jurnalistul – echilibrist între dreptul la informaţie şi dreptul la ... - UAB

Garantarea acestor drepturi şi apărarea lor prin instituţii ale dreptului ... viaţă privată şi îngrădeşte, într-un anume fel, dreptul la informare, este „graniţa” dintre ...

jurnalistul – echilibrist între dreptul la informaţie şi dreptul la ... - UAB - Related Documents

jurnalistul – echilibrist între dreptul la informaţie şi dreptul la ... - UAB

Garantarea acestor drepturi şi apărarea lor prin instituţii ale dreptului ... viaţă privată şi îngrădeşte, într-un anume fel, dreptul la informare, este „graniţa” dintre ...

JURNALISTUL – ECHILIBRIST ÎNTRE DREPTUL LA INFORMAŢIE ...

Garantarea acestor drepturi şi apărarea lor prin instituţii ale dreptului ... viaţă privată şi îngrădeşte, într-un anume fel, dreptul la informare, este „graniţa” dintre ...

DREPTUL LA INFORMAŢIE – ÎNTRE GARANŢII ŞI LIMITĂRI

Noţiunea de „buna guvernare”, din perspectiva dreptului la informaţie. 3.5. Securitatea informaţiei. 4. INFORMAŢIA ŞI DREPTUL. 4.1. Dreptul la informaţie ...

dreptul la informaţie – între garanţii şi limitări - Doctorat ASE

Dreptul la informaţie – drept fundamental al omului. 4.2. Perspectiva istorică asupra dreptului la informaţie. 4.3. Dreptul la informaţie şi libertatea de exprimare.

LIBERTATEA CREAŢIEI ŞI DREPTUL LA INFORMAŢIE

LIBERTATEA CREAŢIEI ŞI DREPTUL LA INFORMAŢIE ... derile referitoare la libertatea exprimării, creaţia fiind considerată drept o formă a exprimării. Totodată ...

accesul la informaţie şi dreptul de autor - ABRM

4. Sergiu Rotaru. DREPTUL DE AUTOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII. BIBLIOTECILOR ... scop, la propunerea comunităţii bibliotecarilor, noua Lege privind dreptul de autor ... utilizatori descarcă în mod frecvent texte, filme, muzică on-line, iar în ultima ... prezentării benevole, gratis a lucrărilor didactice / ştiinţi- fice pentru ...

libertatea creaţiei şi dreptul la informaţie - Studia Universitatis ...

Creaţia vine să ofere o alternativă exprimării tipice prin intermediul cuvântului, iar câteodată acest mod de exprimare spune mai mult decât pot să spună nişte ...

Prin dreptul pacietului la informaţie, educaţie, bunuri şi ... - Avort.md

După avort, menstruaţia va reveni peste 4 - 6 săptămâni. Utilizarea repetată a acestei metode ar putea avea o influenţă nefavorabilă asupra organismului?

Autonomie locală și subsidiaritate în dreptul francez și în dreptul ...

STRATAN, VIOLETA-IRINA. Autonomie locală şi subsidiaritate în dreptul francez şi în dreptul român / Violeta-Irina Stratan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014.

Interpretarea în dreptul intern şi dreptul comunitar - Facultatea de ...

că vorbim despre: 1) interpretarea oficială şi interpretarea neoficială, în funcie de puterea sa obligatorie sau neobligatorie; 2) interpretarea literală, extensivă şi.

dreptul la pace şi dreptul păcii - Academia de Politie

Liga Statelor Arabe. 2.2.6. ... Dreptul la pace în sistemul Naţiunilor Unite. 6.3. ... Mazilu Dumitru în cadrul Națiunilor Unite, mi-aș permite să apreciez că.

cesiunea de drepturi reglementată în dreptul comun şi în dreptul ...

aplicabile contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor se grevează pe dreptul comun al teoriei obligaţiilor, analiza ce urmează va fi structurată pe ...

conceptul autonomiei în dreptul internaţional şi în dreptul ... - IBN

secesiune nu-și are locul. Autonomia este legată de dreptul minorităților (naționale, etnice, religioase). Dreptul internațional nu are multe de spus referitor la ...

DREPTUL SUBIECTIV- ÎNTRE UZ ȘI ABUZ DE DREPT

preocupată în permanenţă să ofere o definiţie a acestuia, să determine trăsăturile şi natura juridică ale acestuia, elemente care îl diferenţiază de dreptul pozitiv.

Proprietatea şi dreptul de proprietate asupra pădurilor între ...

de pădure şi a modului în care efectele pozitive ale pădurii se pot cuantifica şi apoi vinde pe piaa ... fiind sinonime (Bancu şi Bouriaud, 2005). Dificultatea de ...

dreptul afacerilor. introducere în dreptul afacerilor. raportul ... - UJMag

Dreptul afacerilor, Introducere în dreptul afacerilor,. Raportul juridic de afaceri, Contractul / Ioana Nely Militaru. –. Bucureşti : Universul Juridic, 2013. Bibliogr.

dreptul la reproducere

judecătorească sau incapacitatea gravidei de a-şi exprima voinţa, este ... a donatorului, care poate influenţa bagajul genetic al copilului, sunt aprobate prin ordin ...

