DOINA BERCHINĂ A absolvit Facultatea de Filozofie și jurnalism ...

precum : Adrian Oianu, Catinca Roman, Venera Arapu, Octavian Jurma, Matei Corvin, Liliana Ţuroiu. Udrea, Ruxandra Lungu, Elis Lăslean, Liza Panait şi alții.

DOINA BERCHINĂ A absolvit Facultatea de Filozofie și jurnalism ... - Related Documents

DOINA BERCHINĂ A absolvit Facultatea de Filozofie și jurnalism ...

precum : Adrian Oianu, Catinca Roman, Venera Arapu, Octavian Jurma, Matei Corvin, Liliana Ţuroiu. Udrea, Ruxandra Lungu, Elis Lăslean, Liza Panait şi alții.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE JURNALISM ...

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII. DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII. EXAMEN DE ADMITERE. Specializarea Jurnalism.

Moldoscopie 2016 - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale ...

marochinărie şi pasăre. Exporturile din ţara noastră ... dex" and exergy have been analyzed as a mechanism, which allows to get maxi- mum benefit at minimum ...

Jurnalismul social - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale ...

afirmarea unui nou statut social al presei, din care a generat o altă viziune asupra jurnalismului ca instrument de reflectare a realității sociale. Mass-media ...

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Jurnalism şi ...

8 Sept 2010 ... Aprobat: Consiliul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale. Comunicării. „ ” ______ 2017. Decan dr.hab., conf. universitar Georgeta Stepanov ...

moldoscopie - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

grupurilor-organizate-de-suporteri-de-fotbal-diferenta-dintre-hooligans-si- · ultras. 4. Beiu A. Fenomenul ultras, http://www.romanianultras.net/modelul-ultras/. 5.

bazele jurnalismului - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale ...

Tipuri de actori implicați în procesele jurnalistice . ... lor arată că persoana este neliniștită, încordată și chiar disperată; bătaia ritmică, ușoară și frecventă din ... a suportat o operaţie la inimă s-a reuşit colectarea sumei de 320 000 de lei, iar.

Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filozofie Mihai Teodor ...

Revenirea la Cluj a Universităţii "Regele Ferdinand I" (1944-1945). Începutul ... Mecanismele terorii, Analele Sighet 7, Comunicări prezentate la al VII-lea ... Al.Lapedatu, “Lecţia de deschidere a cursului de istorie veche a României, ţinută la.

Manual de filozofie calc.qxd - Admitere Facultatea de Stiinte Politice

Problematica naturii umane. Immanuel Kant (1724–1804). „A spune că omul este un amestec de putere. ºi slăbiciune, de lumină. ºi de orbire, de micime.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării - Admitere Unibuc

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării este singura facultate din România cu programe de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii publice şi Publicitate, atât ...

elaborarea tezelor de licenţă şi de master - Facultatea de Jurnalism ...

Principii de realizare şi structurare a tezei de licenţă ........ 10. 1. 3. Arhitectonica ... formele de expresie ale produselor media: genuri şi specii;. – ciclurile ... se va formula pro- blema de cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei şi se vor formula.

universitatea de studii europene din moldova facultatea jurnalism si ...

... existența ambiguităților în enunțurile următoare și corectaţi-le: Primim la gazdă o ... b) Depistați pleonasmele și corectați enunțurile, identificând și alte ...

montajul şi imaginea video - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale ...

Montajul şi imaginea video : [pentru uzul studenţilor] / Angela Chiriac ; Univ. de ... Complexităţile asociate cu imaginea în mişcare ne oferă posibilitatea de a ...

cadrul relaţional al mass-mediei - Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ...

în cauză „formula cea mai oficială de comunicare cu mass-media” ... surilor. Graeme Burton menţionează rolul activ al instrumente- ... maţiilor transmise, pentru informarea corectă a publicului. ... riscul ca acest text să fie ignorat de către jurnalişti tocmai din cauza ... de conţinutul argumentativ, de raţionamentele pragmatice,.

Manual de jurnalism - Centrul pentru Jurnalism Independent

Resurse utile din Internet. ... „Nu cred să existe un popor care, în istoria modernă, să fi suferit mai mult în urma ... poate că mai am zile datorită binecuvântării lor?

Prof. dr. Doina MĂNĂILĂ MAXIMEAN - Facultatea de Chimie

Prof. dr. ing. Doina Manaila Maximean. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Facultatea de Stiinte Aplicate e-mail: [email protected]

Despre Veneția Erasmusului meu :) Am absolvit Universitatea de ...

plecat la Veneția, pentru 2 1 luni, la Universitatea Ca Foscari. ... să pleci de la o investigație istorico-jurnalistică și să ajungi la antropologie și criminalistică. ... Grande, să am acces zi-noapte la biserica ce are cea mai mare pictură pe ...

FILOZOFIE (R)

FILOZOFIE (R). 1. Intrări -Vedetă. 1.1 Prezentare. 1.1.1 În lista de autoritate sunt incluse: - diferite ramuri ale filozofiei ex. : Cunoaştere, Teorie. Metafizică.

