca editor de proceedings). 0,00 ... Albert Titus CONSTANTIN, Șerban Vlad.

Untitled - Facultatea de Construcții - UPT

www.ct.upt.ro/suşcos/fi. 1, Master Suscos tes/2013-2015/2010/. 2014. 34. 20. 50.00. 2. Dinu Florea. Robustness of structures. Scenarios www.ct.upt.ro/suscos/fi.

ANEXA nr - Facultatea de Constructii

teritoriului, construcţii civile şi industriale, căi de comunicaţie si lucrari de arta, construcţii hidrotehnice si îmbunătăţiri funciare. C5. Determinarea deplasărilor şi ...

FD an2 s1 ING CIV Mecanica II 19-20 - Facultatea de Constructii

Acumulare de cunoștințe din Mecanică (Cinematică, Dinamică, Mecanică analitică) ... Iacob Borș, Mecanica, Teorie si aplicații de Cinematica, Dinamica, ...

Geotehnica - Facultatea de Constructii

ă). Trebuie să cunoască: -. Alcătuirea şi clasificarea pământurilor;. -. Compresibilitatea pământului;. -. Forfecarea pământului;. -. Starea de tensiuni in masivul de ...

02. Dosar Mircea.pdf - Facultatea de Constructii

16 Nov 2015 ... g) ţinută morală şi academică (apreciez 20 p) h) alte activitati semnificative la nivel de departament/facultate: membru în comisii de examinare, ...