TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ... - Related Documents

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ SEMESTRUL I CLASA ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ. SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A -28.11.2019 . Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 120 minute.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A ... - Lectii Virtuale

12.05.2017 ... 5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu înălțimea de 8 cm și raza de 4 cm este egală cu ...cm2. 6. Diagrama din ... Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu vârful în A. 2. Arătaţi că numărul.

Teză cu subiect unic la limba şi literatura română Clasa a VIII-a ...

11 Dec 2018 ... Teză cu subiect unic la limba şi literatura română. Clasa a VIII-a. Semestrul I, 11 decembrie 2018. BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE.

Teză cu subiect unic, semestrul al II-lea, 18.04.2019 – Informatică ...

18 Apr 2019 ... Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, și un vector y cu m ... Se dă numărul natural n și se cere să se afișeze cel mai mic număr natural format din cifrele sale. ... șir (ai,aj) cu i < j, care au suma număr prim.

Teză cu subiect unic la limba și literatura română Semestrul al II-lea ...

13 Mai 2019 ... ... două mărci ale adresării directe. 4 puncte. 6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Ana, exemplificând-o cu o secvenţă.

1 Teză cu subiect unic pe semestrul I Limba şi literatura română ...

8 Nov 2008 ... Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 6 puncte. 2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: pe la, despre, potolită. ... sau despre mesajul poeziei Toamnă, de St. O. Iosif (formularea clară/ logică a opiniei şi motivarea acesteia).

Teză cu subiect unic, semestrul II, Științe ale naturii, 18.05.20018 ...

La următoarele întrebări alege un singur răspuns corect și rezolvă exercițiul: 7. Prin clorurarea fotochimică a benzenului se obţin 87,3 g hexaclorociclohexan.

Teză cu subiect unic la limba şi literatura română Clasa a ... - ISJ Ilfov

11 Dec 2018 ... 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text ... pământ – epitet; domn e adevărul sfânt – metaforă/inversiune).

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018

10 Mai 2018 ... Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min. Se acordă 10 puncte din ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A. I. Completați cele trei elemente ale limbii române: 1 punct. - substrat: .............................. - strat: .

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017

14 Dec 2017 ... Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min.Se acordă 10 puncte din ...

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II 1. - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 100 minute. Subiectul 1: Pe foaia de Teză ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

14 Dec 2017 ... O gumă de şters în formă de prismă triunghiulară regulată dreaptă, notată FLORIN are ... c) Calculați tangenta unghiului format de dreapta.

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

10 Mai 2018 ... 5p 5. Un dreptunghi are lățimea de 15m, iar lungimea de patru ori mai mare ... 5p 1. Desenați pe foaia de teză o prisma patrulateră regulată ...

Teza geografie clasa a VIII-a semestrul II - Profu' de geogra'

Clasa………. Lucrare scrisa la geografie pe semestrul II. I. Completati spatiile libere: 20 p (15 x 1,3 p). 1. Al doilea fluviu ca lungime al Europei se numeste.

SITUATIA LA TEZELE CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL I AN ...

8. 2 Istorie / Geografie. 28. 0. 28. 0. 0. 0. 0. 2. 26. 3 Matematica. 28. 0. 28. 0. 0. 0. 3. 13. 12. Proba clasa a VIII - a Inscrisi AbsentiReusiti din care cu note: intre 5 -.

Teză cu subiect unic la disciplina - eBacalaureat.ro

a. Milyen összefüggéseket fedez fel a cím és a szöveg között? Fejtse ki válaszát! 5 pont b. Mi jellemző a vers- és beszédhelyzetre? 5 pont c.

3.Teza cu subiect unic - Matematica pentru

Teză cu subiect unic la disciplina matematică. Varianta 8. Clasa a VII-a, semestrul I, an şcolar 2007-2008 ... este egal cu .... b) Opusul numărului 7 este egal cu .

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ ... - Sorin Borodi

Desenați un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D' și trasați diagonala BD'. 2. Fie E(x) = (2x – 3 )2 (4x – 6)(2x – 6 ) 4( x – 3 )2 5. 5p a) Calculaţi E( 2.

1 TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ...

Transcrie propoziţiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: „Ea este un moment critic din dezvoltarea individului deoarece acesta caută să ...

