Instalatii electrice - Facultatea de Inginerie Electrica

Dimensionarea bateriilor de condensatoare, alegerea aparaturii de ... 6 Calculul pierderilor de tensiune, a curenţilor de scurtcircuit şi dimensionarea bateriei de.

Instalatii electrice - Facultatea de Inginerie Electrica - Related Documents

Instalatii electrice - Facultatea de Inginerie Electrica

Dimensionarea bateriilor de condensatoare, alegerea aparaturii de ... 6 Calculul pierderilor de tensiune, a curenţilor de scurtcircuit şi dimensionarea bateriei de.

Teoria circuitelor electrice - Facultatea de Inginerie Electrica

Divizorul de curent. 3.9.3.Gruparea mixtă a rezistoarelor. Circuite în scară. 3.10.Gruparea stea triunghi și triunghi stea. 5 3.11.Gruparea surselor de tensiune.

Ghid licenta Fac. Inginerie Electrica - Facultatea de Inginerie Electrica

Duca M., Popescu N., - Grafică Tehnică Computerizată - Editura şi Atelierele ... Bucuresti, 2011, site http://electro.curs.pub.ro/2011/login/index.php/ nr. pagini ... care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de şcolaritate,.

facultăţii de inginerie electrică - Facultatea de Inginerie Electrica

14 feb. 2019 ... Gradul de acoperire a cifrei de şcolarizare solicitate pentru admitere ... facultăți și anume Automatica și Calculatoare, respectiv Electronică și ... anului universitar 2017-2018 au fost oferite 15 premii de studiu, 5 premii a ... Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 2018, Iași, Romania;.

Inginerie Medicală - Facultatea de Inginerie Electrica

Inginerii biomedicali sunt solicitați în industria pentru sănătate, care este cel mai mare sector mondial, cu o cifră de afaceri de aproape 100 miliarde de dolari ...

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ... - Inginerie Electrica

12 STERE. C. Adrian. 7.70. 9.00. 8.35. 13 ŞEULEANU. M. Teodora. 7.66. 9.00. 8.33. 14 PANĂ. G. Robert-Cristian. 7.43. 9.00. 8.21. 15 OANĂ. G. Sorin-Alexandru.

facultatea de inginerie electrică - Facultatea de Inginerie Electrica

Exemplele şi explicaţiile care însoţesc principiile teoretice: •. Punctualitatea şi gradul de folosire a timpului: •. Comportarea cadrului didactic faţă de studenţi:.

An I II - Facultatea de Inginerie Electrica

Introducere în ingineria biomedicală. Achiziții de date și prelucrari de semnal. Instrumentație virtuală. Electronică medicală. Compatibilitate electromagnetică.

Echipamente Electrice - Facultatea de Inginerie

Popescu Lizeta, Echipamente electrice, vol.1, Ed. Alama Mater, Sibiu, 2007,. 8. Popescu Lizeta, Echipamente electrice, vol.2, Ed. Alama Mater, Sibiu, 2008,. 9.

Europass CV - Facultatea de Inginerie Electrica

Nume / Prenume NICULAE Dragos ... E-mail(uri) [email protected] ... Mihai, Iordache, Lucia Dumitriu, Dragos, Niculae, “A new generalised hybrid method ...

2019_09_17_organigrama_P24 - Facultatea de Inginerie Electrica

17 Sept 2019 ... 14 LĂZĂROIU Cosmin-Ionuţ. 15 SUDITU Alexandru- ... 28 BUTOIU Iosif-Cosmin. 29 AURICĂ ... 37 GĂLBENUŞE Ionuţ-Valentin. 37 MUCEANU ...

Teoria circuitelor electrice I - Facultatea de Inginerie

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe. 20 ... 1. R. Radulet, Bazele electrotehnicii. Probleme. Vol 1, EDP Bucuresti, 1981. 2. M. Preda, P.

Masurari electrice si electronice II - Facultatea de Inginerie

utilizarea tehnologiilor informatice în domeniul măsurării mărimilor electrice şi neelectrice. 8. Conţinuturi. 8.1 Curs. Metode de predare Observaţii. 1. Măsurarea ...

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA ... - Agir

ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR www.eed.usv.ro ... Mai mulţi profesori ai FIESC fac parte din comisiile unor consilii naţionale de cercetare ştiinţifică, de.

Teza de abilitare - Facultatea de Inginerie Electrica

Metoda se bazeaza pe efectul Doppler ce se obtine in cazul unui radar cu unda continua. In cadrul modelului experimental a fost testata capacitatea algoritmului ...

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și ...

... Automatică, Calculatoare,. Inginerie Electrică și Electronică. ORAR - Semestrul II - Anul universitar 2019-2020 http://aciee.ugal.ro/nou/studenti/orare-licenta.

Program manifestare - facultatea de inginerie electrica

5 Iun 2019 ... Daniel MORARIU (ULBS). Conf.dr.ing. Ovidiu Constantin NOVAC (UO). Conf.dr.ing. Mihai OPROESCU (UPIT). Conf.dr.ing. Cristina POPESCU ...

Fizica I - Facultatea de Inginerie Electrica - UTCN

1 feb. 2018 ... Principiile mecanicii Newtoniene. Conservarea impulsul. Forta gravitationala, forta elastica, forta de frecare la alunecare. Lucru mecanic.

