19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I ... - Pro Universitaria

aerului, iar aerul supravieĠuieúte morĠii focului; apa supravieĠuieúte morĠii pământului, ... denumit cele patru elemente de bază – pământ, apă, aer, foc – (fig.

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I ... - Pro Universitaria - Related Documents

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I ... - Pro Universitaria

aerului, iar aerul supravieĠuieúte morĠii focului; apa supravieĠuieúte morĠii pământului, ... denumit cele patru elemente de bază – pământ, apă, aer, foc – (fig.

19 CAPITOLUL 1. FILOZOFIE, ISTORIE ܇I STATISTICI PRIVIND ...

ac܊ionează asupra chakrelor ܈i, prin intermediul chakrelor, ac܊ionează mai departe asupra celorlalte aspecte mai grosiere ale fiin܊ei. Deplasarea este, deci, de ...

TEZA DE DOCTORAT („Mit, simbolism, istorie și filozofie în poeme ...

(„Mit, simbolism, istorie și filozofie în poeme alese de W.B. Yeats”) elaborată de drd. THABIT SHIHAB AHMED AHMED. Conducător științific prof.univ.dr.

Cluj Napoca Facultatea de Istorie şi Filozofie Mihai Teodor ...

Revenirea la Cluj a Universităţii "Regele Ferdinand I" (1944-1945). Începutul ... Mecanismele terorii, Analele Sighet 7, Comunicări prezentate la al VII-lea ... Al.Lapedatu, “Lecţia de deschidere a cursului de istorie veche a României, ţinută la.

Capitolul 1 - Pro Universitaria

Inconştientul colectiv, însă, este organizat în modele condiţionate de răspuns biologic şi în arhetipuri moştenite de la strămoşi. Conform lui Jung, arhetipul are ...

capitolul i - Pro Universitaria

Potenţialul turistic antropic ......................................................................... 89. 4.3. Categorii de potenţial turistic ............................................................................. 105. 4.3.1.

Capitolul 1 MONEDA - Pro Universitaria

moneda scripturală şi, în final, prin apariţia sa, moneda electronică. Se constată astfel metamorfoza acesteia, de la moneda metalică până la cărţile de credit.

CAPITOLUL I Secţiunea 1. - Pro Universitaria

formă de jocuri de noroc, istoria fiind plină de poveşti despre divertismentul cu ... Testament spune că soldaţii romani care-l păzeau pe Iisus răstignit pe cruce au ...

Capitolul I LIMBA ROMÂNĂ - Pro Universitaria

folosirea cuvintelor cu sens denotativ;. • prezenţa unui emițător ... utilizarea termenilor atât cu sens denotativ, cât și cu sens conotativ;. • folosirea cuvintelor ...

capitolul i psihologia educaţiei - Pro Universitaria

anumit mediu de primire natural sau social. Instrumentele ... asupra eredităţii biologice, au influenţă şi asupra dezvoltării psihice. Din datele recente ale geneticii ...

capitolul 1. poziţionarea epistemologică a ... - Pro Universitaria

conceptul de contabilitate se defineşte prin rolul pe care îl îndeplineşte la un moment dat. ... Noţiunea de evaluare a patrimoniului nu se suprapune cu aceea de ...

15 CAPITOLUL I. PERSOANELE – SUBIECTE ... - Pro Universitaria

PERSOANELE – SUBIECTE ALE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL1 ... subiect de drept civil își are explicația în caracterul dinamic al dreptului în general, în.

capitolul 1. conţinutul serviciilor - Pro Universitaria

Tipologia serviciilor. Serviciile sunt extrem de eterogene, fapt care impune clasificarea lor după diferite criterii statistice sau economice. Chiar şi aşa este greu să ...

capitolul i. conceptul de filosofie - Pro Universitaria

introducere în filosofie, deoarece abordează activitatea filosofică, însăşi filosofarea ... metafilosofiei, care cercetează filosofia însăşi, natura acesteia, specificul ... societăţii modeme şi a formelor de reificare şi alienare umană ce îi sunt proprii.

Capitolul I EXPLORĂRI PARACLINICE ÎN ... - Pro Universitaria

Studierea complianţei structurilor digestive cu ajutorul Barostatului;. 6. Examenul ... Schema și imaginea sistemului de manometrie digestivă staţionară. Fig. 2. Pompa ... evaluat severitatea unor afecţiuni esofagiene organice. Metoda își ...

capitolul i ce este sociologia? - Pro Universitaria

încerca numai o trecere în revistă a marilor paradigme ale sociologiei, a marilor ... Sociologia reprezintă știința care se ocupă „cu studiul vieții sociale a.

capitolul i consideraţii generale - Pro Universitaria

„gulerelor albe”, criminalitatea transnaţională, delicvenţa juvenilă etc.; se publică şi revista. Annales Internationales de Criminologie şi de asemenea, ...

Capitolul 1 INTEROGATORIUL JUDICIAR - Pro Universitaria

tehnicilor de interogatoriu odată cu formarea profesională a ofiţerilor. Tendinţa generală în ceea ce priveşte interogatoriul în America în ultimii 50 de ani, ...

