DECRET-LEGE Nr - O.C.P.I. Cluj

Actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia tertul dobanditor a fost inscris;. 3. Tertul sa fi dobandit cu titlul ...

DECRET-LEGE Nr - O.C.P.I. Cluj - Related Documents

DECRET-LEGE Nr - O.C.P.I. Cluj

Actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia tertul dobanditor a fost inscris;. 3. Tertul sa fi dobandit cu titlul ...

DECRET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 ... - Ministerul Muncii

29 Mai 2009 ... modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu ...

DECRET - LEGE Nr. 3 din 4 ianuarie 19901 privind amnistierea ...

privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse. EMITENT: C.F.S.N ... nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul ...

LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea ... - BCU Cluj

22/1969. Acte modificatoare. #M1: Legea nr. 54/1994. #M2: Legea nr. 187/2012 ... socialiste, s-a adoptat alăturata Lege privind angajarea gestionarilor, ...

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi ... - Baroul Cluj

Forma aplicabila pentru 'Legea 51/1995' la data 12 aprilie 2019, valabila si azi. LEGE nr. 51 din 7 iunie ... 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier ... Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 24 mai 2018.

23 decret de fussion - DDD – UAB

des municipis prò tostemp aurie d 'èster per iniciatiua des prò pis ... Cada pòble aurie d'auer es minimes condicions ... JOS E MOCA AURA. COMA UN DES ...

Decret - ONRC

16 Mar 2020 ... 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și ...

Decret 142/2008 - Xtec

l'harmonia, la textura, el ritme, les dinàmiques el timbre i la instrumentació, les ... de permetre que l'estudiant copsi aspectes estructurals de la disciplina i la ...

DECRET Nr 177-1948 - ANRP

10. Credinciosii tuturor cultelor religioase sunt obligati a se supune legilor tarii, a depune juramântul în forma si în cazurile prevazute de lege si a face înscrierea.

254 19761122 decret - Bach

22 nov. 1976 ... tien represente par l'lnstitut National des Ressources Minerales ct la Reynolds ... Organisme autonome et permanent cree par Decret du 25 mars 1975. ... cret d<1 25 mars 1975, represente par son Cordonnateur, Monsieur.

Decret de l'11-9-2019 - CASS

18 Set. 2019 ... METIL SALICILAT = SALICILAT DE METIL. METILPREDNISOLONA 6-ALFA. METILTIONINA, CLORUR = BLAU DE METILÈ. METOTREXAT.

decret o - Concello de Ponte Caldelas

27 Feb 2020 ... DA TROITA 2020: BASES CERTAME DE REDACCIÓN, LIV FESTA DA TROITA. PRIMEIRA.- Poderán concorrer ó concurso tódolos autores e ...

Décret sur le droit à l'information des ... - ARTP SENEGAL

DÉCRET n° 2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations des opérateurs quant au droit à l'information des consommateurs. RAPPORT DE ...

decret discipline generale militaire.pdf - UNABCC

4 nov. 2005 ... commandement est fixée par chaque armée ou formation rattachée ... Tout militaire qui reçoit le salut d'un autre militaire est tenu de le rendre.

Decret Nr. 186 din 24 iulie 1961 - New York Convention

Republica Populara Romina adera la Conventia pentru recunoasterea si ... Protocolul de la Geneva din 1923 privitor la clauzele de arbitraj si Conventia de la ...

décret complet - Chasse et nature en Occitanie

1 août 2018 ... 1.4- Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse............ 1.5 - Surclassement ... 3.2 - Acquisition et détention d'armes par les fédérations sportives............... 3.3 ... fixe et permanent, et donc dans les clubs de tir ...

Décret relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications

Complété par l'article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet. 2005). On entend par : 1/ Liaison d'interconnexion : Liaison de transmission ...

DECRET 312/2006 regulació gestió del foc tècnic - ENSCAT

tuar les cremes de gestió de combustible vege-. 33768 ... pa la crema com a eina de gestió de l'extinció de ... e) Pla de crema de gestió: projecte tècnic on.

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea ... - Publitrans

pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ... încasărilor şi plăţilor în numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se.

DECRET nr. 783 din 4 noiembrie 2019 pentru numirea Guvernului ...

4 Nov 2019 ... având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului,. Preşedintele României d e c r e t e a z ...

DECRET Nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca CAP ...

(1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în munca, ... (2) Pentru fiecare persoana se va întocmi un singur carnet de munca.

Decret del nomenament dels Membres del CMSS - Ajuntament de ...

Grup Municipal Ciutadans. Grup Municipal Terrassa en Comú. Javier Martinez Ramírez. Grup Municipal ERC-MES. Pau Consola Párraga. Grup Municipal PP.

