Regulamentul pentru organizarea și ... - Institutul Notarial Roman

Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public. ، بردارد و برای. ، وی. ه. به به و در ...

Regulamentul pentru organizarea și ... - Institutul Notarial Roman - Related Documents

Regulamentul pentru organizarea și ... - Institutul Notarial Roman

Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public. ، بردارد و برای. ، وی. ه. به به و در ...

Institutul Notarial Român - Institutul Notarial Roman

a) și-a exprimat acordul de a fi desemnat notar public coordonator; b) are, până ... (3) Pe perioada desfășurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu poate ... INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN (INR) cu sediul în București, Sector 1, Str.

simpozion - Institutul Notarial Roman

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ. NOTARI PUBLICI. SIMPOZION. 13-14 SEPTEMBRIE 2019. Cursurile se vor desfășura la Hotel Grand Hotel Italia sala ...

Untitled - Institutul Notarial Roman

22 feb. 2016 ... k. mentiuni privind ipoteca legala prevazuta de art. 2386 pct. 4 Cod civil – 0,30 p. I. mentiuni privind obligatiile debitorului (prestarea intretinerii,.

Lista - Institutul Notarial Roman

Data 31.10.2017. Nr. ... IOSIF ANCA - LILIANA ... 2017. ANEXA nr. 9 la regulament. LISTA rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor ...

ANEXA Nr - Institutul Notarial Roman

4 Mar 2016 ... 6/04.03.2016. ANEXA 1. Lista cuprinzând ... 16 – 18 februarie 2016. Camera Notarilor Publici ... IOSIF ANCA-LILIANA. 9,35. 8,60. 8,97. ADMIS.

lucririi - Institutul Notarial Roman

18 feb. 2016 ... IOSIF ANCA.LILIANA. 9,35. 9,60. 8,97. ADMIS. 6. HARAGA CRISTINA. 7,87. 9,90. 8,gg. ADMIS. 7. SIEFAN ANA-MARIA-. :RISTINA. 8100. 9,28.

Politica cookies - Institutul Notarial Roman

Acest website folosește cookies-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență ... O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:.

Rezultatele finale - Institutul Notarial Roman

CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT. Camera Notarilor Publici Alba-Iulia ... 8,34. 9,70. 9,02. Admis. Hotărârea nr. 73/13.10.2017 ...

Camera Notarilor Publici Constanta - Institutul Notarial Roman

2,45. 2 40. RESPINS. 8. Hadnagy-Neagu. Lucica. ABSENT. ABSENTABSENT. ABSENT. Hotirdrea nr. tL1128.1.1.2O78. 4t,. Camera Notarilor Publici Constanta.

Situatia centralizati examenul de definitivat - Institutul Notarial Roman

desf5surarea examenului de definitivat. 9i a concursului de admitere ... examenul de definitivat din zilele de 15 si 18 februarie 2016 au fost admise sau respinse.

Regulamentul pentru organizarea și funcționarea ... - UniBuc

1 post referent de specialitate S ... t) pentru realizarea sarcinilor prevăzute în fişa postului, administratorul are ... legitimații de cămin prevăzute cu fotografii;.

Institutul Român pentru Drepturile Omului

promovare a drepturilor omului adoptate pe plan internaţional universal şi regional la care. România este parte sau a aderat, urmărindu-se facilitarea aplicării ...

Numărul 4 - Institutul Român pentru Drepturile Omului

Terorismul, gravă încălcare a drepturilor omului – Ioan Liviu Chircă .............................. 27 ... encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Education_ref orm.

IRDO REV - Institutul Român pentru Drepturile Omului

5 Iun 2016 ... Vasile Stănescu, membru al Academiei. Române ... concept/definition includes also elderly persons3. At present ... “Nichita Stănescu – 82.

Untitled - Institutul Român pentru Drepturile Omului

the domicile; protection of aliens residing on the territory of Romania ... In ancient times the ancestors of the Romanians leaved on the ... “CLARITY” is intended to create an online tool for easy ... persoanele cu dizabilități (subtitrare pentru cei.

codul familiei - Institutul Român pentru Drepturile Omului

predilecte este dreptul familiei. Noua noastră Constituţie, care a consacrat principiilor relaţiilor de familie art. 44, aderarea ţării noastre la o serie de convenţii ...

Instituţii europene şi drepturile omului - Institutul Român pentru ...

MOROIANU ZLĂTESCU, IRINA. Instituţii europene şi drepturile omului / Irina Moroianu. Zlătescu – Bucureşti : Editura I.R.D.O., 2008. ISBN 978-973-9316-74-3.

