Raport Național - Portal Invatamant

Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a nu ar fi putut avea loc fără ... finalul claselor a II-a şi a IV-a, cât şi Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VI-a au ...

Raport Național - Portal Invatamant - Related Documents

Raport Național - Portal Invatamant

Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a nu ar fi putut avea loc fără ... finalul claselor a II-a şi a IV-a, cât şi Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VI-a au ...

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba ... - Portal Invatamant

Examenul de bacalaureat național 2015. Proba E. d). Psihologie. Model ... d. solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă. SUBIECTUL al II-lea.

Examenul de bacalaureat național 2016 Proba ... - Portal Invatamant

Probă scrisă la sociologie. Model. Barem de evaluare şi de notare. Pagina 1 din 1. Examenul de bacalaureat național 2016. Proba E. d). Sociologie. BAREM ...

Raport asupra Stării sistemului național de învățământ

2. I. RESURSELE UMANE. 1. Situaţia efectivelor de personal din sistemul de învăţământ românesc (2009-2010) ... Belgia (comunitatea franceză) şi. Suedia au ...

Raport asupra stării sistemului național de învățământ 2006

sistemului de învăţământ din România şi susţin interpretări şi analize din perspectiva politicilor educaţionale la nivelul UE. 1 Vezi Sistemul naţional de indicatori ...

Raport asupra stării sistemului național de învățământ 2009

în anul şcolar 2008/2009, proporţia personalului didactic calificat a fost ... Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat /examenele finale ... (fizică, chimie, biologie, ... mecanica industrie textila si pielarie electric electrom ecanica. Total ... 50 de pachete electronice (portofoliu incluzând curriculum şi recomandări, variante ...

Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar ...

sistemului școlar, prin includerea clasei pregătitoare în componența învățământului primar. Tabel 20. ... gimnaziul, populația școlară masculină, respectiv clasele de început de ciclu gimnazial ... Concursul Internațional de Discurs Public.

ROMÂNIA Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ 2008

CNCEIP – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. CNDIPT – Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului ...

Limba engleză - Portal Invatamant

Test 1 – Limbă și comunicare – Limba engleză. Pagina 3 din 9. EN VI - 2014. Tom și Jerry este o serie de desene animate, care prezintă o pereche de duşmani ...

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Portal FEAA ID - Universitatea ...

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. FEAA. Facultatea de Economie şi ... Informaţii privind orarul, rezultatele la examen, suporturile de curs, obţinerea ...

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ... - Portal Invatamant

MODEL. 1. EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A. 2015. Limba şi literatura română. MODEL. • Toate subiectele sunt obligatorii.

Evaluarea competenţelor fundamentale ... - Portal Invatamant

C.N.E.E., Raport naţional ENIV2015, pagina 2 din 98 ... fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV 2015), introdusă ... Folosind modelul de mai jos, rotunjeşte numărul 6 748 la cea mai apropiată zece, sută sau mie.

CERERE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢĂ ... - Portal Invatamant

CERERE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢĂ. DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR ... va rog sa-mi aprobati inscrierea fiului/fiicei la Gradinita nr …..., in anul scolar …

învăţământ la distanţă - Portal FEAA ID - UAIC

Suport Blackboard. Lucian Berechet. Tel. 0232 201443, email [email protected], Birou. B421, et.1, Corp B Universitate. PORTAL FEAA. Suport Portal ...

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a IV-a ... - Portal Invatamant

rezultatul dat. Andrei a reuşit să le completeze corect, iar în ultima pătrăţică a scris numărul: ( : 2 ) = 100 a. 9 b. 8 c. 6 d. 4. 28. Fie numerele naturale a, b, c.

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a Va ... - Portal Invatamant

Termenul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului frate este: a. frăţior; ... Versurile: S-abat la geam privelişti iuţi / De cărţi poştale colorate sugerează:.

BAC 2016 Model Subiecte Filosofie - Portal Invatamant

Pagina 1 din 2. Examenul de bacalaureat național 2016. Proba E. d). Filosofie. Model. Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din ...

Barem Fizica / Filiera teoretica - Portal Invatamant

Probă scrisă la Fizică. 1 ... Examenul de bacalaureat național 2016. Proba E. d). Fizică. BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE ... TOTAL pentru Subiectul I.

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a VI-a ... - Portal Invatamant

În 1742 la Edinburg, în Scoţia, a fost înfiinţat primul club de patinaj; d. Europenii au pus bazele patinajului ca sport in 1892. 6. Verbului a înfiinţa din textul dat (a ...

învăţământ la distanţă - Portal FEAA ID - Universitatea „Alexandru ...

din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este una ... economică au fost ilustrate de intelectuali reputaţi precum Ion Strat, A.C. Cuza, Ion lonescu ... Informaţii privind orarul, rezultatele la examen, suporturile de curs, obţinerea on-line a.

