Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ...

privind modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum şi aspecte legate de legea adoptată de ...

Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ... - Related Documents

Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ...

privind modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum şi aspecte legate de legea adoptată de ...

Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind ... - Oar

privind modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum şi aspecte legate de legea adoptată de ...

Punct de vedere Proiectul de Ordinului pentru modificarea şi ... - Oar

22 Aug 2016 ... Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate ... a Legii nr. 50/1991 actualizată și republicată ... de 1 ianuarie 2017, urmând ca prin noua legislație să ...

PUNCT DE VEDERE privind posibilitatea autorităţilor administraţiei ...

SC 2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., ... derulării unui astfel de contract trebuie fixată ţinând cont de necesitatea ...

1 Punct de vedere privind proiectul de Ordonanță de urgență ...

Art. I. - Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea ... 258, uzurparea de calități oficiale, în condițiile alin. (2) al.

Punct de vedere privind excepția de ... - Avocatul Poporului

... Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special ... normă administrativă, cu o putere juridică inferioară legii organice, și anume prin.

PUNCT DE VEDERE Privind proiectul ordonantei de urgenta pentru ...

18 Ian 2017 ... 1 ) Este reglementată o grațiere totală a pedepselor aplicate; prin ... (4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele.

Punct de vedere cu privire la: ”Studiu privind estimarea populațiilor ...

”Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea ...

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - ISC

30 Ian 2020 ... de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum ... (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor.

Consideraţii privind anii 1848-1849 din punct de vedere demografic ...

Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania este, fără îndoială, unul dintre ... au fost însă efectele demografice ale revoluţiei, în ce măsură anii 1848-1849 au.

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea ... - OAR Bucuresti

18 Ian 1995 ... LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construc ii. Forma sintetică la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia ...

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în constructii. Forma sintetică la data 06-ian-2010. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte ...

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in ...

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii. (actualizata pana la data de 12 mai 2007*). EMITENT: PARLAMENTUL.

LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - republicata - mdrap

11 Sept 2015 ... Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995 și a mai ...

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții actualizată 2015

Art. I. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, publicată în Monitorul Oficial al României,. Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare ...

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 ...

la HG nr…………/…………....2017. REGULAMENT privind verificarea proiectelor, expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi ...

Proiectul Legii privind calitatea apei potabile - unece

2 Iun 2016 ... apa potabila și privind ... fi calificate ca sisteme mici de apă potabilă. Până la ... potabilă: sistemele de aprovizionare cu apă potabilă din.

privind modificarea şi completarea Legii nr

condiţiile legii. (2) Funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani au dreptul la pensie pentru limită de vârstă la împlinirea.

pdv Bp 1_2019 modificarea Legii 254_2013 privind executarea ...

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii.

1 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 ...

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată în. Monitorul Oficial al ...

pdv Bp 617_2018 privind modificarea Legii cetăţeniei române ...

1. Potrivit art. 10 din Legea nr. 21/1991, “cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora ...

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 115 ...

Statutul aleşilor locali. Parlamentul României adoptă prezenta lege: Articol unic - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,.

NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Legii privind modificarea şi ...

24 Oct 2008 ... contravenţională şi nu caracterul contravenţional al faptei, precum şi pentru a ... Astfel, una dintre condiţii se desprinde din definiţia expulzării ...

L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 149/2006 privind ...

„pescuit – capturare a peştelui şi altor organisme acvatice în scop comercial, sportiv, amator, de agrement, ameliorativ, ... 23 Mreană comună. Barbus barbus. 40.

OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii ... - BCU Cluj

30 Dec 2013 ... OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului ...

Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 ...

Art.I. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 06 mai.

L E G E pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile ...

(1) Amplasarea pe teritoriul Republicii Moldova a instalațiilor de incinerare și de coincinerare a deșeurilor și efectuarea operațiunilor de incinerare și de.

OUG 35 / 2016 privind modificarea si completarea Legii ... - ANCPI

Realizarea cadastrului in Romania, prin inregistrarea sistematica a tuturor imobilelor de pe teritoriul tad', constituie o prioritate a Guvernului Romaniei, ...

pdv Bp 602_2018 modificarea Legii nr. 263_2010 privind sistemul ...

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar ... 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și ... 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ...

Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70 ...

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ...

Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349 ...

72 din 1 februarie 2016. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului ...

1 NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Legii privind modificarea şi ...

1 Dec 2016 ... e) noul Cod civil al României în vigoare din 1 octombrie 2011; ... temeiurile de nulitate absolută şi relativă a hotărârilor, cercul de subiecte care ...

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind ...

Parlamentul României adoptă prezenta Lege: Art. I. – Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial al. României, Partea I ...

LEGE privind modificarea și completarea Legii nr ... - Ministerul Muncii

25 Mai 2017 ... b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție; frații, părinții și copiii din alte relații ai ... (3) Împăcarea nu înlătură răspunderea penală.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind ...

16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17 martie ...

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr ...

La articolul 14 alineatul (2) litera h), cuvintele „manualele de proceduri aferente” se substituie cu cuvintele „ghidul solicitantului de subvenții aferent”. 6.

LEGE pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind ... - Parlament.md

10 Oct 2007 ... Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife ... 0601 10 400 – – Gladiole buc. 15 ... pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme. —. 15.

Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru ...

19 Mar 2013 ... Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. — Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată ...

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind ...

20 Sept 2018 ... 2 Peiu, Petrişor Gabriel. Se mai poate face astăzi unirea?i ... 2 Caciu BORU PETRISOR PMP. 13 | CRISTACHE ERAN PMP. 4 Biekinel Comelin ...

LEGE LEGEA PRIVIND MODIFICAREA LEGII CU PRIVIRE ... - seesac

1) produse pirotehnice pentru focuri de artificii, produse pirotehnice ce sunt destinate pentru agrement, după cum urmează: - produse pirotehnice de clasa I, ...