DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor infractiuni si reducerea unor pedepse. ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor ... - Related Documents

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor infractiuni si reducerea unor pedepse. ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII ...

DECRET - LEGE Nr. 3 din 4 ianuarie 19901 privind amnistierea ...

privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse. EMITENT: C.F.S.N ... nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul ...

LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi ... - Afm

14 feb. 2018 ... Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României ...

LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife ...

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al ... (1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe tarife.

DECRET Nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca CAP ...

(1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în munca, ... (2) Pentru fiecare persoana se va întocmi un singur carnet de munca.

Decret privind instituirea starii de urgenta - ADR Centru

16 Mar 2020 ... Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Președintele ...

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de ...

16 Mar 2020 ... Preşedintele României decretează: Art. 1 ... Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data ...

Новый мир № 8 1988. — М., 1988 - ImWerden

8 авг 1988 ... 10. Ю. ДОМБРОВСКИЙ загадочно помолчал,— завтра вы сами увидите это воплощение. О, там бьют уже в рельсу. Каша готова!

HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind ... - OAR Bucuresti

9 Ian 2008 ... 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico- economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a.

HOTĂRÂRE Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea ...

22 Ian 2008 ... HOTĂRÂRE Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice ...

ORDIN Nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea ... - Afm

"(1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la ... e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, ...

ORDIN nr. 3.051 din 12 ianuarie 2016 privind ... - ISJ Ialomita

20 Ian 2016 ... denumit în continuare MENCŞ, prin Centrul Naţional de Evaluare şi ... completează fişele de evaluare, pe baza Caietului cadrului didactic.

ORDONANŢĂ nr. 19 din 31 ianuarie 2007 privind ... - Unesco

19 din 31 ianuarie 2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V. 3 din Legea.

ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ...

12 Mar 2008 ... (2)Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea ... (1)Medicii încadra i în actualul ambulatoriu de specialitate al ...

Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2012 privind ... - EUR-Lex

23 feb. 2012 ... fiecărui tip de rețea, iar cerințele existente pentru ... comandă și semnalizare (STI CCS) lasă loc interpretărilor. ... ERTMS este instalat înaintea celei mai apropiate dintre cele ... prevăzute la punctele 4.2.1.1 și 4.2.1.2 de mai jos trebuie respectate. RO ... încercările deja realizate în etape anterioare: vor.

HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind ... - prevenire.gov.ro

19 Apr 2018 ... 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea. I, nr. 498 din 7 august 2013, ...

REGULAMENT Nr. 2 din 9 ianuarie 2012 privind organizarea şi ...

(2) CRC gestionează informaia de risc de credit şi informaia despre fraudele cu carduri pentru scopurile ... a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC" (F5).

ORDONANŢĂ nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea ...

31 Ian 2019 ... https://idrept.ro/Document View.aspx?DocumentId=00061134-200... . iDrept.ro. 031 22 441 22. Suche luwte ROUTE vanzaribidrept ro.

HOTARARE nr. 21 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea ...

33 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.

ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind ...

Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" ...

1 ORDONANŢĂ Nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea ...

de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care ... pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit pe ...

LEGE Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 *** Republicată privind ...

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor ... 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor.

ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind ... - E-rovinieta.ro

9 Iul 2015 ... sancţionează cu amendă. (la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (1) modificat de Art. III, punctul 25. din Ordonanta urgenta 8/2015 ). (2)Contravenţia ...

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea ...

84 din 1 februarie 2002, la data de 21 ianuarie 2018, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002;.

Recomandarea nr. 79 Privind interpretarea unor prevederi din ...

Cod de procedură penală examinează admisibilitatea în principiu a recursului în anulare declarat împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de ...

privind impozitul specific unor activităţi

impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei ... Reguli pentru calculul impozitului specific anual. Art. 6. – (1) Impozitul specific anual.

ORDIN nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019 privind regimul manualelor ...

5 feb. 2019 ... i) platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, ... a) publică pe site-ul www.rocnee.eu lista disciplinelor/ modulelor de pregătire pentru care ... şcolare aprobate se realizează şi de către experţi cooptaţi pentru.

ORDONANŢĂ Nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială ...

29 Ian 2004 ... 44/2004;. - Ordonanţa Guvernului nr. 73/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 474/2004;. - Ordonanţa Guvernului nr. 41/2006. În temeiul ...

LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei ...

15 Iul 2015 ... f) întreprindere - definită conform art. 2 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată; g) consumator - definit potrivit prevederilor art.

LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008(*actualizată*) privind prevenirea şi ...

9 Ian 2008 ... Forma consolidată a Legii nr. 4/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din. 11 ianuarie 2008, la data de 8 iunie 2017 este realizată prin ...

ORDONAN A nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protec ia ... - cIMeC

25 Apr 2007 ... OG 43/2000 republicată. 1/16. ORDONAN A nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protec ia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ...

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995, republicată, privind ... - vetis.ro

(2) Clasificarea în categorii de importanta a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, ... 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;.

LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind transportul ...

11.11.2018. LEGE (A) 38 20/01/2003 http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G335N4D3NY5FAX3N2PQRCX9K7BC. 1/31. LEGE nr. 38 din 20 ...

Ordinul nr. 8 din 27 ianuarie 2015 privind ... - Avocatul Poporului

Completează Ordinul de deplasare (Delegația) cu destinaţia şi scopul deplasării, perioada deplasării, ora plecării şi a sosirii,ştampila unității la care se face.

LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea ... - ISJ Ialomita

29 Ian 2016 ... Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al. României ...

ORDIN Nr. 11 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea ... - ansvsa

31 Ian 2013 ... Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte o listă de utilizări ...

LEGE Nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind ... - Ministerul Muncii

de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca ... Ministerului Afacerilor Interne sau al Serviciului Român de Informaţii, după caz. ... de către casele de pensii sectoriale care funcţionează în subordinea. Ministerului ...

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională ...

privind transparenţa decizională în administraţia publică. Text în ... asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi ...

1 Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului ...

CAPITOLUL I. Dispozi ii generale. Art. 1. - În sensul prezentei legi: a) prin pacient se în elege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de ...

Ordonanţa guvernului nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea ...

23 Ian 2013 ... (2) Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural reprezintă venit la bugetul de stat. ART. 2. (1) Impozitul pe ...