FD an2 s1 IEC Desen Tehnic 18-19 - Facultatea de Constructii

18 Sept 2018 ... construcţii: dispoziţia proiecţiilor, secţiuni, cotare, scări, semne convenţionale utilizate în desenul tehnic de construcţii. Deprinderi dob ân d ite.

FD an2 s1 IEC Desen Tehnic 18-19 - Facultatea de Constructii - Related Documents

FD an2 s1 IEC Desen Tehnic 18-19 - Facultatea de Constructii

18 Sept 2018 ... construcţii: dispoziţia proiecţiilor, secţiuni, cotare, scări, semne convenţionale utilizate în desenul tehnic de construcţii. Deprinderi dob ân d ite.

Desen tehnic si Infografica - Facultatea de Constructii

1 Oct 2014 ... Desen tehnic si Infografica. 2.2 Aria tematică. Inginerie Civilă. 2.3 Titularii activităților de curs. Disciplina fără curs. 2.4 Titularii activităților de ...

grafică asistată şi desen tehnic - Facultatea de Construcții

Secțiunea este reprezentarea obiectului după tăierea lui imaginară cu un plan de secționare și îndepărtarea părții dintre acest plan și ochiul observatorului.

DESEN TEHNIC ȘI DE CONSTRUCȚII. GEOMETRIEA ... - UTM

Catedra/departamentul. Geometre Descriptivă, Desen Tehnic și Infografică ... Reprezentarea grafică şi modelarea diferitelor tipuri de construcţii hidroedilitare şi ...

Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii - UTM

GEOMETRIA DESCRIPTIVĂ ȘI DESEN TEHNIC DE CONSTRUCȚII. 1. Date despre ... 0722.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie. Anul de studiu.

Noțiuni generale de desen tehnic de construcții. Informații ... - Ulim

Noțiuni generale de desen tehnic de construcții. Informații transmise prin intrmediul desenului tehnic de construcții. Reprezentarea pieselor în proiecție ...

desen tehnic şi infografică - Facultatea de Mecanica Craiova

Filetele se reprezintă în desenul tehnic, în mod convenţional, conform unor reguli şi convenţii ... mobile (montarea roţilor baladoare pe arborii cutiilor de viteze). ... se folosesc atât pentru ambalarea mărfurilor în vrac, cât şi a celor în cutii.

Desen tehnic - USV

10 Mai 2009 ... SCRIERE TEHNICĂ Cote, toleranţe geometrice, rugozităţi. Completarea indicatorului şi notarea formatului. Condiţii tehnice .2. DISPUNEREA ...

DESEN TEHNIC

Deci obiectul de mai sus va fi desenat de către ingineri ... Cota (dimensiunea) se trece pe desen, adică pe linia de cotă, cu cifre arabe, iar abaterile limită ale.

f.03.o.013-desen tehnic-26.12.2016

CSD2 - Citirea şi interpretarea corectă a desenelor tehnice industriale;. CSD3 - Întocmirea corectă a desenului tehnic industrial (schiţe, desene la scară, desene ...

desen tehnic și liber - UPT

21 Iul 2015 ... schemei alăturate, generând un volum ... puncte de fugă a celor trei poziții ale cubului pe care se va alipi un tetraedru regulat, având ca față.

Desen tehnic si infografica

Geometrie descriptivă şi desen tehnic II. 2.2 Aria de conţinut. DF. 2.3 Responsabil de curs. C.d.asoc. Dr.ing. Orban Magdalena –. [email protected].

desen tehnic - Nuclearelectrica

Notarea scării utilizate pe desen trebuie înscrisă în indicatorul desenului. ... părţii obiectului, aflată între ochiul observatorului şi suprafaţa de secţionare.

Desen tehnic şi infografica - Utm.md

Să elaboreze desene de execuţie ale pieselor tehnice reale. Să elaboreze desene de ansamblu ale fabricatelor ce conţin asamblări demontabile şi.

GRAFICĂ ASISTATĂ ŞI DESEN TEHNIC

Proiectare asistată de calculator pentru diverse domenii: programe specifice care permit ... CAD - Computer Aided Drafting (Grafică Asistată de Calculator). □.

Desen tehnic - Universitatea din Craiova

2. Date despre disciplină. 2.1 Denumirea disciplinei. DESEN TEHNIC. 2.2 Titularul activităţilor de curs. Prof.dr.ing. George Gherghina. 2.3 Titularul activităţilor de.

FIŞA DISCIPLINEI Desen tehnic

15 Oct 2017 ... tehnice, specifice tehnologiei construcţiilor de maşini ... Planse. 3. Reprezentarea, clasificarea, cotarea şi notarea filetelor şi flanşelor;. Notarea ...

desen tehnic asistat de calculator

utilizării programului, să se însuşească cunoştinţele de bază de desen tehnic. AutoCAD-ul nu cunoaşte normele de desen şi celelalte cerinţe implicate în proiect ...

Curriculumul modular F.02.O.010 Desen tehnic - Ministerul ...

reprezentarea şi interpretarea desenelor tehnice (schiţe, desene de reper, subansambluri, desen de ansamblu), cu referire, în deosebi, la modul de realizare a ...

geometrie descriptivă şi desen tehnic - usamv iasi

Sisteme de proiecţie. Punctul în geometria descriptivă. Tripla proiecţie ortogonală a punctului şi epura punctului. Proiecţia axonometrică şi plană a unui punct ...

Desen tehnic. Desene tehnice în construcţia de maşini

Desene tehnice în construcţia de maşini. Autori: Alexandru GREABU, Jeni TOMA. Proiectarea, execuţia, comercializarea diverselor produse nu ar putea avea ...

DESEN TEHNIC SI GEOMETRIE DESCRIPTIVA A. Locul disciplinei ...

Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica. Galati-2001. 6. ... 3 Atletism-alergare de viteză cu start din picioare pe distanţa de 50m-testare iniţială ... utilizate: modele si cutii pentru miezuri, placa de model, ramele de formare.

F.02.O.010 Desen tehnic - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Întocmirea corectă a desenului tehnic industrial (schiţe, desene la scară, desene de ... -Reguli de executare a vederilor. ... desenele de execuție. UC6.

DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ 1. Date despre unitatea de curs ...

Date despre unitatea de curs/modul. Facultatea. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi. Catedra/departamentul. Geometrie Descriptivă, Desen Tehnic şi ...

descriere produs specificații tehnice desen tehnic - Klusdesign.eu

DESCRIERE PRODUS. Aplicație: iluminat decorativ. Montare: snap-in în profiluri dedicate. Capacul negru merge bine cu suprafețele întunecate ale tavanelor.

Geometrie descriptivă şi desen tehnic - USAMV Cluj-Napoca

2. 3 Tripla proiecţie ortogonală. 2. 4 Poziţii particulare ale punctelor. 2. 5 Reprezentarea dreptei pe planele de proiecţie. 2. 5. 1 Poziţii particulare ale unei drepte ...

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

Desene înscrise la Concursul desen de desen - Centrul Europe ...

9 Mai 2015 ... Participanți cu desene. Instituţia. 1-6 ... Titlul: Primăvara în Dăneștii Chioarului. 21. Andreea ... Titlul: Copacii și florile salvează viața. Coord.

COMITET TEHNIC ASRO/CT 217 Securitatea la incendiu în construcţii

Raport de activitate 2018. COMITET TEHNIC ... incert. ISPĂŞOIU. Adrian. ARSSM. Asociaţie. 0. ISTRATE. Laurenţiu Dorin. PFA. Microîntreprindere/PFA. 0.

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

ANEXA nr - Facultatea de Constructii

teritoriului, construcţii civile şi industriale, căi de comunicaţie si lucrari de arta, construcţii hidrotehnice si îmbunătăţiri funciare. C5. Determinarea deplasărilor şi ...

PDF.js viewer - Facultatea de Constructii

9 feb. 1985 ... România. telefon/fax: 4 0264 / 425.988 0264/425.462; [email protected], http://www.incd.ro/sucursala-cluj-napoca de cercetare-dezvoltare.

Geotehnica - Facultatea de Constructii

ă). Trebuie să cunoască: -. Alcătuirea şi clasificarea pământurilor;. -. Compresibilitatea pământului;. -. Forfecarea pământului;. -. Starea de tensiuni in masivul de ...

FD an2 s1 ING CIV Mecanica II 19-20 - Facultatea de Constructii

Acumulare de cunoștințe din Mecanică (Cinematică, Dinamică, Mecanică analitică) ... Iacob Borș, Mecanica, Teorie si aplicații de Cinematica, Dinamica, ...

Grila_Cretan_Ioana_Alina - Facultatea de Construcții - UPT

25 Nov 2019 ... Nume și prenume candidat Crețan Ioana‐Alina ... Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator (nu se includ contributiile ca editor de proceedings). 0,00 ... Albert Titus CONSTANTIN, Șerban Vlad.

facultatea de construcţii şi arhitectură - MPT

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI ... O adeverinţă eliberată de instituţia unde s-a desfăşurat practica din care să rezulte ...

geodezie - Facultatea de Construcții

reorganizarea învăţământului să se prevadă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe lecţii de topografie, astronomie şi geodezie teoretică. În Transilvania şi Ţara ...