Capitolul 1 Consilierea psihopedagogică - Pro Universitaria

management, psihologic, educaţie, etc. De aici s-au dezvol- tat şi diferite tipuri de consiliere: informaţională, educaţio- nală, de dezvoltare personală, suportivă, ...

capitolul i. conceptul de filosofie - Editura Pro Universitaria

CONCEPTUL DE FILOSOFIE. 1.1. CE ESTE FILOSOFIA? A schiţa un concept prealabil al filosofiei înseamnă a încerca să răspundem la vechea şi mereu noua ...

Capitolul 1 Consilierea psihopedagogică - Editura Pro Universitaria

În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare, care contri- buie la sprijinirea elevilor în rezolvarea ...

cuprins: capitolul 1. politicile contabile ... - Pro Universitaria

Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ ......................... 37 ... RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE .. 93. 6.1.

capitolul i ce sunt politicile publice? - Pro Universitaria

1.1. Conceptul de politici publice. În literatura de specialitate există mai multe definiţii ale acestui concept sintetizate la noi de A. Miroiu1. Astfel „o politică publică ...

Capitolul 1 FORMAREA ECONOMIEI MONDIALE - Pro Universitaria

Evenimente precum marile descoperiri geografice, importantele ... Olanda a fost ţara care a dominat piaţa mondială în perioada manufacturieră. Oraşele din ...

capitolul i. consideraţii introductive. definiţia ... - Pro Universitaria

organe, respectiv autorităţi nejudiciare, competenţe exclusive privind constatarea ... Categoriilor de organe judiciare, pe care le-am menţionat, legea le-a.

capitolul 1. conceptul de negociere în afacerile ... - Pro Universitaria

internaţional. Negocierea poate fi definită ca fiind o artă, ca rezultantă a talentului nativ ... În istoria vechilor popoare, negocierea şi negociatorii au jucat un rol ...

CAPITOLUL 1 Categorii de riscuri pentru ... - Pro Universitaria

Obligațiunile. Scadența. Una dintre trăsăturile importante ale obligațiunilor este timpul rămas până la scadență; numărul de ani în care împrumutatul se ...

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII ... - Pro Universitaria

De exemplu, dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept din ţara ... Codul Muncii cuprinde o definiţie a contractului individual de muncă, potrivit art.

CUPRINS Capitolul 1. Obiectul şi semnificaţiile ... - Pro Universitaria

Marile descoperiri geografice. Începutul expansiunii europene şi al ... 252. 6.1. Cauzele şi consecinţele economice ale celui de-al doilea război mondial.

Capitolul 1 LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA ... - Pro Universitaria

bursa este un joc. În realitate ... studenţii vor putea să definească noţiunea de bursă, tranzacţiile ... Bursa este o piaţă care nu se deosebeşte în mod esenţial de.

capitolul 1. conţinutul serviciilor - Editura Pro Universitaria

CONŢINUTUL SERVICIILOR. 1.1. Conceptul de serviciu. Pentru început, este necesar să definim conceptul de produs. Prin produs se înţelege tot ceea ce ...

Capitolul 1 Introducere. Importanţa studiului ... - Pro Universitaria

Din primul punct de vedere, dreptul roman cuprinde întreaga viaţă juridică a poporului roman, din cele mai îndepărtate timpuri şi până la moartea împăratului.

capitolul i consideraţii generale - Editura Pro Universitaria

... în proasta educaţie a individului şi în imperfecţiunea societăţii. 2 Ovidiu Drâmbă, Istoria culturii şi civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985,.

Capitolul I Devianţa şcolară. Problematici şi ... - Pro Universitaria

comportamentelor deviante din mediul şcolar şi familial. I.1. Anomie, educaţie, devianţă şcolară. Un bun început pentru tema propusă în acest volum îl reprezintă ...

Capitolul 1 INTEROGATORIUL JUDICIAR - Editura Pro Universitaria

ÎNTRE MANIPULARE ŞI COERCIŢIE. „…s-a dovedit faptul că tehnicile de intervievare manipulative şi coercitive pot avea consecinţe negative, constând în ...

11 Capitolul 1 CONCEPTE DE MARKETING Mulţi ... - Pro Universitaria

hrană şi îmbrăcăminte. Nevoile s-au transformat deja în dorinţe, care ... cu exactitate nevoile consumatorilor şi de asemenea modul în care să se desfăşoare ...

capitolul i ce este sociologia? - Editura Pro Universitaria

încerca numai o trecere în revistă a marilor paradigme ale sociologiei, a marilor ... Sociologia reprezintă știința care se ocupă „cu studiul vieții sociale a.

CAPITOLUL I Argument pentru o reinterpretare a ... - Pro Universitaria

Teme exotice în literatura şi pictura romantică europeană. 7. „Senzaţia de exotism intensifică şi îmbogăţeşte personalitatea individului”. Victor Segalen,.

capitolul i. principiile fundamentale ale procesului ... - Pro Universitaria

Principiul disponibilităţii se concretizează în existenţa următoarelor drepturi ale părţilor: „- dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil.

capitolul i utopia: limbaj şi comunicare - Pro Universitaria

Patternuri de comunicare în universul distopic. 13. CAPITOLUL I. UTOPIA: LIMBAJ ŞI COMUNICARE. 1.1. Conceptul de utopie: semnificaţie, contexte istorice.