Pacurar Claudia CV - Facultatea de Inginerie Electrica

contractelor de cercetare naţionale şi internaţionale şi gestionarea acestora;. ▫ bune competenţe organizatorice/manageriale dobândite prin activităţile ...

Metode numerice - Facultatea de Inginerie Electrica

1.8 Codul disciplinei. 18. 2. Date despre disciplină. 2.1 Denumirea disciplinei. METODE NUMERICE. 2.2 Aria de conţinut. Matematica. 2.3 Responsabil de curs.

AN II EN - Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică ...

... ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ. ORAR ANUL II, SEMESTRUL II, 2019-2020. ZIUA. ORA. DOMENIUL INGINERIE ENERGETICA.

ghidul studentului - Facultatea de Inginerie Electrica

30 Ian 2018 ... Teoria Sistemelor şi Reglarea Automată. 2.2 Limba de predare. Română. 2.3 Responsabil de curs. Prof. dr. ing. RUSU Calin Gh. – e-mail:.

Prezentarea disciplinei - Facultatea de Inginerie Electrica

Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie (FIM), UPB. • 2012 – Doctor în Inginerie Electrică, titlu acordat de Facultatea de. Inginerie Electrică, UPB.

Cerere & CV - Facultatea de Inginerie Electrica - UTCN

alina n [email protected] : Alina [email protected] română. 8.12.1975, Cluj-Napoca, ... Bucureşti, Partener 1: UPG Ploieşti. Anul universitar 2011-2012:.

INCDT COMOTI - Facultatea de Inginerie Electrica

Descrierea postului disponibil in cadrul INCDT COMOTI. Descrierea Institutiei. Fondat în anul 1985, sub denumirea de Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi ...

Europass CV - Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea ...

Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Politehnica din București. Splaiul Independentei nr. 313, Sector 6, București, www.upb.ro, www.electro.pub.ro.

Programarea calculatoarelor si - Facultatea de Inginerie Electrica

30 Oct 2017 ... finalizarea cursului PCLP I. 4.2 De competente. Competențele corespunzătoare cursului PCLP I. 5. Condiţii (acolo unde este cazul).

Facultatea de Inginerie Electrica – Admitere 2018

Electrotehnic. Facultatea de. Electrotehnică. Facultatea de. Inginerie Electrică. Informații la telefon: 021-4029149 www.electro.pub.ro. Splaiul Independentei nr.

plan managerial - Facultatea de Inginerie Electrica

în conformitate cu Proiectul Bologna şi cu cerinţele ARACIS / ANC (Agenţia Română ... prezentul Plan Managerial se doreşte a fi o continuare a vechiului Plan ...

Protocoale de comunicatii - Facultatea de Inginerie Electrica

15 Sept 2017 ... 37. 2. Date despre disciplina. 2.1 Denumirea disciplinei. Protocoale de comunicație. 2.2 Limba de predare. Română. 2.3 Responsabil de curs.

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA ... - Agir.ro

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ. ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR www.eed.usv.ro. Facultatea funcţionează în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“.

Certificat de apreciere - Facultatea de Inginerie Electrica

27 Mai 2016 ... Certificat de apreciere. Drd. Mihai Cătălin ARVA – Universitatea din Pitești, Analiza semnalelor vibroacustice, coordonator: prof.dr.ing.

CV - Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea Tehnică din ...

Perioada Inginer stagiar Direcţia de Poştă şi Telecomunicații Cluj Napoca. Functia sau postul ocupat Inginer telecomunicaţii. Activităţi şi responsabilități ...

Munteanu Calin CV - Facultatea de Inginerie Electrica

10 Ian 2016 ... Data naşterii 30 August 1965. Experienţa ... Sef al Laboratorului de Compatibilitate Electromagnetică (începând cu anul 2004). Conducător de ...

Electrotermie - Facultatea de Inginerie Electrica - UTCN

o Instalatii de incalzirea directa a semifabricatelor; ... o Instalatii de incalzire cu radiatii infrarosii; ... 13 C13 Cuptoare de inducție cu creuzet (Continuare).

pârvulescu mihai lucian - Facultatea de Inginerie Electrica

Email: [email protected] Studii: • Colegiul Naţional M. Eminescu – Bucureşti, Clasa de matematică-informatică, absolvit cu media. 9,60 pentru cei patru ...

Teoria campului electromagnetic - Facultatea de Inginerie Electrica

Teoria campului electromagnetic. 2.2 Aria de conţinut. Electrotehnica. 2.3 Responsabil de curs. Prof.dr.ing. Micu Dan Ovidiu – [email protected]

Analiza SWOT - Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi ...

20 feb. 2013 ... electric cât şi în orice alta întreprindere sau oriunde piaţa forţei de muncă o va cere. Analiza SWOT: Analiză contextuală a facultăţii de Inginerie ...

Ghidul studentului - Facultatea de Inginerie Electrica Craiova

1951 - Ia fiinţă în Craiova "Institutul de Maşini şi Aparate Electrice“, care a funcţionat pentru început doar cu Facultatea de Electrotehnică. 1957 - Institutul ...

teză de abilitare - Facultatea de Inginerie Electrica - UTCN

30 Mar 2018 ... ozon; 6 – coloană pentru difuzia ozonului în soluţia ... acţiuni de regenerare a funcţiei de producere a sângelui din măduvă, prin infiltraţii cu.