Curs Filozofie

Blaise Pascal (1632-1662): în concepţia sa,omul este o fiinţă care îşi recunoaşte limitele ... 1*. Blaise PASCAL – “Cugetari” : omul este o trestie cugetatoare.

Filozofie výchovy

Obsahuje poznatky z filozofie, pedagogiky, antropologie, zejména kulturní a sociální a sociologie. Důležitá pasáž textu. Předmětem filosofie výchovy je hledání ...

Jurnalism

ORAR - JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ─ SEMESTRUL I, 2017-2018. ZIUA ORA. ANUL I. ANUL al II-lea. ANUL al III-lea. LUNI. 8-10. 10-12.

Vybrané problémy filozofie (pdf)

predmetu filozofie, jej vzťah k ostatným oblastiam ľudského poznania, menilo sa jej miesto v živote spoločnosti. Ľudské sklony k filozofovaniu sú všeobecne ...

V. PROPOZITII CATEGORICE.pdf - Filozofie

simple sunt propoziţiile categorice, care au termeni generali şi singulari, ... dintre S şi P. Structura logică a acestor propoziţii poate fi redată prin următoarele.

úvod do filozofie - Knihy

1. červen 2010 ... Základní otázky filozofie - platónský trojúhelník. 1.8.1 ... KARL JASPERS na začátku svého "Úvodu do filozofie" píše: Co je filozofie a k čemu ...

filosofia renasterii - Filozofie

(autorul cunoscutei lucrări Umanismul medieval şi Renaşterea, Paris, 1932) afirmă că. “Renaşterea, aşa cum ne-a fost descrisă, n-a fost Evul Mediu plus omul, ...

Discurs Noica.pdf - Filozofie

Sa nu asteptati deci, cuvinte bune de la mine - ci doar un indemn, putin mai dur decat se face el de obicei. Exista azi in lume un lamento general: unii se vaita ca ...

O SVOJBYTNOSTI RUSKEJ FILOZOFIE

filozofie v spojitosti s dejinami a kultúrou Ruska. Napr. J. T. Bobrov, filozof z Kazane, vydal v rokoch. 1899 ± 1902 publikáciu Filozofia v Rusku. Materiily ...

V. ARGUMENTARE SI CONTRAARGUMENTARE.pdf - Filozofie

V. ARGUMENTARE ŞI CONTRAARGUMENTARE. Constantin Sălăvăstru. 1. Ce înseamnă a critica un argument? Argumentarea este, în esenţă, un dialog între ...

Note de învăţare Filozofie

Platon spunea ca filosofia este suişul sufletului către locul inteligibilului. Platon (c. 428-c. 348 a. Ch.): mitul peşterii: într-o peşteră, oamenii legaţi privesc, pe un.

creativitate in jurnalism - USM

29 Sept 2016 ... a evita calapoadele §i rutinarul este destul de dificil” [50], dupa cum recunoa§te ... incle§tare intre umbre §i lumini, intre durere §i bucurie, intre viala §i moarte” ... dominanti sunt persoane descatusate, hotarate, sigure pe sine, demonstrand, de ... atecercetaremihaelamuresan 9.pdf(vizitat: 09.05.2018). 5.

Jurnalism economic

Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator. Nume, titlul ştiinţific: Dr. Nistor Viorel,. Informaţii de ...

Jurnalism si Comunicare

... ºi a canalelor radio-tv naţionale, presa românească din Ungaria ºi-a făcut însă ... care a înregistrat în 2005 un profit operaţional de 164 milioane de dolari, mai ...

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I ... - Pro Universitaria

aerului, iar aerul supravieĠuieúte morĠii focului; apa supravieĠuieúte morĠii pământului, ... denumit cele patru elemente de bază – pământ, apă, aer, foc – (fig.

Filozofie şi hermeneutică în cunoaşterea de sine

începem: de la cunoaşterea de sine sau de la cunoaşterea celorlalţi? ... Ambele metode se bazează pe comunicare, iar o implicaţie importantă a acestei.

peregrin filozofie - Filozofická fakulta UK

Tato kniha ale ukazuje, že filozofie ani nemusí být nesrozumitelná, ani kvůli ní nemusíme zahodit selský rozum. Page 3. Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

sNázev: Malé dějiny filozofie - IS MU

sNázev: Malé dějiny filozofie. Autor: Hans Joachim Störig. Nakladatelství: Zvon, 1992. ZVON. ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ. PRAHA 1992. (c) Verlag ...

1.2 Člověk a svět ( praktická filozofie)

Je pro ní charakteristické úsilí o vidění světa jako celku. Smysl filozofie. Současná filozofie má vyvádět lidstvo ze slepé víry v to, v co se právě věří, ke kritickému ...

MediaLab Jurnalism, IT și Francofonie

Jurnalism, IT și Francofonie. Regulament. Art.1 MediaLab MediaLab este un proiect care reunește formările tematice ce țin de utilitatea tehnologiilor digitale în ...

Jurnalism - Universitatea din Craiova

15 Iul 2009 ... ŞtiinŃe ale comunicării. Jurnalism. 180. De asemenea, începând din anul universitar 2008-2009,. Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane a iniţiat, ...

Petre Tutea - Cugetari memorabile - Filozofie

Petre Tutea - Cugetari memorabile. Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască ...