V. ARGUMENTARE SI CONTRAARGUMENTARE.pdf - Filozofie

V. ARGUMENTARE ŞI CONTRAARGUMENTARE. Constantin Sălăvăstru. 1. Ce înseamnă a critica un argument? Argumentarea este, în esenţă, un dialog între ...

V. ARGUMENTARE SI CONTRAARGUMENTARE.pdf - Filozofie - Related Documents

V. ARGUMENTARE SI CONTRAARGUMENTARE.pdf - Filozofie

V. ARGUMENTARE ŞI CONTRAARGUMENTARE. Constantin Sălăvăstru. 1. Ce înseamnă a critica un argument? Argumentarea este, în esenţă, un dialog între ...

NOTĂ DE ARGUMENTARE

Serviciile ce ţin de eliberarea actelor de identitate, de înregistrarea sau radierea ... a) în cazul persoanei care a depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate ... h) documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, certificatul ... b) actul, ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;.

Definiţia în argumentare - Diacronia

argumente constă în aparenţa lor de raţionalitate, proprie demonstraţiilor formale, logice sau ... Schiţă de tipologie, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

Conectori utilizaţi în argumentare

Un text este argumentativ dacă are formulate explicit o teză şi cel puţin un argument care s-o justifice. Caracteristicile textului argumentativ a) o temă în jurul ...

argumentare, reconstructie, justificare

Mă situez pe poziţii conform cărora argumentarea nu este reductibilă la ... analiza argumentelor, şi în teoria argumentării privită ca logică informală2. Ideea.

Logica argumentare si comunicare_clasa a IX-a

Logică, argumentare şi comunicare - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului. 2. NOTĂ DE PREZENTARE. Prezenta programă şcolară stabileşte oferta ...

LOGICA, argumentare și comunicare

LOGICA, argumentare și comunicare. Pagină 1. LOGICA, agumentare și comunicare. SUPORT DE CURS clasa a IX a FR. AVIZAT,. Profesor: Ionescu Mădălina.

Logică şi argumentare - Facultatea de Management

Raţionamentul este operaţia logică, în urma căruia prin propoziţii date, numite ... Raporturile logice între propozițiile categorice bazate pe pătratul logic, pot fi ...

Tehnici de argumentare si dezbatere - PsihologieTM

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe. 5 ... Introducere în arta argumentării, a oratoriei ... vorbi în public și de implicare a audienței.

metodă inginerească de argumentare a capacităţii ... - UTM.md

În ultimii ani, odată cu adâncirea crizei economice mondiale, problemei sporirii eficienţei maşinilor de terasamente, şi în special a excavatoarelor universale ...

Rezultatele la Olimpiada Naţională de argumentare, dezbatere și ...

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE ... de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, ediția 2017 ... Colegiul Național „Decebal” Deva Hunedoara Olimpiada Naţională de argumentare, dezbatere ... Dimitrie Țichindeal” Arad.

fişa disciplinei argumentare publicitară - Comunicare.ro

20 Iul 2017 ... Otavian Cocoş, în Revista. Română de ... 6. Petre, Dan, Nicola, Mihaela, Introducere în publicitate, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009 ...

Descriere şi argumentare – cu referire la textele ... - Diacronia

încadra o descriere narativizată, de tip „a face”, centrată obligatoriu asupra aceluiaşi personaj; o „listă” ... etopee-topografie / descriere de obiecte ilustrează în fapt, relaţia descriere – argumentare. ... Mancaş, Mihaela, 2005, Tablou şi acţiune.

Conectorii aditivi și rolul lor în argumentare ... - Diacronia

explicăm accepțiunea termenului conectori, în acest context, subclasă a ... Ca urmare, rolul lor este cu precădere argumentativ, orientând ... de altă parte, este predilect „în limba vorbită spontană” sau „în texte puțin formale sau care.

FILOZOFIE (R)

FILOZOFIE (R). 1. Intrări -Vedetă. 1.1 Prezentare. 1.1.1 În lista de autoritate sunt incluse: - diferite ramuri ale filozofiei ex. : Cunoaştere, Teorie. Metafizică.

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ...

Test de evaluare iniŃială – Disciplina Logică, argumentare şi comunicare. Clasa a IX-a. Pagina 1 din 3. TEST DE EVALUARE INIłIALĂ. Disciplina LOGICĂ ...

Persuasiune prin argumentare în discursul publicistic ... - Diacronia

Daniela Rovenţa-Frumuşani distinge între două tipuri de argumentare: ... articole demarează cu pilde, anecdote istorice, mituri, istorisiri, fabule, procedee.

Tipuri de argumentare în discursul politic al lui IULIU MANIU

avându-şi argumentarea în Rezoluţia de Unire de la 1 Decembrie 1918, dar şi în drepturile istorice ale poporului român asupra Transilvaniei, în necesitatea de a ...

Oratorie, argumentare şi comunicare în Roma antică - Diacronia

Nevertheless, the “age of glory” for the Roman art of elocution, as the author calls it, is the time of the great Roman classics Cicero, Caesar, Brutus and Quintilian ...