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor ...

DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988 privind amnistierea unor infractiuni si reducerea unor pedepse. ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII ...

Decret privind instituirea starii de urgenta - ADR Centru

16 Mar 2020 ... Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Președintele ...

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de ...

16 Mar 2020 ... Preşedintele României decretează: Art. 1 ... Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data ...

Nr. 87 Data: 16.03.2020 Comunicat de presă Decret ... - Stiri pe surse

16 Mar 2020 ... Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Președintele ...

Alina COZMA* VIAŢA UNUI DECRET: 770/1966 Life of a ... - studium

VIAŢA UNUI DECRET: 770/1966. Life of a Decree: 770/1966. Abstract: In Romania, the period between 1948 and 1989 was very important due to the state ...

Text extras din: Lege nr. 165/2013 - Lege privind măsurile pentru ...

165/2013 din 16/05/2013. Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de ... Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen ... (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului ...

PROPUNERE DE PROIECT DE LEGE LEGE ... - Ministerul Muncii

(1) Prezenta lege reglementează un sistem unitar de salarizare pentru personalul din ... lunare avute în luna iunie 2017 sunt mai mari decât cele prevăzute în ... DRAFT. Nr. crt. Funcţia. Nivelul studiilor clase. Salariile de bază - lei. Gradaţia. Nr.

Proiect de lege LEGE - Ministerul Muncii

(2) Durata perioadei de angajare a tinerilor dezavantajați este de 24 de luni. ... modelul scrisorii de recomandare sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac ...

Volumul Conferintei DECRET 2017 - Universitatea "George Bacovia"

Oare ar trebui uitat acest moment când popoarele şi lumea civilizată a ... neconstituţionale, iar prin gestul lor încalcă vădit Constituţia şi jurământul pe care ... Proiectul Legii prevenţiei, https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L158FS.pdf ... O prostituată din Bangladesh şi clienţii ei (foto: Sandra Hoyn) ... Little, Brown, 1994;. 8.

Vu le décret n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant ... - ARMP

Constdérantque cette pi'océdure a été enclenchée suite à un accord de prèt de EXltr/ BANK et qu' ... Conseil des llinistres en dernier ressort et non de IARIt/P ;.

nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege - Büntető ...

lege, nulla poena sine lege elve. A Btk. mindjárt az 1. §-ban abszolút jellegű tilalom- ként fogalmazza meg eze- ket az Alaptörvényben is lefektetett alkotmányos.

plan de calitate a aerului pentru municipiul cluj - Primaria Cluj-Napoca

Poluarea aerului reprezintă introducerea în atmosferă a unor substanţe chimice, ... Indicele Standardizat de Precipitaţii (ISP), a cărui formulă de calcul este ...

Proiectele Primăriei Cluj-Napoca pentru anul 2015 - Primaria Cluj ...

28 Ian 2015 ... Jurnalul Municipal Cluj-Napoca. Jurnalul ... pe site-ul Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro, în consultare publică. Până în ... 1, cam 10, tel.

românia judeţul cluj municipiul cluj - napoca direcţia taxe şi impozite ...

REPUBLICII NR. 43/A AP. 1, CLUJ-. NAPOCA Jud CLUJ / 28409928. Decizie 8946-. 7747/01.01.2016. 3. ... SC GHEVAS PIESE AUTO SRL. STR. DONATH NR.

judet cluj anul 2012 lista laboratoarelor de tehnica ... - DSP Cluj

LAB.TEHN.DENT. CUS MARIANA. TURDA, Str. Andrei Mureşanu nr. 15. 33. LAB.TEHN.DENT. DADAY MARGARETA. DEJ, Str. Marasesti nr. 5A. 34. LAB.TEHN.

aeroportul internațional avram iancu cluj ra - 2018 - Aeroport Cluj

29 Oct 2018 ... 11 Septembrie - Aeroportul Cluj a fost declarat Aeroport Vamal ... primele zboruri regulate dedicate exclusiv transportului de POȘTĂ și CARGO ...

Gala excelenţei „10 pentru Cluj – Juniorii ... - Primaria Cluj-Napoca

12 Dec 2011 ... Aviator Bădescu nr. 32. Contractul ... Europene, prin Programul Operaţional. Regional, axa 1.1 ... următoarele: buletin / carte de identitate,.

consiliul judeţean cluj calendarul târgurilor din județul cluj pe anul ...

Localitatea. Piaţă agroalimentară. Târg. Târg animale. Târguri de ţară sau bâlciuri deosebite. 1 ... Târgul de toamnă - Prima duminică din luna octombrie. 13.