Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării

răului” (în accepţie figurată, om plin de păcate, rău, crud; om poznaș, isteţ, vioi)1, ... să evite întâlnirea cu acestea – „Numele dracului nu e bine să-l pomenești, ...

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării - Related Documents

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării

răului” (în accepţie figurată, om plin de păcate, rău, crud; om poznaș, isteţ, vioi)1, ... să evite întâlnirea cu acestea – „Numele dracului nu e bine să-l pomenești, ...

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării - Diacronia

face biserici, nici puţuri la răspântii, dracul să-l pieptene, nici dracul nu se mai descurcă, nu e dracul atât de negru cum pare (cum îl fac babele), parcă a arat ...

Cercetări de literatură populară. I. Toponimice sud ... - Diacronia

mai la locul său în balada „Toma Alimoş", sântem în drept să: presupunem că ... 629, este această caracterizare, acest „portret psihologic" al femeii: Că aşa e ...

Transpoziţii narative ale legendelor toponimice în Arealul Slănic ...

11 feb. 2018 ... Orașul Slănic Prahova este situat în Subcarpații de Curbură, fiind ... anume: Baia Baciului, Baia Porcilor, Baia Verde cu cele trei lacuri şi Baia ...

harta - GAL Sudul Gorjului

Page 1. Page 2.

Colinda din sudul Basarabiei - Diacronia

Gazda nu izbuteşte să vâneze nimic; se împuşcă circulă în zona respectivă cu ... boieri mari” sau „Ian sculaţi voi, ce dormiţi” sau „Scoală-mi-te, doamnă mare”.

Colinda din sudul Basarabiei: diversitate şi ... - A. Philippide

Spre Basarabia s-au pornit mii de colonişti din peninsula Balcani, mai ales ... Caraman P., Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Bucureşti, 1983. Cireş L.

cetăti dacice din sudul transilvaniei - History-Fiction.ru

N. Lupu, directorul Muzeului Brukenthal din Sibiu, are marele merit de a fi reperat cetatea dacică de la Tilişca (r. Sibiu), cetate ce continuă o mai veche fortificaţie ...

Castelele din Sudul Cehiei - Lednice & Brno - Ultramarin

Descriere Castelele din Sudul Cehiei - Lednice & Brno 3*, Lednice, Cehia ... toate vizitele şi opririle opţionale, intrări la muzee sau alte obiective turistice;.

Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în sudul ...

18 Oct 2019 ... Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în sudul ... achiziționarea pachetului integral de acțiuni al Spitalului Lotus Ploiești.

MIHALACHE BRUDIU, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei ...

MIHALACHE BRUDIU, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii - mărturii arheologice -, Bucureşti, Editura Printech, 2003, ...

Consideraţii privind Corpurile de apă subterană din sudul româniei

În partea de sud a României se acumulează importante cantităţi de apă subterană, atât în ... ape subterane delimitate în cadrul acestui bazin hidrografic.

politica de represiune a regimului sovietic în sudul basarabiei şi ...

nească din Cetatea Albă a fost deportată în Kazahstan: „În 1940, oraşul este ... românii din Ucraina trebuie „să fie recunoscuţi oficial în calitate de populaţie care ...

Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul ... - Diacronia

Tesaliei, în care unii dintre păstorii nomazi, cu timpul, s'au văzut nevoiţi să-şi schimbe ... Şi tot aşa întâlnim foarte des cântece cu versuri ca: Ună veară mare ... In ţinutul ocupat de. Bulgarii numiţi Mi/aţi, despre care vezi mai pe larg în capitolul.

Sânt în Transilvania așezări de Români veniți din sudul ... - Diacronia

Dânsul ajunge, cu drept cuvânt, la concluzia că „din tot ceea ce s'a relevat până ... poate ca şi ei să se fi refugiat tot dinaintea furiei turceşti, ca şi cei porniţi spre ...

Analiza evoluției Febrei butonoase în Sudul României în ... - cnscbt

Incidența cazurilor de febră butonoasă în județele din sudul României, 2000-2017. Febra butonoasă încă reprezintă o problemă de sănătate publică pentru ...

Arta raului cel mai mic

5 Dec 2019 ... Ce−i drept, acum nu mai sunt în vogă marile proiecte ce visau să−i fericească pe oameni. Viitorul nu mai pare a ... Drumul pe care merge cartea de faţă este o îmbinare a celor două puncte de vedere. ... precizaţi termenii în care pot fi evaluate legile şi instituţiile, libertatea este un concept ... foarte alunecos.

Amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Livezeni ...

1 Aug 2019 ... nodurile hidrotehnice: Livezeni, Dumitra si Bumbesti (Baraj si MHC Livezeni, ... cuprinsa intre Livezeni si Bumbesti Jiu se bazeaza pe o lista ...

NIMICNICIA RĂULUI ŞI DIFERENŢA MEONTOLOGICĂ. SCHIŢA ...

SCHIŢA UNEI INTERPRETĂRI MEONTOLOGICE. A PROBLEMEI ... digmatice, pe atât de cotidiene: „pierderea în peisaj”15 şi „somnul fără vise”. Pentru primul ...

ARHETIPUL RĂULUI ÎN POVESTEA IVAN TURBINCĂ DE ION ...

personajul Ivan Turbincă, caracterizat inițial ca fiind un om fără căpătâi și cu ... răul prin forțele proprii, Ivan Turbincă are binecuvân- tarea lui Dumnezeu.