LOGICA , ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE Teza 2018 semestrul ...

și subcontrara propoziției 4. 4 puncte. C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia ...

Curs Filozofie

Blaise Pascal (1632-1662): în concepţia sa,omul este o fiinţă care îşi recunoaşte limitele ... 1*. Blaise PASCAL – “Cugetari” : omul este o trestie cugetatoare.

Filozofie výchovy

Obsahuje poznatky z filozofie, pedagogiky, antropologie, zejména kulturní a sociální a sociologie. Důležitá pasáž textu. Předmětem filosofie výchovy je hledání ...

Discurs Noica.pdf - Filozofie

Sa nu asteptati deci, cuvinte bune de la mine - ci doar un indemn, putin mai dur decat se face el de obicei. Exista azi in lume un lamento general: unii se vaita ca ...

Note de învăţare Filozofie

Platon spunea ca filosofia este suişul sufletului către locul inteligibilului. Platon (c. 428-c. 348 a. Ch.): mitul peşterii: într-o peşteră, oamenii legaţi privesc, pe un.

Vybrané problémy filozofie (pdf)

predmetu filozofie, jej vzťah k ostatným oblastiam ľudského poznania, menilo sa jej miesto v živote spoločnosti. Ľudské sklony k filozofovaniu sú všeobecne ...

V. PROPOZITII CATEGORICE.pdf - Filozofie

simple sunt propoziţiile categorice, care au termeni generali şi singulari, ... dintre S şi P. Structura logică a acestor propoziţii poate fi redată prin următoarele.

úvod do filozofie - Knihy

1. červen 2010 ... Základní otázky filozofie - platónský trojúhelník. 1.8.1 ... KARL JASPERS na začátku svého "Úvodu do filozofie" píše: Co je filozofie a k čemu ...

O SVOJBYTNOSTI RUSKEJ FILOZOFIE

filozofie v spojitosti s dejinami a kultúrou Ruska. Napr. J. T. Bobrov, filozof z Kazane, vydal v rokoch. 1899 ± 1902 publikáciu Filozofia v Rusku. Materiily ...

filosofia renasterii - Filozofie

(autorul cunoscutei lucrări Umanismul medieval şi Renaşterea, Paris, 1932) afirmă că. “Renaşterea, aşa cum ne-a fost descrisă, n-a fost Evul Mediu plus omul, ...

peregrin filozofie - Filozofická fakulta UK

Tato kniha ale ukazuje, že filozofie ani nemusí být nesrozumitelná, ani kvůli ní nemusíme zahodit selský rozum. Page 3. Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I ... - Pro Universitaria

aerului, iar aerul supravieĠuieúte morĠii focului; apa supravieĠuieúte morĠii pământului, ... denumit cele patru elemente de bază – pământ, apă, aer, foc – (fig.

sNázev: Malé dějiny filozofie - IS MU

sNázev: Malé dějiny filozofie. Autor: Hans Joachim Störig. Nakladatelství: Zvon, 1992. ZVON. ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ. PRAHA 1992. (c) Verlag ...

1.2 Člověk a svět ( praktická filozofie)

Je pro ní charakteristické úsilí o vidění světa jako celku. Smysl filozofie. Současná filozofie má vyvádět lidstvo ze slepé víry v to, v co se právě věří, ke kritickému ...

Filozofie şi hermeneutică în cunoaşterea de sine

începem: de la cunoaşterea de sine sau de la cunoaşterea celorlalţi? ... Ambele metode se bazează pe comunicare, iar o implicaţie importantă a acestei.

Conceptia lui Platon despre stat - Filozofie

Dintre lucrările lui Platon, prezintă un interes direct pentru sfera politicii îndeosebi Republica şi Legile (operă neîncheiată). În această ultimă lucrare, Platon.

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I STATISTICI PRIVIND ...

ac܊ionează asupra chakrelor ܈i, prin intermediul chakrelor, ac܊ionează mai departe asupra celorlalte aspecte mai grosiere ale fiin܊ei. Deplasarea este, deci, de ...

Fenomenul religios între filozofie şi teologie

În cunoaşterea paradisiacă ceea ce echivalează cu cunoscutul este prezenţa ... şi «cunoaştere paradisiacă», utilizate la fiecare pas în studiul de faţă, au un ...

Corbul de Edgar Allan Poe şi o filozofie a compoziţiei

The Text as a Mask: The Raven by Edgar Allan Poe and a Philosophy of. Composition. Keywords: mask, honesty, hazard, arbitrary. Abstract: Textual logic ...

Conceptia lui Platon despre stat.pdf - Filozofie

Nu este întâmplător că “mitul Peşterii” îşi află locul în dialogul Republica. În conformitate cu conţinutul acestui mit, care dezvăluie, în această formă alegorică,.

Petre Tutea - Cugetari memorabile - Filozofie

Petre Tutea - Cugetari memorabile. Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască ...