FD an2 s1 ING CIV Mecanica II 19-20 - Facultatea de Constructii

Acumulare de cunoștințe din Mecanică (Cinematică, Dinamică, Mecanică analitică) ... Iacob Borș, Mecanica, Teorie si aplicații de Cinematica, Dinamica, ...

FD an2 s1 ING CIV Mecanica II 19-20 - Facultatea de Constructii - Related Documents

FD an2 s1 ING CIV Mecanica II 19-20 - Facultatea de Constructii

Acumulare de cunoștințe din Mecanică (Cinematică, Dinamică, Mecanică analitică) ... Iacob Borș, Mecanica, Teorie si aplicații de Cinematica, Dinamica, ...

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

MECANICA STRUCTURILOR II, CONSTRUCȚII DIN BETON ... - UTM

Schematizarea construcţiilor reale, adică alcătuirea schemelor de calcul a acestora;. Calculul structurilor static nedeterminate prin metoda eforturilor;. Calculul ...

4 Inginerie mecanică - Facultatea de Mecanică - UPT

22 Ian 2018 ... Departamente: Ingineria Materialelor și Fabricației. Director: Conf.univ.dr.ing. Dănuț ȘOȘDEAN. Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi.

Mecanica Fluidelor - Facultatea de Mecanica

2. Date despre disciplina. 2.1 Denumirea disciplinei. Mecanica Fluidelor şi Maşini Hidraulice. 2.2 Aria tematica (subject area). 2.3 Titularul disciplinei. Prof.dr.ing.

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

Mecanica I - Facultatea de Mecanica

1. Date despre program. 1.1 Instituția de învăţământ superior. 1.2 Facultatea ... Mecanica. Ingineria Sistemelor Mecanice. Ingineria Mecanica. Licenta. Mecanica ... 2.4 Anul de studiu ... Fodor G., Aplicații - Probleme şi lucrări de laborator,.

Mecatronica - Facultatea de Mecanică - UPT

Probleme de Analiză matematică, Editura Mirton, Timişoara, 2004 ... I Luminosu N Pop V Chiritoiu M Costache Fizica teorie problem teste Editura Politehnica Timişoara ... Lector dr Liliana Luminița TODORESCU Asist dr Svetlana VRGOVICI.

facultatea inginerie mecanică şi mecatronică - UPB

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ. CENTRUL DE CERCETĂRI TERMICE. ACRONIM: CCT. Centrul de Cercetări Termice are ca obiectiv ...

Facultatea de Mecanică Iaşi - tuiasi

16 Aug 2018 ... Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. FACULTATEA DE MECANICĂ. URL: www.mec.tuiasi.ro * E-mail: [email protected].

Rezistenta Materialelor I - Facultatea de Mecanică

M. HLUŞCU P. TRIPA – REZISTENŢA MATERIALELOR I. APLICAŢII. 2.4a PROBLEME REZOLVATE. 2.4.1 Diagrame de eforturi la bare drepte. Pentru barele ...

facultatea de inginerie mecanică şi mecatronică - UPB

Director centru: Prof.dr.ing. Constantin NIŢU. Universitatea “Politehnica” ... Telefon: 4-021-402 99 15. Fax: 4-021-402 93 81. E-mail: [email protected].

rezistenţa materialelor - Facultatea de Mecanică

prezentate probleme rezolvate, urmând pas cu pas etapele recomandate a fi parcurse. ... sistemelor static determinate, indiferent de solicitarea la care acestea.

Organe de masini I - Facultatea de Mecanica

1 feb. 2017 ... Organe de masini I. 2.2 Aria de conţinut. Inginerie mecanica. 2.3 Responsabil de curs. Conf dr ing Stefan BOJAN – stefanbojan @yahoo.com.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICA ...

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. FACULTATEA DE MECANICA. DEPARTAMENTUL DE MECANICA APLICATA SI CONSTRUCTII CIVILE. Postul scos la ...

Compresoare - Facultatea de Mecanică Iaşi

După principiul de funcţionare se disting: ... compresoare dinamice, care realizează comprimarea într-un ... Piesele supapei sînt asamblate printr-un şurub. 5.

mecatronica - Facultatea de Mecanică Iaşi

OCHIUL BIONIC – inlocuirea simtului vizual la persoanele cu disfunctionalitati de vedere a) pierderea vederii datorita distrugerii partiale sau totale a retinei ...

Mihai HLUŞCU - Facultatea de Mecanică

compresiune axială (Formula lui Euler) . ... este valabilă legea lui Hooke ... Teoria a V-a (teoria energiei specifice modificatoare de formă sau teoria Huber.

pavel tripa - Facultatea de Mecanică

3.3 Limitele de valabilitate ale formulei lui Euler. Flambajul elastic şi ... Calculul la flambaj utilizând formula lui Euler este permis numai pentru domeniul elastic.