Pr. Dan Badulescu – Imparatia raului – New Age. - Tineretul Ortodox

Împ ă r ă ţ ia r ă ului: NEW AGE. Originile, istoricul, doctrina şi consecinţele sale din perspectivă ortodoxă. Preot DAN BĂDULESCU ...

DINAMICA SEDIMENTELOR ÎN LUNGUL RÂULUI SUCEAVA

Râul Suceava este unul din râurile reprezentative pentru studiul albiilor cu pietriş şi ... Materialul care îl aducem în discuie are în atenie albia râului Suceava, ...

starea ihtiofaunei râului bâc în anul 2018 - OAJI

Călărași și mun.Chișinău. Cuvinte-cheie: ecosistem lotic, ihtiofaună, poluare, specii invazive. ICHTYOFAUNA OF THE RIVER BÂC IN 2018. In the present ...

Reabilitarea falezei râului Nistru și a spațiului public ... - Coe

4 Ian 2017 ... semnificativ accesul la oglinda de apă și închide vederea asupra malului opus al râului ... În partea de sud-vest se află rezervația naturală.

monitorizarea faunei piscicole din bazinul superior al râului ...

electronarcoză, în 7 secțiuni pe râul Dâmbovița și afluenții Otic, Vladului și Tamaș, au fost colectați. 313 pești, cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani: Salmo ...

Variabilitatea granulometrică a depozitelor de albie a râului Bârlad ...

Râul Bârlad are 247 km lungime şi un bazin cu o suprafaţă de 7395 km2. Qmediu = 2,37 m3 /s la staţia hidrometrică Vaslui. 3,37 m3 /s la staţia Bârlad. 9,01 m3 ...

Arhetipul Răului în povestea Ivan Turbincă de Ion ... - Akademos

personajul Ivan Turbincă, caracterizat inițial ca fiind un om fără căpătâi și cu ... răul prin forțele proprii, Ivan Turbincă are binecuvân- tarea lui Dumnezeu.

Evaluarea habitatelor riverane de pe cursul superior al râului ...

Râul Dâmbovița este, practic, creat de către doi afluenți principali: pârâul de pe Valea Vladului, care la rândul lui izvorăște din Muntii Făgăraș, vârful Brătila ...

Ecoterra, no. 27, 2011 53 ASPECTE ALE CALITĂŢII APEI RÂULUI ...

27 Nov 2011 ... perioada 2007-2009 pentru lacurile Buftea, Fundeni şi Cernica II şi în ... Lacul Cernica II este ultimul lac din salba de lacuri a râului Colentina; ...

Expresia răului în poezia lui Andrei Ţurcanu - Akademos

Se constată faptul că în universul poetic al lui Andrei Țurcanu într-o oarecare măsură totul este pe dos / întors, schimonosit, inversat, mutilat, smintit, ...

Arhetipul Răului în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă

lucrurilor, proiectează imaginea celui de al doilea. Adam. ... THE ARCHETYPE OF THE EVIL IN THE STORY IVAN TURBINCĂ BY ION CREANGA. Summary.

aspecte ale dezvoltării durabile pe valea râului timiş - Quaestus

văilor râurilor Bega şi Timiş”. Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, râul Timiş, Romania, turism. Studiul de faţă îşi propune să analizeze problematica dezvoltării.

vasile cătălin bobb hermeneutica și problema răului în filosofia lui ...

răului şi hermeneutică va complica aproape total înţelegerea adecvată a filosofiei sale, întrucât hermeneutica este privită de către Ricœur ca o posibilă soluţie în ...

Fauna Ihtiologică a Bazinului Râului Tur - North-Western Romanian ...

Flora şi fauna rezervaţiei naturale "Râul tur" = The flora and fauna of the Tur River natural reserve : Biharean Biologist 2008, supplement / Sike Tamás, Márk-.

Morfologia albiei râului Bârlad şi variabilitatea depozitelor actuale

Cercetările geomorfologice asupra albiei râului Bârlad şi bazinului său hidrografic au ... IONI Ă, I. (2000a), Formarea şi evolu ia ravenelor din Podişul Bârladului, ...

Managementul riscului la inundatii in bazinul raului Suceava, judetul

27 Ian 2020 ... SUCEAVA în vederea apărării împotriva inundațiilor in judetul ... 24 riscul la inundații și pagubele în scenariul în care nu se face nimic.

Relieful antropic din Bazinul Superior al Râului Crişul Repede

CATEDRA DE GEOGRAFIE FIZICĂ ŞI TEHNICĂ. RELIEFUL ... deosebite faţă de alte râuri din cadrul părţii de nord-vest a României. 2.3.7. Resursele turistice ...

riscuri naturale şi tehnologice în bazinul mijlociu al râului arieş ...

27 Oct 2009 ... Râul Arieş traversează Munii Apuseni, despărindu-i aproape în două. Valea Arieşului, sectorul său mijlociu, include mai multe subdiviziuni ale ...

Importan a râului Tisa (curs de frontieră) în conservarea ihtiofaunei ...

demonstrând faptul că majoritatea speciilor de peşti din acest important râu sunt întâlnite în aproape toată zona carpatică a României. Speciile caracteristice ...

Bazinul râului Prut - Environmental Protection of International River ...

... aceeași priză, cum ar fi râu, lac sau mare. ... rezervor, o parte a unui râu sau un ... Pentru ape de suprafață, starea “bună” constă din componenta ecologică.