Poezie şi filozofie într-un catren folcloric selectat de L ... - Diacronia

Antologia de poezie populară2 se deschide cu următorul catren tulburător: „Doamne, Doamne, mult zic Doamne./ Dumnezeu pare că doarme/ Cu capul pe-o.

Poezie şi filozofie într-un catren folcloric selectat de L ... - Diacronia - Related Documents

Poezie şi filozofie într-un catren folcloric selectat de L ... - Diacronia

Antologia de poezie populară2 se deschide cu următorul catren tulburător: „Doamne, Doamne, mult zic Doamne./ Dumnezeu pare că doarme/ Cu capul pe-o.

Poezie şi filozofie într-un catren folcloric selectat de L. Blaga ...

3 La 17 februarie 1930, Blaga îi scria lui Pillat: „Mă gândesc serios de tot să fac o traducere în germană a unei antologii româneşti (poezii)” şi îi cerea colecţia ...

Cititorind. Poezie română. Însemnări într-un caiet literar din 1979. α ...

câțiva poeți români și poezia lor (Ion Barbu, Nichita. Stănescu, Marin Sorescu, Ștefan Augustin Doinaș,. Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Mihai Duțescu),.

Valorificarea universului folcloric românesc în traducere - Diacronia

poetică în limba literară şi în literatura cultă; mitologia. “reconstituită” prin ... mitologie folclorică în cultura tradiţională românească. ... Sursa: DEX '98. Provided ...

Redimensionarea savantă a datului folcloric în poemul ... - Diacronia

Redimensionarea savantă a datului folcloric în poemul pentru voce şi orgă Mioriţa de Tudor Chiriac. Violina GALAICU. Dintru început vom face o scurtă ...

Contribuţii la cunoaşterea unui vechi motiv folcloric ... - Diacronia

DUMITRU POP. Ocupîndu-se de Geneza melodică a baladei lui Pintea Viteazul1, ... conţinutul baladei Şalga din colecţia lui Vasile Alecsandri. întîlnim aici aceleaşi ... sandri en 1866, et dans une variante transylvaine de la Mioriţa; il présente ...

Mitul antic şi basmul folcloric. Tranziţia ficţiunii de la ... - Diacronia

This article represent an interpretation of the original myth in relation with the folk tale. Folk tale is that species in that are observed art imaging in relation to the ...

Date privind varietatea şi răspândirea teatrului folcloric ... - Diacronia

asupra originii teatrului popular haiducesc Jienii., în "Revista de etnoqrafie şi foldor", X, 1965, nr. 3, p. 317--,325. 8 Al. Amzulescu, Balade poplllare româneşti.

Poezie și limbaj - Diacronia

poezIe şI lImbaj ioan. Milică. În reţeaua vastă a bibliografiei privitoare la viaţa şi opera lui Mihai Eminescu, lucrarea lui Dumitru. Irimia, intitulată Limbajul poetic ...

Poezie şi revoluţie - Diacronia

2 Nov 2015 ... ocupa cu poezia, pictura, fizica, astronomia etc.4, după cum n-ar mai trebui să ... dreptul la Bois de Boulogne în timpul săptămânii / Într-o zi vei arunca în aer ... Siguranţei chiar în „zilele care au premers epocalelor lupte de la ...

Teoria ritmurilor în artă și poezie - Diacronia

sine, cezura, ingambamentul etc. Cronicarul Miron Costin este socotit iniţiatorul acestor preocupări, deoarece în prefaţa la poemul filozofic Viaţa lumii (secolul al ...

Traducerea de poezie în contextul cercetărilor ... - Diacronia

on the basic specialty of the translator and its center of interest. (literature, semiotics ... italiană, franceză şi germană şi de aici, înapoi în limba română. Prima observaţie în ... online la: https://books.google.ro/books?id=nnJuDAAAQBAJ&lpg=PT.