TESTE DE INIȚIERE PENTRU CLASA a II-a ... - Portal Invatamant

1. CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER. ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA A II-A. Varianta 1.

Model Subiecte Psihologie BAC 2015 - Portal Invatamant

Examenul de bacalaureat național 2015. Proba E. d). Psihologie. Model ... d. solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă. SUBIECTUL al II-lea.

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a VII-a ... - Portal Invatamant

PENTRU CLASA a VII-a. LIMBA ȘI ... c. două verbe la diateza activă şi un verb la diateza reflexivă; ... c. conversiune verbului la participiu în substantiv;.

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a ... - Portal Invatamant

Lebedele sălbatice. A fost odată un rege care avea unsprezece fii şi o singură fată, pe nume Eliza. Copiii creşteau fericiţi, cu toate că mama lor murise cu mulţi ...

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a III-a ... - Portal Invatamant

d. un cântec. 17. Cuvântul cu ... a. fluturaşul era alb şi aştepta să fie pictat; b. fluturaşul era încrezut; c. fluturaşul era pictat în culorile curcubeului; d. fluturaşul îşi ...

FIŞA POSTULUI DIRECTOR LICEU I. Atribuții ... - Portal Invatamant

Relații de muncă. Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct. Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor ...

proiect de programă pentru proba scrisă din ... - Portal Invatamant

institutorilor/profesorilor pentru învățământ primar cu predare în limba română vizează competenţe ... literaturii române și Metodica predării matematicii);.

BAC 2016 Model Subiecte Informatica Limbajul ... - Portal Invatamant

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii. Pagina 1 din 3. Examenul de bacalaureat naţional 2016. Proba E. d). Informatică. Limbajul C/C .

Analiza comparativă a celor 3 variante de plan ... - Portal Invatamant

Planurile-cadru sunt structurate pe baza celor 7 arii curriculare;. • Structura prevede discipline opționale pe arii și opționale integrate la nivelul mai multor arii, ...

TESTE DE INIŢIERE PENTRU CLASA a VIII-a ... - Portal Invatamant

inteligenţă (unii ar zice că e cam acelaşi lucru). (Radu Pavel Gheo, Fairia – o ... Cuvântul şi din strofa a doua a poeziei are valoare morfologică de: a. conjuncţie ...

teste de inițiere pentru clasa i limba și literatura ... - Portal Invatamant

1. CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER. ETAPA I – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA I. Varianta 1.

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 20 ...

20 Apr 2017 ... Coordonarea (îndemânarea) este una dintre calităţile motrice care condiţionează eficienţa acţiunilor motrice. 15 puncte a. Definiţi calitatea ...

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 18 ...

18 Iul 2018 ... ... corect, în care cuvântului amical are o altă valoare morfologică decât ... precizarea valorii morfologice a cuvântului dat în enunțul alcătuit (de ...

RAPORT privind stadiul pregătirii unităților de învățământ și ...

20 Aug 2018 ... Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt sector 1, 010168, București. E-mail ISJ: [email protected]. Tel: 40 (0)21 ...

raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii ... DE EVALUARE INTERNĂ ... Activităţi. Tipul de activitate. Obiective. Termene. Responsabilităţi. Indicatori de.

raport asupra calității educației din unitatea de învățământ

30 Sept 2019 ... Comisia de Evaluare Națională pentru clasele aII-a, aIV-a, aVI-a ... Toate documentele de proiectare/planificare s-au realizat cu respectarea prevederilor Legii nr. ... iii. Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi a Consiliului ... integrată în conformitate cu modificarile survenite .

Raport Stare invatamant preuniversitar 2015.pdf - Ministerul ...

25 Sept 2016 ... au fost postate pe site-ul www.edu.ro și au fost transmise către toate ... România a participat la Forumul Mondial al Educației (19-22 mai 2015, ...

Rezultate examen national de definitivare in invatamant 2017 - ISMB

FOARTE LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA. 9,5 6,17 BINE PREDARII ACESTORA (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA).

Raport Stare invatamant superior 2015.pdf - Ministerul Educației ...

Diferența procentuală dintre ultimii doi ani (2014/2015 față de 2013/2014) ... programe de studii universitare de masterat, 3% în programe de studii universitare de doctorat, ... aprofundate și academice postuniversitare, programe de studii ...

raport 2012 - 2017 - Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava

federație, implicarea F.S.L.I. la elaborarea actelor normative din domeniul educației, ... și, la cerere, al personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic în anul. 2014 ... Încadrare în prețul maxim, cu selecție în funcție de calitate;.