PN-II-RU-PD – 2010- 1 - Facultatea de Mecanica Craiova

•o pregătire automată a pacientului, confortabilă şi eficientă pentru exerciţiile ... infantile cum ar fi: parapareza spastică, tetrapareza spastică, fragilitatea osoasă.

Rezistenta materialelor II - Facultatea de Mecanica

3.3 aplicatii. 3. 3. 3.4 Total ... structurilor de bare la solicitări compuse, pentru calculul la ... 21 Probleme static nedeterminate rezolvate cu metoda Castigliano.

raport de autoevaluare - Facultatea de Mecanică - UPT

Raport de Autoevaluare. Date prezentate Departamentului de acreditare evaluare din ARACIS de către: Universitatea Politehnica Timișoara. Piața Victoriei ...

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

Anexa 2 Universitatea:UPB Facultatea:Inginerie Mecanica si ...

Domeniul de studii: Inginerie Mecanica. Programul de studii: Mecanică Fină şi Nanotehnologii. Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi ...

Stiinta si ingineria materialelor - Facultatea de Mecanica

Inginerie Mecanica/Mecatronica. 2. Date despre disciplină. 2.1 Denumirea disciplinei Ştiinţa si Ingineria Materialelor. 2.2 Titularul activităţilor de curs. S.l.dr.ing.

POLITEHNICA - Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si ...

De la începutul transportului pe calea ferată contactul roată-şină a fost cel mai delicat ... Reprezentarea factorului eliptic la contactul dintre roata tip S78 şi şina tip UIC 49. ... tensiuni tangenţiale de aderenţă, dimensiunile se vor modifica astfel:.

1 sistemul arterial coronarian - Facultatea de Mecanică - UPT

SISTEMUL ARTERIAL. CORONARIAN. Introducere. 13. 1.1. Anatomia coronariană. 13. 1.2. Ateroscleroza la nivel coronarian. Definiţie şi generalităţi ...

Laborator LabVIEW - Facultatea de Mecanică Iaşi

Se lansează un utilitar, care permite consultarea de exemple distribuite de firma NI odată ... Realizarea tipăririi IV într-un fişier reprezintă o modalitate foarte utilă de arhivare, ... Formate de reprezentare disponibile din meniul contextual ... Construiti un program care sa afiseze catul si restul impartirii a doua numere naturale.

procese de ardere - Facultatea de Mecanică Iaşi

Lignit. 5,02 ... 10,47. Cărbune brun. 8,37 ... 16,75. Huilă. 20,93 ... 29,30 ... Putere calorică inferioară. [MJ/m3. N]. Gaz de generator. 26,6. 1,19. 6. 23 3. 0,2. 5.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Trusă Ross Tech cu software VCDS 11.11 pentru studiul sistemelor ... pentru studiul unei instalaţii de climatizare asistată de calculator cu interfaţa LabJack.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara Facultatea de Mecanică ...

Cerine: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu dosare ... didactice de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

Facultatea de Mecanica si Tehnologie - Universitatea din Pitesti

1357 NEACSU I IONUT CLAUDIU. ADMIS CU TAXA 46. 47. 1155 LUPESCU G VIRGIL ALEXANDRU. ADMIS CU TAXA 47. 48. 1120. TUDOROIU N STEFAN.

Autovehicule Rutiere - Facultatea de Mecanica Craiova

Smart Fasteners - constituie un avantaj în adăugarea automată a elementelor de îmbinare într-un ansamblu ... TEORIA GENERALĂ ŞI MODELAREA MOTORULUI VOLUMIC ROTATIV (MVR). -Definire. ... Sisteme de pregătire a amestecului combustibil pentru motoare Otto ... mari, şi prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi - UTM

1868 Pasat Cristin Vasile. 2. 1911 Săcăreanu lon Liviu. 3. 1957 Bold Danu Veaceslav. 4. 1900 Garama Mihail Vadim. 5. 2156 Panaguta Nicolae Nicolae. 6.

facultatea de mecanica - Departamentul de Autovehicule Rutiere si ...

[email protected]. PROFESIA/OCUPAȚIA ACTUALĂ. • Data 1991. • Loc de muncă Catedra GDGI; Facultatea de Mecanică. • Profesia Inginer ...

din Timişoara Facultatea de Mecanică Programul de studii ... - UPT

Facultatea de Mecanică. Programul de studii licen ă: Tehnologia Construc iilor de Maşini (TCM). Domeniul: Inginerie Industrială. Informa ii generale.

Engie comunicat - Facultatea de Mecanica Craiova

... Brașov, Craiova, Pitești, Constanța, Galați, Târgoviște, Buzău, Râmnicu ... filialele sale: ENGIE România, Distrigaz Sud Retele, ENGIE Servicii, Alizeu ...

Tribologie - Facultatea de Mecanica Craiova - Universitatea din ...

Cu toate că fenomenele de frecare şi uzare preocupă din cele mai vechi ... timpului: Guilloume Amontos (1663-1705) care în 1699 a elaborat legea frecării ce.