1 Punct de vedere privind proiectul de Ordonanță de urgență ...

Art. I. - Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea ... 258, uzurparea de calități oficiale, în condițiile alin. (2) al.

1 Punct de vedere privind proiectul de Ordonanță de urgență ... - Related Documents

1 Punct de vedere privind proiectul de Ordonanță de urgență ...

Art. I. - Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea ... 258, uzurparea de calități oficiale, în condițiile alin. (2) al.

PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă ...

precum şi remediile şi căile de atac (denumit în continuare Proiectul de OUG), ... 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (denumită în ...

PUNCT DE VEDERE Privind proiectul ordonantei de urgenta pentru ...

18 Ian 2017 ... 1 ) Este reglementată o grațiere totală a pedepselor aplicate; prin ... (4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele.

Punct de vedere Proiectul de Ordinului pentru modificarea şi ... - Oar

22 Aug 2016 ... Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate ... a Legii nr. 50/1991 actualizată și republicată ... de 1 ianuarie 2017, urmând ca prin noua legislație să ...

PUNCT DE VEDERE cu privire la Proiectul de lege pentru ...

de taxi şi de închiriere (denumit în continuare proiect de lege), precum şi Nota de ... „activitate conexă transportului în regim de taxi, marfă sau bunuri, autorizată ...

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și ... - ANAP

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor ...

Punct de vedere privind excepția de ... - Avocatul Poporului

... Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special ... normă administrativă, cu o putere juridică inferioară legii organice, și anume prin.

Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind ... - Oar

privind modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum şi aspecte legate de legea adoptată de ...

PUNCT DE VEDERE privind posibilitatea autorităţilor administraţiei ...

SC 2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., ... derulării unui astfel de contract trebuie fixată ţinând cont de necesitatea ...

Punct de vedere ref la modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ...

privind modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum şi aspecte legate de legea adoptată de ...

Punct de vedere cu privire la: ”Studiu privind estimarea populațiilor ...

”Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea ...

Consideraţii privind anii 1848-1849 din punct de vedere demografic ...

Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania este, fără îndoială, unul dintre ... au fost însă efectele demografice ale revoluţiei, în ce măsură anii 1848-1849 au.

1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 59 din 26 mai 2000 privind ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic. Text în vigoare începând cu data de 23 iulie 2001. REALIZATOR: ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017 privind ...

31 Mai 2017 ... de 24 martie 2017, pentru a răspunde notificării de punere în întârziere. ... d)determinării veniturilor incluse baza de calcul a amenzilor pe care ... incapacităţii de plată, prescripţia dreptului la acţiunea în despăgubire faţă de o.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 19 din 16 mai 2012 privind ...

18 Mai 2012 ... Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind ...

1 Iul 2016 ... Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative ... 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 56 din 20 iunie 2007 privind ...

Având în vedere că prin înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări, pe lângă atribuţiile pe care această instituţie le are în domeniul migraţiei, azilului şi integrării ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind ... - ANAP

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 13/2015 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii. Publice.

Ordonanța de urgență nr. 52/2017 privind restituirea ... - Afm

14 feb. 2018 ... privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule ... provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. EMITENT: ... demarat şi alte acţiuni, cum ar fi formularea de plângeri penale şi/sau acţiuni în ... comun, modelul de cerere prevăzut la art. 1 alin.

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind ...

economici, dat fiind faptul că întreprinderile publice - regii autonome şi societăți comerciale la care statul deţine participații integrale sau majoritare - reprezintă ...

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind activităţile de transport ...

23 Mai 2019 ... g) copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ cu autoturism ... de transport alternativ autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere,.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind ...

Forma sintetică la data 25-Jul-2018. Acest act a fost creat utilizand ... 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ...

1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ PRIVIND SERVICIILE POŞTALE cu ...

4 Iul 2013 ... continuarea deschiderii spre concurenţă a serviciilor poştale ale Comunităţii, ... a) chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit; ... (4) În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât ... (2) MSI reprezintă administrația poștală română în relațiile cu toate ...

1 Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2019 privind modificarea ... - ASF

38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a. Guvernului nr. ... stat pentru echilibrare, să îşi poată onora obligaţiile de plată stabilite prin lege către.

Ordonanță de urgență privind înfiinţarea ... - MFINANTE.ro

sau a contractelor de achizitie publica centralizate, organizate de ONAC, precum și administrarea de catre ONAC a unui sistem dinamic de achiziții avand ca ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind ... - Afm

14 feb. 2018 ... proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi ... autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, ca urmare a.

1 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea ... - ASF

7 Nov 2019 ... normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. ... decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma ... Art. 17. - Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ... 250 din 14 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind ...

10 Nov 2018 ... privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, ... 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 ... de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind ...

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a ... moravuri, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical ...

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2019 privind ...

3 Iun 2019 ... şi un singur consiliu județean și numai pentru o singură funcție ... funcţia de consilier local şi consilier judeţean, primar sau consiliul local, ...

Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și ...

10 Mai 2018 ... completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. (1) Concediile medicale ... e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

1 ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Ordonanta de urgenta nr. 99 din 06/12/2006 privind institutiile de ...

1 OUG nr.99/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.1027 la data de 27.12.2006, ... 59 şi 60 nu afectează competenţele altor autorităţi române de a.

1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ PRIVIND SERVICIILE ... - ancom

4 Iul 2013 ... b) trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în ... 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac ... (2) MSI reprezintă administrația poștală română în relațiile cu ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din ...

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind ...

9 Dec 2015 ... 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind ...

Gavia arctica (Fundac polar, Cufundac). - Gavia immer (Cufundac mare). PELECANIFORMES. Phalacrocoracidae. - Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic).

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 22 februarie 2006 privind ...

10 Mar 2006 ... denumiţi în continuare operatori de plaja, şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea ... plaja (umbrele, sezlonguri, saltele.

Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi ...

10 Sept 2017 ... a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, ... multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. #B ... a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului.