Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filozofie Mihai Teodor ...

Revenirea la Cluj a Universităţii "Regele Ferdinand I" (1944-1945). Începutul ... Mecanismele terorii, Analele Sighet 7, Comunicări prezentate la al VII-lea ... Al.Lapedatu, “Lecţia de deschidere a cursului de istorie veche a României, ţinută la.

Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filozofie Mihai Teodor ... - Related Documents

Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filozofie Mihai Teodor ...

Revenirea la Cluj a Universităţii "Regele Ferdinand I" (1944-1945). Începutul ... Mecanismele terorii, Analele Sighet 7, Comunicări prezentate la al VII-lea ... Al.Lapedatu, “Lecţia de deschidere a cursului de istorie veche a României, ţinută la.

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea Istorie şi ...

15 Oct 2018 ... I.A. Pop, Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la ... revăzută şi adăugită, Academia Română – Centrul de Studii ...

universitatea babeş bolyai – cluj napoca facultatea de istorie şi ...

17 Aug 2010 ... Importanţa Mării Negre pentru dezvoltarea globală…………………..pag.94- ... Capitolul V. Rolul României în regiunea Dunării şi a Mării Negre.

românia universitatea babeş-bolyai cluj-napoca facultatea de istorie ...

Analiza politicii externe a României. 2.2. Titularul activităţilor de curs ... Politica externă a României 1921-1938 expunerea, argumentarea, prelegerea, dialogul.

Prof. Dr. Rusu Teodor - USAMV Cluj-Napoca

Editura Risoprint Cluj-. Napoca, ISBN 978-973-751-719-7, pp. 258. 3. Rusu Teodor, Laura Paulette, Horea Cacovean, Vasile Turcu, 2007, Fizica, hidrofizica,.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Facultatea ... - FAU Cluj-Napoca

Vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul pentru burse http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj124.pdf și notele de la sfârșitul acestui document!

Lucaciu I. Constantin Mihai.pdf - UMF Cluj-Napoca

12 Sept 2018 ... Calitatea deţinută sociale sau părților sociale. - denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a actiunilor. 1.1. Napochim SA, Cluj-N., actionar. 7762.

C.Ș.III.dr. Mihai NICOARĂ - Facultatea de Istorie si Filosofie

Hannah.Arendt, Originile totalitarismului, Bucureşti, Humanitas, 1994. 2. Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului.

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” Cluj-Napoca, Bd. 21 ...

16 Mar 2019 ... LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU”. Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie, nr. 94-96. Tel./Fax. 0364730452. Nr. Nume si prenume. Clasa.

R.O.I. - Liceul-Teoretic-Mihai-Eminescu-Cluj-Napoca

se încheie după ultima oră de curs, conform orarului afișat. ... Art.I.7.1 Ora de dirigenție este obligatorie pentru toți elevii din clasele V-X și este inclusă ... t) să anunțe absența de la școală, la secretariat, la ora 8 a primei zile de concediu ...

CV Rusu Mihai RO - Publicatii USAMV Cluj-Napoca

agrochimiei şi poluării solurilor din partea OSPA Alba-Iulia. Lucrări publicate 217 - lucrări ştiinţifice publicate din care: - cărţi, tratate, monografii: 16. - cursuri şi ...

Hulea Mihai - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Romania

E-mail [email protected] CURRENT POSITION. • Date. 2009-2010. • Institution. Technical University of Cluj-Napoca, Automation and Computer Faculty, ...

ghidul - Facultatea de Medicină Cluj - UMF Cluj-Napoca

este o clădire mare, albastră, de sticlă, unde vei găsi Biblioteca UMF și două amfi ... de rezidențiat se susține în mai multe centre universitare: București, Cluj,.

Dom Radosav (Cluj-Napoca) DONBAS - O ISTORIE ... - Core

istorie - memorie. In acest ... a individului în comunitate: 1. indivizi cu memorie bogată ... Există o anumită agresivitate "â la carte" asupra autenticităţii memoriei.

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, la Centrul de Cultură Urbană, Bastionul Croitorilor, Cluj-Napoca, în perioada. 17 iulie – 20 octombrie 2012. - Cu bicicleta prin Clujul de altădată ...

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA ...

Zalău (din 2006);. - redactor responsabil al „Anuarului Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca” (din 2008). Specializări în străinătate:.

„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca ...

28 Aug 2016 ... România, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-. Napoca, Centrul de Studii Transilvane, ...

institutul de istorie - Scoala doctorala a Filialei Cluj-Napoca a ...

Cuvinte Cheie: arhive, arhivist, arhivistica, criterii, document, evaluare, principii, selecționare, triere, valoare istorică. REZUMAT. Acest demers a fost inițiat ca ...

Academia Română Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca ...

erau prezente aproape în toate marile opere de sinteză despre arta sau arhitectura medievală a Transilvaniei, a spaţiului românesc sau a regatului maghiar ...

academia română institutul de istorie george bariţiu cluj-napoca ...