Nichita Stănescu între poezie şi exegeză - Diacronia

întreprinde nichita stănescu. el îşi instaurează un nou statut de po(i)eticitate, inevitabil, şi o nouă ... În: nichita stănescu, Opere i. versuri, Bucureşti: editura.

O viaţă pentru poezie – Anna Ahmatova - Diacronia

Ţarskoe Selo, reşedinţa de vară a curţii imperiale, era un loc unde „se respira” poezie. La liceul de aici Puşkin şi prietenii săi – Delvig şi Kühelbeker – învăţaseră ...

Ilarie Voronca. Poezie şi tehnologie în avangarda ... - Diacronia

lăsat fascinaţi de mitul vitezei şi al automobilului, de poezia telegrafului şi a ... Avionul, aeroplanul devin simboluri ale unei noi vârste a poeziei, căci, într-un alt.

Poezie şi ironie - Geo Dumitrescu şi Marin Sorescu - Diacronia

Atât Geo Dumitrescu, cât şi Marin Sorescu reprezintă cazuri aparte în istoria poeziei ... Construirea acestei noi lumi, în acelaşi timp cu aceea a unei noi biografii.

Titlurile volumelor de poezie românească dintre 1848 ... - Diacronia

Prof. univ. dr. MIRCEA POPA. Universitatea „1 Decembrie 1918” ... Volumele intitulate Poezii, Versuri (sau uneori Stihuri) continuă să apară în număr mare şi în ...

Comunicarea non-verbală într-o perspectivă semiotică - Diacronia

este considerată echivalentă din punctul de vedere al semnificaţiei (Borţun ... Borţun, Dumitru, Silvia Săvulescu, 2005, Analiza discursului public, Bucureşti, curs ...

Pilde profane într-un manuscris românesc aflat la ... - Diacronia

Tocmai aceste pilde, citate de Varlaam în scopul convertirii prinţului indian Ioasaf ... Jean Sonet susţine că ultima pildă citată de el, ... Pilda de privighetoare.

Glose într-un text românesc de ceremonial necunoscut ... - Diacronia

printr-un singur termen, care funcţionează ca sinonim. Se întâmplă uneori ca, în contexte similare, acelaşi termen să fie explicat prin glose apropiate (5). Astfel ...

Reprezentări etnico-economice într-o familie de ruşi ... - Diacronia

specialist al domeniului, care a coordonat o vreme publicaţia „Kitej-Grad”. În fapt, pentru ... Ruşii lipoveni din Manolea vor cunoaşte probabil acelaşi fenomen pe.

O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar - Diacronia

12 feb. 2016 ... din fragmente selectate din texte literare scrise de Virginia Woolf (To the Lighthouse „Spre far” și Mrs. Dalloway „Doamna Dalloway”), D.H. ...

DECRIPTÂND UN CATREN: EMINESCU ŞI MEDIUL DE IDEI ...

REVISTA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE, Anul 3, Nr. 1, ianuarie-iunie 2018, p. 23-47. ... 2, „Scrisorii II”, facsimil, Manuscrisele Mihai Eminescu, nr. 2261, vol.

decriptând un catren - Revista Bibliotecii Academiei Române

recunoaştem ca Scrisoarea II, scrisă foarte citeţ, probabil fiind o transcriere a ... III, Legenda Luceafărului, Cu mâne zilele-ţi adaogi, Doina, Mai am un singur.

Formulare F1, F2 si F3 si Grafic investitie - Ansamblul Folcloric ...

2 Apr 2018 ... Preturile sunt exprimate in RON. 11. === = ... DESFACEREA INVELITORI DIN TABLA ZINCATA. FALTUITA ... TABLA GROASA 5MM. 450.000.

ORCHESTRA „MUGURELUL” DOROHOI ÎN PEISAJUL FOLCLORIC ...

