Inginerie Seismica - Facultatea de Constructii

cu masa vibranta. Shake table II. 3. 3 Evaluarea forţelor seismice (transversal si longitudinal) pentru o clădire industriala prin procedeul forţei statice echivalente.

Inginerie Seismica - Facultatea de Constructii - Related Documents

Inginerie Seismica - Facultatea de Constructii

cu masa vibranta. Shake table II. 3. 3 Evaluarea forţelor seismice (transversal si longitudinal) pentru o clădire industriala prin procedeul forţei statice echivalente.

I- Inginerie civila.pdf - Facultatea de Constructii

28 Sept 2018 ... 18 Barb T. Dragos. 19 Bardocz K. Edina - Gabriella. 20 | Barna E. Diana ... 4 Grusea L. Alexandru. 5 Gurza N. Rocsana - Nicoleta. 6 Gyarmati I.

Dinamica structurilor şi inginerie seismică Aurel Stratan ... - UPT

Răspunsul dinamic sub acţiunea unei forţe de tip treaptă şi rampă . ... Există două diferenţe esenţiale între răspunsul dinamic şi cel static al unei structuri.

Inginerie economică industrială - Facultatea de Inginerie Sibiu

Specializarea: INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ. Specialization: Industrial Economic Engineering. Durata studiilor: 4 ani / Duration of studies: 4 years.

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

Inginerie Medicală - Facultatea de Inginerie Electrica

Inginerii biomedicali sunt solicitați în industria pentru sănătate, care este cel mai mare sector mondial, cu o cifră de afaceri de aproape 100 miliarde de dolari ...

1 Inginerie Industriala - Facultatea de Inginerie - Universitatea ...

... de evaluare din ştiinţele tehnice ale domeniului textile-tricotaje-pielărie pentru analiza şi ... simple de cusut, precum şi a tipurilor de defecte care se pot produce în ... Mecanisme articulate spaţiale: clasificare, caracteristici, exemple. Reglaje.

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

construcţii de poduri - Știință și Inginerie

Cuvinte cheie: poduri, E un pod pe Drina, Ivo Andrić, Podul Galata,. Podul Leonardo ... 1876). □ Următorul pod a fost construit de companie engleză G. Wells.

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

Lucrări de construcţii şi inginerie civilă mai sigure - Arbetsmiljöverket

construcţii sau inginerie civilă este supusă Legii mediului de muncă [Arbetsmiljö- lagen] şi normelor de construcţii de la Administraţia Mediului de Muncă.

Lucrări de construcţii şi inginerie civilă mai sigure, (ADI 539RUM ...

de muncă, schele sau alte forme de protecţie asemănătoare. Măsuri de protecţie ... La anumitee lucrări este bine să folosiţi plase de protecţie. Este bine ca o.

Ghid licenta Fac. Inginerie Electrica - Facultatea de Inginerie Electrica

Duca M., Popescu N., - Grafică Tehnică Computerizată - Editura şi Atelierele ... Bucuresti, 2011, site http://electro.curs.pub.ro/2011/login/index.php/ nr. pagini ... care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de şcolaritate,.

facultăţii de inginerie electrică - Facultatea de Inginerie Electrica

14 feb. 2019 ... Gradul de acoperire a cifrei de şcolarizare solicitate pentru admitere ... facultăți și anume Automatica și Calculatoare, respectiv Electronică și ... anului universitar 2017-2018 au fost oferite 15 premii de studiu, 5 premii a ... Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 2018, Iași, Romania;.

An I II - Facultatea de Inginerie Electrica

Introducere în ingineria biomedicală. Achiziții de date și prelucrari de semnal. Instrumentație virtuală. Electronică medicală. Compatibilitate electromagnetică.

facultatea de inginerie electrică - Facultatea de Inginerie Electrica

Exemplele şi explicaţiile care însoţesc principiile teoretice: •. Punctualitatea şi gradul de folosire a timpului: •. Comportarea cadrului didactic faţă de studenţi:.

COR - Facultatea de Inginerie Alimentara

Alte ocupatii posibile: • Director de departament alimentatie - 141202; ... sef birou marketing - 122102; sef departament logistica - 132442;. • sef serviciu ...

adeverinţă - Facultatea de Inginerie

desfăşurat activitatea de practică în unitatea noastră, în perioada ........................................................, conform programei analitice. Data: ....................... DIRECTOR,.

FACULTATEA DE INGINERIE - UGAL

Cristalizarea metalelor; termodinamica cristalizării, germinarea si creşterea grăunţilor. 3. Structuri de echilibru ale aliajelor fier- carbon. 4. Corelaţia compoziţie ...

Facultatea de Inginerie Alimentară - USV

studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2018 - 2019, din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. ROMÂNIA DECAN, frofumix di jpg ...

