DECRET Nr 177-1948 - ANRP

10. Credinciosii tuturor cultelor religioase sunt obligati a se supune legilor tarii, a depune juramântul în forma si în cazurile prevazute de lege si a face înscrierea.

DECRET Nr 177-1948 - ANRP - Related Documents

DECRET Nr 177-1948 - ANRP

10. Credinciosii tuturor cultelor religioase sunt obligati a se supune legilor tarii, a depune juramântul în forma si în cazurile prevazute de lege si a face înscrierea.

Decret - ONRC

16 Mar 2020 ... 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și ...

23 decret de fussion - DDD – UAB

des municipis prò tostemp aurie d 'èster per iniciatiua des prò pis ... Cada pòble aurie d'auer es minimes condicions ... JOS E MOCA AURA. COMA UN DES ...

Decret de l'11-9-2019 - CASS

18 Set. 2019 ... METIL SALICILAT = SALICILAT DE METIL. METILPREDNISOLONA 6-ALFA. METILTIONINA, CLORUR = BLAU DE METILÈ. METOTREXAT.

DECRET-LEGE Nr - O.C.P.I. Cluj

Actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia tertul dobanditor a fost inscris;. 3. Tertul sa fi dobandit cu titlul ...

254 19761122 decret - Bach

22 nov. 1976 ... tien represente par l'lnstitut National des Ressources Minerales ct la Reynolds ... Organisme autonome et permanent cree par Decret du 25 mars 1975. ... cret d<1 25 mars 1975, represente par son Cordonnateur, Monsieur.

Decret 142/2008 - Xtec

l'harmonia, la textura, el ritme, les dinàmiques el timbre i la instrumentació, les ... de permetre que l'estudiant copsi aspectes estructurals de la disciplina i la ...

decret o - Concello de Ponte Caldelas

27 Feb 2020 ... DA TROITA 2020: BASES CERTAME DE REDACCIÓN, LIV FESTA DA TROITA. PRIMEIRA.- Poderán concorrer ó concurso tódolos autores e ...

Décret relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications

Complété par l'article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet. 2005). On entend par : 1/ Liaison d'interconnexion : Liaison de transmission ...

Décret sur le droit à l'information des ... - ARTP SENEGAL

DÉCRET n° 2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations des opérateurs quant au droit à l'information des consommateurs. RAPPORT DE ...

Decret Nr. 186 din 24 iulie 1961 - New York Convention

Republica Populara Romina adera la Conventia pentru recunoasterea si ... Protocolul de la Geneva din 1923 privitor la clauzele de arbitraj si Conventia de la ...

decret discipline generale militaire.pdf - UNABCC

4 nov. 2005 ... commandement est fixée par chaque armée ou formation rattachée ... Tout militaire qui reçoit le salut d'un autre militaire est tenu de le rendre.

décret complet - Chasse et nature en Occitanie

1 août 2018 ... 1.4- Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse............ 1.5 - Surclassement ... 3.2 - Acquisition et détention d'armes par les fédérations sportives............... 3.3 ... fixe et permanent, et donc dans les clubs de tir ...

Decret del nomenament dels Membres del CMSS - Ajuntament de ...

Grup Municipal Ciutadans. Grup Municipal Terrassa en Comú. Javier Martinez Ramírez. Grup Municipal ERC-MES. Pau Consola Párraga. Grup Municipal PP.

Decret privind instituirea starii de urgenta - ADR Centru

16 Mar 2020 ... Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Președintele ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor infractiuni si reducerea unor pedepse. ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII ...

DECRET - LEGE Nr. 3 din 4 ianuarie 19901 privind amnistierea ...

privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse. EMITENT: C.F.S.N ... nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul ...

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 ... - Ministerul Muncii

29 Mai 2009 ... modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu ...

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de ...

16 Mar 2020 ... Preşedintele României decretează: Art. 1 ... Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data ...

DECRET 312/2006 regulació gestió del foc tècnic - ENSCAT

tuar les cremes de gestió de combustible vege-. 33768 ... pa la crema com a eina de gestió de l'extinció de ... e) Pla de crema de gestió: projecte tècnic on.

DECRET nr. 783 din 4 noiembrie 2019 pentru numirea Guvernului ...

4 Nov 2019 ... având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului,. Preşedintele României d e c r e t e a z ...

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea ... - Publitrans

pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ... încasărilor şi plăţilor în numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se.

DECRET Nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca CAP ...

(1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în munca, ... (2) Pentru fiecare persoana se va întocmi un singur carnet de munca.

aici - ANRP

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: ART. 1. Se aprobă Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art ...

Dolj - ANRP

31 Dec 2012 ... inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/252/1995 si codul unic de inregistrare. RO 7101398, reprezentata prin dl. Saftoiu Florin. La data elaborarii ...

Proiect - ANRP

1, care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi; ... c.cererile din dosarele înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea.

HG 890/2005 - ANRP

169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. ... asigura realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea nr. ... prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale ...

ghidul - ANRP

evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece ...

BUC_vol_7_IF_GHID - ANRP

Ghid privind preturile orientative ale proprietatilor imobiliare in judetul Calarasi-Judecatoria Oltenita. - strict pentru uzul birourilor notariale si celelalte cazuri ...

Untitled - ANRP

DEVA. -Municipiul DEVA-localitate de rangul II,orasul Deva ca localitate are in componenta si trei sate apartinatoare :Cristur,Barcea Mica, Archia, toate cele trei.

Buzau - ANRP

orientative ale proprietătilor imobiliare situate pe raza judetului Buzau ... Prezentul ghid si anexele sale reprezinta baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului,.

O.U.G. nr. 98/2016 - ANRP

15 Dec 2016 ... 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind ... 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de.

Nr. 87 Data: 16.03.2020 Comunicat de presă Decret ... - Stiri pe surse

16 Mar 2020 ... Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Președintele ...

pfa olariu fira - ANRP

Case,alte constructii - cu teren aferent;. 3.Spaţii comerciale, hale ... situate administrativ in zonele Băile Herculane, Caransebeş, Oţelu Roşu, comune ... un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv,.

Legea 18/1991 - ANRP

proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, ... scopuri din suprafaţa totală iniţială şi proporţional cu categoriile de folosinţă ... pot reprezenta, pe baza opţiunii proprietarilor, aport la constituirea unor forme ...

Legea nr. 103/2016 - ANRP

24 Mai 2016 ... de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.» 4. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu.

notă de fundamentare - ANRP

NOTĂ DE FUNDAMENTARE. Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea ...

Alina COZMA* VIAŢA UNUI DECRET: 770/1966 Life of a ... - studium

VIAŢA UNUI DECRET: 770/1966. Life of a Decree: 770/1966. Abstract: In Romania, the period between 1948 and 1989 was very important due to the state ...

judeţele braşov şi covasna - ANRP

Ma simt onorat si multumesc Camerei Notarilor Publici din Brasov, pentru increderea şi ... mult cu Birourile Notariale precum şi cu alte instituţii ale statului.

apartamente in blocuri de locuinte - ANRP

zugraveli interioare de calitate superioara, faianta la bai si bucatarii, tencuieli ... Valoarea de inlocuire la “Cladiri de locuit cu apartamente in bloc “ rezulta din ...