Capitolul I. Dreptul

dat într-un anume stat, denumit drept pozitiv. La rândul său, acesta se împarte în două subansamble: a) dreptul obiectiv – format din ansamblul normelor juridice ...

Dreptul la sånåtate

ferment, un colebil, un pahar de ferrnet ca så-¡i aju¡i digestia dar de fapt ca så po¡i mânca mai mult sau chiar ce nu po¡i digera bine! Capacitatea de digestie nu ...

DREPTUL MUNCII

-realizeze o definiţie a contractului individual de muncă, reliefând principlalele ... fi afectat de un termen extinctiv , deoarece Codul muncii permite încheierea.

Dreptul tăcerii.

de ciudată în acest caz tăcerea, încât nici ... cerii, fiindcă tăcerea lor înseamnă înţelept ciune. ... Mare depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. —.

2. S1 DREPTUL MUNCII

Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu, Dreptul muncii. Note de curs,. Ed. C.H. Beck, 2017;. 2. Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic si practic de drept al ...

Dreptul afacerilor

11 Sept 2019 ... Pactul de opțiune: a) reprezintă actul juridic prin care părțile se obligă să negocieze în vederea încheierii unui contract; b) pentru a fi valabil, ...

3 dreptul la educație

1 Dec 2019 ... Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale. Manualul școlar ... Educaţie socială : clasa a V-a / Codruţa. S. Missbach ...

Dreptul la munca

II. Art. 3 – (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Art. 3 – (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de ...

dreptul muncii - UEB

1 alin. 1). În considerarea celor ce preced, dreptul muncii poate fi definit ca acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care.

Dreptul Nr. 31 - USPEE

În mediile de afaceri, simbolistica oferirii de Bambus. Norocos are diverse semnificaţii, precum succes și prosperitate în afaceri, pace sufletească, energie po-.

DREPTUL CIVIL

Reorganizarea persoanei juridice şi succesiunea de drept în cazul reorganizării persoanei ... Noţiunea, caracteristica şi clasificarea actului juridic civil. 19.

Dreptul la informare

Dreptul la informare a fost recunoscut drept o component√ cheie pentru a asigura popula≈iei informa≈ia necesar√ protej√rii intereselor fiec√ruia. Pe lâng√ ...

DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului – dreptul la un proces echitabil. Interesul ce se manifestă faţă de aceas- tă problematică se datorează nu numai ...

dreptul familiei - UJMag

ediţia a II-a, emendată şi actualizată ... Abrogarea Codului familiei şi includerea principalelor dispoziţii privind relaţiile ... După republicare, Codul familiei a fost.

dreptul muncii - UJMag

Capitolul I. Dreptul muncii – ramură de drept. 5. Cuvânt înainte. Dreptul muncii reprezintă ramura dreptului cu o dinamică extraordinară, cauzată atât de factori ...

Dreptul comunitar - istorie

Relația drept comunitar-drept national se stabileşte pe baza următoarelor principii: • principiul imputernicirii speciale limitate: Potrivit art. 5 alin. 1 din Tratatul ...

dreptul la sanatate - UNOPA

DREPTUL LA SANATATE. CONSTITUTIA ROMANIEI. DREPTUL LA VIATA SI LA INTEGRITATE FIZICA SI PSIHICA. ART. 22. (1) Dreptul la viata, precum si ...

Dreptul societăților comerciale

Înființarea unei societăți, capitalul și cerințele de comunicare a ... sa juridică. ... ca o societate să se constituie pe teritoriul Uniunii sub forma unei societăți.

dreptul contraven - Parajurist.md

legiuitorul să califice o faptă anumită ca fiind infracţiune sau contravenţie. ... ori statului a fost săvârșită în interesul acestei persoane, a fost admisă, ... Constatarea acestei încălcări se face cu dispozitive speciale de tip radar. ... Această activitate începe atunci când agentul constatator este sesizat prin plângere sau denunţ, ...

dreptul succesoral - UJMag

N. C. civ. Noul Cod civil. N. C. pr. civ. Noul Cod de procedură civilă. O.G. ... şi pasivului patrimonial care trece de la defunct la moştenitorii săi, altfel zis de masă.

download .pdf - Dreptul la Oraș

4 Aug 2018 ... zona asta în care stăm cu celebri gândaci de bucătărie, dar cel mai rău sunt plos- nițele de lemn, care au ... Ideea este în felul următor: scapi.

dreptul penal și pr - Parajurist.md

Infracțiunea este un comportament prevăzut și pedepsit de legea penală (Codul penal). Drept infracțiuni sunt recunoscute acele fapte ce prezintă un pericol ...

Dreptul la viaţa privată

DREPTUL LA VIAłA PRIVATĂ. Preocuparea pentru protecŃia. vieŃii private nu este, din punct de vedere filozofic, politic şi cultural, o preocupare de dată ...