3.2) Carol Robert de Anjou şi Biserica din Ungaria. 3.3) Relaţiile dintre Ludovic de Anjou şi Sfântul Scaun. CAPITOLUL 4. SFÂNTUL SCAUN ŞI VOIEVODATUL ...

academia română institutul de istorie ”george barițiu” cluj-napoca ...

important demers al unor comunităţi şi personalităţi din zonă la făurirea acestui mare act ... pentru istoria românească a zonei şi constituie totodată şi un răspuns ...

CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE GEOGRAFIE Resursele de apă ...

Resursele de apă şi regimul scurgerii râurilor din ... În cadrul României regiunea luată în studiu este situată în partea central ... Urmărind harta geologică (Fig. 4.) ...

CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE GEOGRAFIE ANA-MARIA ...

sociologia, științele economice, știința mediului, psihologie, geografie), ... întrebări au substrat filozofic şi se referă la esenţa realităţii geografice (ontologie),.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea Constructii de ...

Facultatea Constructii de Masini. Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice. Colectivul de Organe de Masini si Tribologie. Numele şi prenumele Grad ...

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA ...

Concurs MATE-INFO UBB 2019. Proba scris˘a la MATEMATIC˘A. PARTEA A. IMPORTANT: Problemele din Partea A au unul sau mai multe r˘aspunsuri corecte.

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea ... - Ubb

învăţământ la distanţă la adresa: https://portal.portalid.ubbcluj.ro/. 5. ... Maggi (produse alimentare), Odol (produse de îngrijire a dinţilor), Dr. Oetker ... concursuri, strângerea de date cu privire la clienţi, organizarea de acţiuni caritabile, ... unui sat trei vânzători oferă trecătorilor ouă de casă ale căror mărime, calitate şi.

Cluj-Napoca Facultatea de Sociologie și Asistență Socială ...

În Israel, profesia de asistent medical continuă să câștige avânt, atât în ceea ce privește numărul de ... Citate din afirmațiile asistenților medicali. Categorie.

DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Medicină Dentară Departamen

Șef de lucrări, poziția 24, disciplinele: Ocluzologie; Protetică dentară-proteze parţiale fixe 2; Protetică dentară-Proteza scheletată; Protetică dentară-proteza.

„BOGDAN-VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ...

Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi utilizate de ... on-line: http://bv.ucdc.ro/bv/F_3_analiza-economico-financiara-grigorescu.pdf, 2016.

universitatea “ babeş - bolyai” cluj-napoca facultatea de ... - Ubb

Depresiunea Transilvaniei a fost la scara timpului geologic şi uman un teritoriu complex. Evoluţia ... Costea F., (1990), Repertoriul judeţului Braşov, Edit.

CV - Facultatea de Litere - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

30 Ian 2020 ... am activat în calitatea de preot paroh la biserica „Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Parohia ortodoxa Baia Sprie, Protopopiatul Baia Mare;.

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de ... - Ubb

funcționale: reacții de esterificare, substituția grupării –OH și reacții de extindere a ... Compușii noi, esterii acidului benzoic, acidului salicilic și a acidului ...

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de ... - Ubb

Cele mai reprezentative obiective turistice ale Transilvaniei sunt reprezentate de ... (MD), Sud- Plovdiv (BG) și Vest – Salzburg(AU); pentru limita orară de 10-12 ...

cluj-napoca facultatea de psihologie și științe ale educației ...

bază ale gândirii – analiza și sinteza, urmărind să decriptăm specificul lor, ... ori a unui șir de obiecte sunt operații definitorii pentru gândirea în imagini și se ...

CV - Facultatea de Biologie si Geologie Cluj-Napoca - Universitatea ...

Locul de muncă vizat / Membru in Școala Doctorală de Biologie Integrativă ... Diversity of endolithic prokaryotes living in stone monuments, Studia UBB Biologia,.

Arta Cinema in Cluj-Napoca - Facultatea de Constructii

23 Oct 2018 ... cinematografiei Transilvaniei, cum ar fi Jenő Janovics, fiind locul preferat ... in CANTACUZINO Ion, Contribuții la istoria cinematografiei în ...

universitatea „babeş-bolyai”, cluj-napoca facultatea de ... - Ubb

1.3 Resursele angajaților și legătura acestora cu fluctuația de personal. 31. 1.3.1 Efectul pe care realizarea nevoilor și valorilor individuale îl are.

Biochimie II - Facultatea de Biologie si Geologie Cluj-Napoca

2.1 Denumirea disciplinei BIOCHIMIE II. 2.2 Titularul activităţilor de curs. Şef lucrǎri dr. Manuela Banciu. 2.3 Titularul activităţilor de seminar. Şef lucrǎri dr.

Activitatea Maestrului Reiki Gross Toma Mihai - Reiki – Cluj Napoca

... si workshopuri. Poze de la Centrul de Medicina Alternativa ... Si mentalul mi se relaxeaza foooarte bine- valuri natura – imagini superbe. Multumesc mult – esti ...

universitatea ,, babeş – bolyai “ cluj-napoca facultatea de sociologie ...

16 Nov 2019 ... UNIVERSITATEA ,, BABEŞ – BOLYAI “ CLUJ-NAPOCA. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ. SPECIALIZAREA ...