Teză cu subiect unic la limba și literatura ... - Profesor Jitaru Ionel

13 Mai 2019 ... Explică rolul virgulei din secvența: Ei, asta zău că se poate. ... modalitate de caracterizare a personajului Ana, exemplificând-o cu o secvenţă.

Model subiect teză LbRomana cls. VIII-a

semnificaţia titlului poeziei Alb şi negru de Bogdan Petriceicu Haşdeu, prin raportare la conţinutul textului. În compunerea ta, trebuie: • să ilustrezi,cu exemple ...

LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE CLASA A XII-A ...

CLASA A XII-A. SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2018 - 2019 ... 2. Menţionaţi, din sursa A, expresia folosită de autohtoni, considerată a fi prima atestare a.

Subiect clasa a VIII-a EN – Nemes Iuliana

Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența om plăcut la ... Menționează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate din ...

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a VIII-a ...

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a ... Subiectul I (40 de puncte) ... (8 puncte). • să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;.

SUBIECT CONCURS LAZAR EDELEANU, clasa a VIII ... - RED-ISMB

E) CO nu tulbură apa de var şi este toxic. 13) Pentru a obține mangan, ... Soluție de piatră vânătă și soluție de sodă caustică. 29) Sarcina electrică relativă a ...

SUBIECT TEZA CHIMIE - CLASA A IX-a - “stefan cel mare” suceava

are (4/3) orbitali monoelectronici. 3.Are energia de ionizare mai mare( K(Z=19) / Al(Z=13). 4.Compusul NCl3 este compus(ionic/ covalent). 5.Este un compus ...

Model-Teza-clasa-a-VII-a-Semestrul-II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti doar răspunsurile.

Model Teza clasa a V-a Semestrul II 1. (0,5p) Scrieți sub formă de ...

5 Mai 2017 ... (0,5p) Scrieți sub formă de fracție ordinară numerele: 0,45 ; 2,6 ; 2,3(6). 2. (0,5p) Calculați: 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. (1p) Calculați: 11,61: 4 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II 1. (5p) Rezultatul calculului: 32 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II ... (5p) Soluția ecuației: 5 ∙ 2 20 este: ………………. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti rezolvarea completă. (45 puncte).

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

Teză la istorie, clasa a Xa semestrul I - “stefan cel mare” suceava

(Gh. Eminescu, Napoleon Bonaparte, vol. II, 1973). Se cere: 1. Identificaţi ... Precizaţi două informaţii aflate în relaţie cauză-efect,. 0,5 p. 4. Menţionaţi în ce sens ...

Model Propus Teza clasa a V-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

5 Mai 2017 ... Model Teza clasa a V-a Semestrul II ... 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. ... 5. (1p) Rezolvați ecuația: (2x 3,5) : 0,2-8,42=34,08. 6. (1,5p) Media ...

Teza - Istoria Romanilor – clasa a VIII-a – sem - “stefan cel mare ...

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava Anul școlar 2016 – 2017, sem. al II-lea. Teză unică - Istorie– clasa a IX-a – NR. I. 1.Redactați un eseu de circa ...

LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE ... - ISJ Ilfov

vedere: · menţionarea unui izvor istoric care face referire la autonomiile locale româneşti;. · menţionarea a doi factori favorizatori ai constituirii statelor medievale ...

REZULTATE TEZE CU SUBIECT UNIC 2008/2009 ... - scoala paltin

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ. An școlar 2009/2010. Disciplina. Nr. elevi înscrişi. Număr elevi prezenţi. Note sub. 5. 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 ...

Grafic unic de monitorizare si control - semestrul I ... - ISJ Satu Mare

27 Sept 2019 ... WWW.satmar.ro. Str. General Berthelot nr. 28-30,. Sector 1, 010168, Bucureşti. Tel: 40 (0)21 405 57 06. Fax: 40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro ...

VIII Subiect si barem OJG 2015

7 Mar 2015 ... 1. denumirea subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi ... În imaginile de mai jos sunt prezentate: intervale altitudinale dintr-o regiune din România, ... în ambele subunități relieful cuprinde o zonă deluroasă, mai ...

Lista absolventilor de clasa a VIII-a, admisi in clasa a IX-a 2019

ALEXANDRU. SCOALA. GIMNAZIALA. AXENTE SEVER / SB. LICEUL TEORETIC. "AXENTE SEVER". MEDIAS. LIC / Z Real. Ştiinţe ale Naturii /. Limba română.