Mediul şi sănătatea - Institutul Român pentru Drepturile Omului

Factorii care influenţează starea de sănătate a unei populaţii sau doar a unora dintre membrii acesteia sunt diverşi. între ei, un loc de frunte este deţinut.

Irina Moroianu Zlătescu - Institutul Român pentru Drepturile Omului

Vasak a formulat o a doua definiţie "inductivă" a ştiinţei drepturilor omului. Formularea a avut ca temei "studiul frecvenţei termenilor ce se întâlnesc în textele.

Revista Institutului Diplomatic Român - Institutul Diplomatic Român

12 feb. 2007 ... Bătălia de la Gallipoli – care „absorbea complet mijloacele limitate ale turcilor” – a fost câştigată în final datorită intervenţiei germanilor, care ...

Revista Institutului Diplomatic Român - Institutul Diplomatic Român ...

12 feb. 2007 ... succese ale NATO în perioada după Războiul Rece, asigurând relaţii ... proiectului războiului stelelor, în 2002 sub administraţia Bush?). La.

REGULAMENTUL privind organizarea, atribuțiileșifuncționarea ...

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba denumit în continuare Comitet ... sistemul de mesagerie al ISU Alba i/sau cel pus la dispoziție de STS.

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea ...

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aprobat proces-verbal al ... postuniversitare prin rezidenţiat în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie. „Nicolae ... medicilor rezidenţi prin testare cu grilă în scris şi/sau la computer;. - etapa finală ...

Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și ... - UVT

28 Nov 2019 ... Management System) Moodle, personalizat pentru specificul și necesitățile interne ale instituției. – denumit platforma Moodle.e-uvt.

REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI ...

Anul școlar 2017-2018. I. Prezentare generală. 1. La olimpiada de istorie pot participa elevi din învăţământul de stat, particular şi confesional, indiferent de ...

Regulamentul I.S.M.B. privind organizarea si desfasurarea ...

5 Mar 2014 ... examenelor naţionale în anul şcolar 2013-2014 - cu caracter intern. → Adresa ... Simularea Probei de Limba şi literartura română - 18 februarie 2014 ... Simularea examenului de Bacalaureat (pentru elevii claselor a XI-a).

Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei ...

primarului, din care să rezulte că titlul de proprietate care se anulează total/parţial nu este intrat în circuitul civil. ART.23 – (1)Revocarea titlurilor de proprietate ...

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de ...

23 Mai 2019 ... Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ... b) cu examen de absolvire pentru studiile în învățământul ...

ANEXA 4 REGULAMENTUL privind organizarea si funcţionarea ...

învăţământ. Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricărei părţi, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritară ...

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea ... - UniTBv

27 Sept 2019 ... Didactic de Ia Universitatea Transilvania din Brasov ... D.P.P.D. este structura academica din cadrul Facultatii de Psihologie ~i ~tiintele ...

18.04._2018 REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea ...

La Concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență pot participa cetățenii Republicii. Moldova, care dețin diploma de studii profesionale sau un ...

Regulamentul privind organizarea si functionarea Directiei ... - UPB

legale privind alocatiile de la buget;. - intocmirea situatiei soldurilor de disponibilitati banesti si efectuarea punctajului cu trezoreria statului si bancile comerciale.

Regulamentul privind organizarea şi ... - Primaria Constanta

a) activități de alimentație publică în structuri cu sediu fix – cod CAEN 5610, ... înfrumusețare, service auto, vulcanizare, spălătorie auto, depozit, birou, etc. ... b) asigurarea protejării caldarâmului cu covor cauciucat pentru zona de cooking;.

Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ... - Oar

Art. 2-Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a grupurilor de ... national. Procedura se aplică şi în cazul grupului/grupurilor de lucru din subordinea.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei ...

1.1 Comisia Medicamentelor Veterinare reprezintă un organ colegial ... Produs farmaceutic de uz veterinar - medicamente veterinare, produse biologice,.

ANEXA 4 REGULAMENTUL privind organizarea si ... - utgjiu

învăţământ. Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricărei părţi, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritară ...

Regulamentul specific privind organizarea şi desfășurarea ...

Concursului național de poezii în limba rusă „FESTIVALUL POEZIEI RUSE” ... competiţiilor şcolare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, ... Toate amănuntele legate de testul de limbă vor fi comunicate participanților în ziua.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea ... - UMFST

Utilizarea spaţiilor de cazare pentru activităţi comerciale sau orice alte activităţi în afara procesului de învăţământ NU este permisă. Capitolul II. Organizarea ...

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor de masterat

d) calitatea/complexitatea metodologiei cercetarii; e) relevanta practica a studiului efectuat; f) calitatea prezentarii (lizibilitate, grafica, elocinta etc.); ...