COLUMNA - Dialog Social

poliție locală evidenţiate în coloana 3 a tabelului mai jos evidențiat (potrivit declarațiilor transmise ... Poliția Locală Târgu Jiu. 40. 143. Poliția Locală ...

COLUMNA - Dialog Social - Related Documents

COLUMNA - Dialog Social

poliție locală evidenţiate în coloana 3 a tabelului mai jos evidențiat (potrivit declarațiilor transmise ... Poliția Locală Târgu Jiu. 40. 143. Poliția Locală ...

Anuarul Dialogului Social 2017 - Dialog Social

ale ANAF si organele fiscale locale, prin intermediul aplicatiei locale. PATRIMVEN. 2. ... 19.12.2017. 1. Evoluţia şomajului în judeţul Ilfov în anul 2017. 2.

CCM - Dialog Social

A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă, denumit în continuare. Contract. CAPITOLUL I ... 24 din Legea nr. 284/2010 modificată şi completată ulterior. ... cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în modelul cadru aprobat prin.

09.08.2019 - Dialog Social

e) invitati: e.1) invitați din partea structurilor sindicale din unităţile militare: ... Direcția generală financiar-contabilă: domnul colonel Gică SUBȚIRICĂ;. Direcția ...

SC nr. 672-15.06.2017 - Dialog Social

Dosar nr. 62/89/2017. ROMÂNIA. TRIBUNALUL VASLUI. CIVILĂ. Sentinta civilă Nr. 672/2017. Şedinţa publică de la 15 Iunie 2017. Instanța constituită din:.

CCM 995/09.01.2019 - Dialog Social

a) sa beneficieze de salariu pentru munca depusa, sa negocieze salariul, pe baza reglementarilor ... d) acordarea de salarii compensatorii in cazul concedierii.

act constitutiv - Dialog Social

23 Aug 2012 ... S.C. Plltrom o;.trlbuţie Gaze S.R.L., cu sediul in Strada Popa Savu. or. ... intemational, potrivit prezenfului statut şi in acord cu prevederile legale.

Untitled - Dialog Social

Baia Mare, Str. Podul Viilor, Nr.8 Tel/fax: 0262-215051 ... Cont bancar: RO45TREZ4365041XXXOO0245 Trezoreria Baia Mare. Nr. 921. Data. 3.0. ADEVERINTA.

COMAT - Dialog Social

organizatiile sindicale din unitatile COMAT constituite in Federatia Nationala Sindicala. COMAT, afiliata la C.N.S.L.R. ... Comat IASI. 16. Comat MARAMURES.

AFIR - Dialog Social

Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureș, prin fuziune prin absorbție cu Staţiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet şi ...

CCM nr. 881/29.11.2018 - Dialog Social

78/22.02.2017, modificat si completai. ... u Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin inspectorul şcolar ... salariaților prin afişarea la sediul IŞMB, unităţilor/instituţiilor prevăzute în ... (4) neconstituind o procedură prealabila. ... din învățăinint care însoțește preşcolari sau elevi în tabere şi/sau excursii.

24.05.2019 - Dialog Social

28 Mai 2019 ... De asemenea, doamna Teodora GHIVECI și domnul Dumitru COARNĂ - reprezentantul. Confederației Naționale Sindicale ,Cartel Alfa" au ...

SC nr. 9RZ-21.11.2016 - Dialog Social

Organizatiile sindicale componente federatiei Forta Legii, şi anume Sindicatul. National al Poliţiştilor şi Vamesilor PROLEX, Sindicatul National Uniunea ...

28.06.2018 - Dialog Social

26/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administratiei şi ... integrantă a O.M.A.I. nr. 60/2010. Domnul Dumitru COARNĂ, reprezentantul ...

21.03.2019 - Dialog Social

1 din HG nr. 250/1992, prin introducerea unui nou alineat (5) cu următorul conținut "Salariaţii din regiile autonome cu specific deosebit și din unităţile bugetare ...

CCM 78/22.02.2017 - Dialog Social

31 Mar 2017 ... Unitățile de învățământ preuniversitar, reprezentate prin directori; ... (4) In cazurile în care comisia paritară nu va soluționa problemele care apar în ... Modalitatea de constituire a acestuia și timpul de ... suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată.

CCM nr. 67/30.01.2019 - Dialog Social

Prin prezentul Contract Colectiv de Muncă se stabilesc clauze cu privire la: a) contractul individual de muncă; b) timpul de muncă şi timpul de odihnă;.

27.03.2019 - Dialog Social

specialişti din cadrul MFP, ANAF şi ASPAAS. Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ...

22.05.2017 - Dialog Social

22 feb. 2019 ... Doamna Corina Marin – Direcţia Generală Management Preuniversitar. Domnul Adrian Bărbulescu - Direcţia Generală Management ...

Partea a IV-a - Dialog Social

Referitor: certificare numar salariati ai societatilor comerciale membre ale ... registrul general de evidenţa salariaţilor, cu un număr de angajați conform tabelului.