Clubul Copiilor Dorohoi. Colegiul Naţional , ... club unde copiii şi tinerii din zona municipiului Dorohoi ... „Mugurelul” în parteneriat cu Clubul Copiilor şi Elevilor.

repertoriu muzical folcloric - Centrul Cultural Bucovina

37 Sculaţi gazde din pătuţ 323 Munteni ... gazde, nu dormiţi. 324 Munteni. (GL). 1983 Andrei. S. Toader, 57. 518,I,5 ... 50 Scoală Leano, nu dormi 326 Munteni.

ansamblul folcloric ,, sorocul din beregsau - Primaria Sacalaz

Tot în cadrul Școlii Populare de Arte Timișoara, frecventeazăcursuri de ... Medicinăși Farmacie “ Victor Babeș“ din Timișoara, secția MedicinăGenerală.

repertoriul folcloric pentru vioară din zona de ... - A (www.cnaa.md

Studierea muzicii populare instrumentale şi a instrumentelor muzicale populare ... cânta la ţambal, acordeon, trombon, iar Dumitru la vioară, ţambal, acordeon, ...

FILOZOFIE (R)

FILOZOFIE (R). 1. Intrări -Vedetă. 1.1 Prezentare. 1.1.1 În lista de autoritate sunt incluse: - diferite ramuri ale filozofiei ex. : Cunoaştere, Teorie. Metafizică.

Regulament ateliere de folclor. site.docx - Ansamblul Folcloric ...

tuturor categoriilor de vârstă. În cadrul ... cursan i pe grupe de vârstă, sprijinindu-i concret în paşii către descoperirea muzicii ... NICULINA STANESCU (STOICAN).

Curs Filozofie

Blaise Pascal (1632-1662): în concepţia sa,omul este o fiinţă care îşi recunoaşte limitele ... 1*. Blaise PASCAL – “Cugetari” : omul este o trestie cugetatoare.

Filozofie výchovy

Obsahuje poznatky z filozofie, pedagogiky, antropologie, zejména kulturní a sociální a sociologie. Důležitá pasáž textu. Předmětem filosofie výchovy je hledání ...

fişa de participare festivalul folcloric „aneta stan” - Primaria Cernavoda

FIŞA DE PARTICIPARE. FESTIVALUL ... TITLUL PIESEI DE JOC (AUTOR ŞI VERSURI). LA FIŞA DE ÎNSCRIERE SE VA ATAŞA O COPIE DUPĂ ACTUL DE.

Note de învăţare Filozofie

Platon spunea ca filosofia este suişul sufletului către locul inteligibilului. Platon (c. 428-c. 348 a. Ch.): mitul peşterii: într-o peşteră, oamenii legaţi privesc, pe un.

V. PROPOZITII CATEGORICE.pdf - Filozofie

simple sunt propoziţiile categorice, care au termeni generali şi singulari, ... dintre S şi P. Structura logică a acestor propoziţii poate fi redată prin următoarele.

O SVOJBYTNOSTI RUSKEJ FILOZOFIE

filozofie v spojitosti s dejinami a kultúrou Ruska. Napr. J. T. Bobrov, filozof z Kazane, vydal v rokoch. 1899 ± 1902 publikáciu Filozofia v Rusku. Materiily ...

V. ARGUMENTARE SI CONTRAARGUMENTARE.pdf - Filozofie

V. ARGUMENTARE ŞI CONTRAARGUMENTARE. Constantin Sălăvăstru. 1. Ce înseamnă a critica un argument? Argumentarea este, în esenţă, un dialog între ...

Discurs Noica.pdf - Filozofie

Sa nu asteptati deci, cuvinte bune de la mine - ci doar un indemn, putin mai dur decat se face el de obicei. Exista azi in lume un lamento general: unii se vaita ca ...

úvod do filozofie - Knihy

1. červen 2010 ... Základní otázky filozofie - platónský trojúhelník. 1.8.1 ... KARL JASPERS na začátku svého "Úvodu do filozofie" píše: Co je filozofie a k čemu ...