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

facultatea inginerie mecanică şi mecatronică - UPB

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ. CENTRUL DE CERCETĂRI TERMICE. ACRONIM: CCT. Centrul de Cercetări Termice are ca obiectiv ...

facultatea de inginerie mecanică şi mecatronică - UPB

Director centru: Prof.dr.ing. Constantin NIŢU. Universitatea “Politehnica” ... Telefon: 4-021-402 99 15. Fax: 4-021-402 93 81. E-mail: [email protected].

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor - UTCB

26 Iul 2019 ... BONDOC S.M. CEZAR-ALEXANDRU. ILIESCU ... 17 | SANDRU D.D. OVIDIU-ALEXANDRU. 8.94. 18 ... 99 GAVOZDEA M. SEBASTIAN-PETRE.

Untitled - Facultatea de Inginerie Alimentara

grupe, în scopul: obținerii de produse cu proprietăți senzoriale, fizico-chimice, reologice, ... sfeclă, făină de ghindă, făină de topinambur, pieliţe de tomate: 2.1.

Domnule Decan, FACULTATEA DE INGINERIE

Decan,. Îndrumător de practică,. Prof. dr. ing. Marian BORDEI ... în vigoare si a regulamentului de desfasurare a activitatii de practica de catre studentii ... Pentru desfăşurarea acestei activităţii, atasez acestei cereri programa analitică de ...

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPATIALA CENTRUL DE ...

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPATIALA. CENTRUL DE CERCETARI PENTRU AERONAUTICA SI SPATIU. ACRONIM: CCAS. Domeniu de competenta: ...

SaliFIAv20Mar2017 - Facultatea de Inginerie Aerospatiala

Cristina SERBANESCU,. Sorin Eugen ZAHARIA. 10 - 11. 947IMA/. 13. /915. 11 - 12. Casandra Venera. PIETREANU. Cristina SERBANESCU,. Adina PAVEL.

Echipamente Electrice - Facultatea de Inginerie

Popescu Lizeta, Echipamente electrice, vol.1, Ed. Alama Mater, Sibiu, 2007,. 8. Popescu Lizeta, Echipamente electrice, vol.2, Ed. Alama Mater, Sibiu, 2008,. 9.

2019_09_17_organigrama_P24 - Facultatea de Inginerie Electrica

17 Sept 2019 ... 14 LĂZĂROIU Cosmin-Ionuţ. 15 SUDITU Alexandru- ... 28 BUTOIU Iosif-Cosmin. 29 AURICĂ ... 37 GĂLBENUŞE Ionuţ-Valentin. 37 MUCEANU ...

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNICĂ - Facultatea de ...

ANUARUL FACULTĂŢII DE HIDROTEHNICĂ. 2 ... Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, la Facultatea de Hidrotehnică ... Iași, 15-17 septembrie 2016.

Europass CV - Facultatea de Inginerie Electrica

Nume / Prenume NICULAE Dragos ... E-mail(uri) [email protected] ... Mihai, Iordache, Lucia Dumitriu, Dragos, Niculae, “A new generalised hybrid method ...

Materiale electrotehnice - Facultatea de Inginerie

2. Proprietăţi tehnice şi tehnologice ale materialelor electrotehnice. 2. Materiale conductoare . Metale. 1. Materiale semiconductoare. 1. Materiale electroizolante.

Orar_BAMR_2019-2020_Semestrul I - Facultatea de Inginerie ...

ORAR PROGRAM MASTER - Bioinginerie Aplicată pentru Medicina Regenerativă (BAMR). Semestrul I, anul universitar 2019 – 2020. Anul I. Luni. 16:00-20:00.

GHIDUL STUDENTULUI_TIM.pdf - DBB - Facultatea de Inginerie ...

menţinute în actualitate la http://dbb.pub.ro/anul-universitar, în mod deosebit pentru a le ... Orele didactice alocate fiecărei discipline sunt din categoriile: C – curs, prelegere, ... Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DPPD).

60.10 Cai de comunicatii - Facultatea de Constructii

Căi de comunicaţie. 2.2 Aria tematica (subject area). Proiectare si executie constructii rutiere. 2.3 Responsabili de curs. Asist. Dr. Ing. Andrei Clitan. 2.4 Titularul ...

Fundatii - Facultatea de Constructii

Dimensionarea elementelor şi structurilor de fundare ale construcţiilor din domeniul ingineriei civile (fundaţii continue, izolate, rigide/elastice, radiere generale, ...

facultatea de construcţii şi arhitectură - MPT

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI ... O adeverinţă eliberată de instituţia unde s-a desfăşurat practica din care să rezulte ...

FD an4 s2 MTC TELEDETECTIE 19-20 - Facultatea de Constructii

1 Oct 2019 ... Imagini satelitare. Rezoluţia imaginilor satelitare. Înregistrări pancromatice, multispectrale şi hiperspectrale. CURSUL 6. Corecţii atmosferice ...