Partea a II-a - Dialog Social

Numar salarjati. Numar de salariati. | activi confirmati de. I.T.M. Bacau din. REVISAL. 17. 57. 57. SC. PROD CRESUS SRL 5580219. BACAU. ***. 50 fpes chefs.

UGIR - Dialog Social

Registrul General al Persoanelor Juridice ținut la Grefa instanţei. ... septembrie 1992, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti; copie a încheierii ... o întâmplare fericita faptul ca in ziua de marți, ieri, spre seara, a găsit pe portalul.

Partea a III-a - Dialog Social

9/13.01.2016 , inregistrata la I.T.M. Tulcea cu nr. 426/14.01.2016, va comunicam in tabelul de mai jos numarul de salariati ai societatilor comerciale membre ale ...

CCM 412/31.07.2007 si AA 469 si 504 la CCM ... - Dialog Social

S.C. NAPOCHIM - S.A., Cluj-Napoca. 93. S.C. OBRIST EASTERN EUROPE - S.R.L., comuna Şag, judeţul Timiş. 94. S.C. PIMO CHEMICALS CORPORATION ...

PRO AGRO - Dialog Social

1071 SC PATISGAL SRL. 1721 Pluto SRL. 7039 S.C. MARIBEL PRODCOM SRL. 1013 15.C SUINTEST FIERBINTI SA. 1011 SG COCOR COMS.R.L. 7071 SC ...

romania - Dialog Social

... One Health 2018 la. Bucure~ti ~i 2019 la Budapesta. ... PESCUIT STATION AR coposu, bl. K20-21,jud. ... OTOPENI. Sir. 23 August, 138. 744304449.

22.06.2017 - Dialog Social

solicitărilor referitore la cum se calculează salariile şi dacă cresc sau scad salariile în cadrul APIA. ... mult nu s-a putut face, cu toate că reprezentanţii MADR au fost la comisiile permanente din ... pentru un litru de vişinată produsă în casă.

CCM nr. 32/10.01.2018 - Dialog Social

Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități aflate în administrarea/subordinea. Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii ...

31.03.2017 - Dialog Social

domnul colonel Adrian BOLOJAN – locţiitorul şefului Direcţiei planificare integrată ... Armata României este angajată într-un proces de transformare structurală şi ...

SC nr. 2RZ/06.05.2015 - Dialog Social

un drept propriu prin cererea de intervenție principală depusă, insă va fi reținută ... C.pr.civ., care presupun pentru partea care solicită să intervină interesul şi.

Act Adițional nr. 1/23.09.2019 la CCM nr. 964/10.10 ... - Dialog Social

10 Oct 2019 ... OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) ALBA, reprezentat legal prin. Dorinel RETEGAN, în calitate ... OCPI BRĂILA, reprezentat legal prin Petrică DRĂGAN, în calitate de director, prin împuternicit Cristian TRUFAS;.

Minuta CDS 23.01.2020 - Dialog Social

23 Ian 2020 ... A.J.F.P. Călăraşi: Noutăţi fiscale ale anului 2020;. Informare prezentată de domnul Nicolae CEARĂ, șef birou în cadrul A.J.F.P. Călăraşi;. 2.

UFL Poliţie Locală - Dialog Social

Funcționarilor Publici şi Personalului Contractual ,,Forța Legii”. ... 2043/22.11.2007 emisă de sindicatul Administrației Publice Forta Legii; adresa nr.

Federaţia Sindicatelor - Dialog Social

Ploiesti. Rm. Valcea. Targoviste. Tg. Jiu. Constanta. Rm. Valcea. SL Sector Gaze Braila. SL Sucursala Brasov. Sindicat GDF SUEZ. SL INDEP GDS Sud.

Încheierea din 05.12.2018 - Dialog Social

4255008/03.12.2018, depusă la dosar la acest termen de judecată, în ... de renunţare la apelurile formulate. ... renunţarea acestora la judecata apelurilor.

“Didactica” Vaslui - Dialog Social

„INSPECTORUL" de la Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, declar pe propria răspundere că la data de 27 octombrie 2015 această organizaţie are un număr ...

CCM 672/24.11.2008 si AA Celuloza - Dialog Social

Salariatii din Industria de Celuloza si Hartie, reprezentati pe linie sindicala de ... alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbistraine, ... de baza si sezon, diferenta de pret fiindsuportata de unitate conform anexei 3.

CCM 168/2009 GU Angajatori CAR - Dialog Social

C.A.R. ~icasele de ajutor reciproc afiliate acestora, in care salariatii sunt reprezentati de. Federatia ... Absolventilor de institutii de invatamant, incadrati in profesie la debutullor, Ii se stabile~te 0 perioada de proba ... TARGOVISTE. 844. C.AR.

Petrol-Energie - Dialog Social

1421 17.05.1990, emisa de Judecatoria Ploiesti, de dobandire a ... Cod ECLI ECLI:RO:TBPHV:2018:010.001950. Dosar nr. 1983/105/2018. ROMÂNIA.

CCM nr. 224/19.04.2017 la nivelul Inspectoratului ... - Dialog Social

(3) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă Inspectoratului Scolar Judetean ... Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se ...