Universitatea din Bucuresti 16.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

16 Iul 2017 ... Valoarea minim˘a a sumei ... Valoarea parametrului real a pentru care functia f este continu˘a pe R ... x 1dx, V n ∈ N∗ atunci valoarea limitei.

Universitatea din Bucuresti 16.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc - Related Documents

Universitatea din Bucuresti 16.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

16 Iul 2017 ... Valoarea minim˘a a sumei ... Valoarea parametrului real a pentru care functia f este continu˘a pe R ... x 1dx, V n ∈ N∗ atunci valoarea limitei.

Universitatea din Bucuresti 14.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

14 Iul 2017 ... (a) Studiati monotonia si convexitatea functiei f. (b) Decideti si justificati dac˘a functia g : R∗ → (-3π. 2 , π. 2 ), g(x) = f(x) este sau nu este ...

Universitatea din București Facultatea de ... - F.M.I. - UniBuc

15 Iul 2019 ... bacalaureat se încarcă față/verso (două imagini separate). ... Adeverinţa medicală. Se incarcă în aplicație o imagine lizibilă după actul în.

Universitatea din București / Facultatea de ... - F.M.I. - UniBuc

Intenționez să urmez modulul psihopedagogic pentru formarea profesorilor. DA / NU. DATE PERSONALE. Nume de familie la naștere. Nume de familie actual.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA ... - FPSE - UniBuc

PSIHOLOGIE. U.B.: Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,. Cod poştal 050107. FPSE: Bd. Panduri, nr. 90, Cod poştal. 050657/ Str. Ana Davila nr 28, Cod ...

Universitatea din Bucuresti 23.07.2016 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

23 Iul 2016 ... √3. 4. 14. Dac˘a punctul M(a, b) se afl˘a pe dreapta (d) de ecuatie x y 1 = 0, atunci minimul expresiei. E = a2 b2 este: A 1. B 1. 3. C 2. D 1.

Universitatea din Bucuresti 13.07.2018 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

13 Iul 2018 ... (a) G˘asiti ecuatia mediatoarei segmentului AB si coordonatele centrului cercului circumscris tri- unghiului ABC. (b) Ar˘atati c˘a sin(2 ˆA)·. −→.

Universitatea din București 2015 - Facultatea de Geografie - UniBuc

Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU – Decan al Facultății de Geografie. Dragi studenți,. Bine ați venit la Facultatea de Geografie a Universității din București!

Universitatea din Bucuresti 14.07.2017 Facultatea de ... - MODinfo

Universitatea din Bucuresti. 14.07.2017. Facultatea de Matematic˘a si Informatic˘a. Concursul de admitere iulie 2017. Domeniul de licent˘a – Informatic˘a.

Universitatea din Bucuresti 14.07.2017 Facultatea de Matematic˘a si ...

14 Iul 2017 ... Universitatea din Bucuresti. 14.07.2017 ... Concursul de admitere iulie 2017 ... Se tratează 2 subiecte, din care cel de Informatică obligatoriu.

Universitatea din Bucuresti 16.07.2017 Facultatea de Matematic˘a si ...

16 Iul 2017 ... Fie m si M valorile functiei f : R → R, f(x) = x3 - 3x 1 ın punctele de extrem local. Atunci valoarea produsului mM este: A -3. B 0. C -1. D 3. 7.

Universitatea din București - F.M.I. - UniBuc

Universitatea din București. Facultatea de Matematică și Informatică. Programele de studii de licență. - descriere și admitere - ...

universitatea din bucurești - UniBuc

numărul de locuri la buget la admiterea din 2017: 4.310 master ... Maryland), Adrian Miroiu (SNSPA), Sorin Băiaşu (Keele. University), Sorin ... masterat prin includerea unor elemente sau rezultate științifice ... admitere.unibuc.ro. Facebook: ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - FPSE - UniBuc

Tel: 031-425.34.45. Email: [email protected] (fișă descriere disciplină). Detalii disciplină. Denumire disciplină: Fundamentele psihologiei I. Regimul ...

Raportul Biroului de statistică, Universitatea din București - UniBuc

promoției 2017 la 8 luni de la absolvire ______ 75 ... Pentru a comunica studenților diferite informații și a primi din partea acestora mesaje, comunicarea prin ...

Universitatea din Bucureşti Plan strategic 2012 – 2016 - UniBuc

surse decât contractul instituțional cu. MECTS) creștere cu 5% până în 2016. I.1.3. ... bună, prin publicații a rezultatelor ... III.1.1.Nr de candidați la admitere la.

universitatea din bucur eti - Facultatea de Geografie - UniBuc

Ioan POVARĂ, Institutul de Speologie, Bucureşti, România. Prof. dr. ... 0,4. 0,6. 0,8. 1. 1,2. 1,4. Warm season. Cold season. A ngot In dex b. 0. 10. 20. 30. 40. 50.

Raport de autoevaluare 2016 – 2017 - Facultatea de Drept - UniBuc

admitere pentru ciclul de licenţă, dar şi pentru masterat), cât şi – mai ales – în ce priveşte ... Examen scris – 1. subiecte descriptive şi/sau de sinteză; 2. subiecte descriptive ... barou” publicat în data de 13 decembrie 2016 pe www.juridice.ro. 3.

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie

Geografie, Geografia turismului, Cartografie, Planificare teritorială, Hidrologie ... 2. pentru specializarea Geografie - Marea Britanie, Germania, Brazilia, Japonia;.

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ...

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI. FACULTATEA DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI. LISTA CADRELOR DIDACTICE - IFR. Nr. crt. Grad.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE JURNALISM ...

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII. DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII. EXAMEN DE ADMITERE. Specializarea Jurnalism.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ... - ftoub

Programa cursului de OMILETICĂ - Anul al IV-lea - Teologie. Titular: Pr. Prof. Dr. VASILE GORDON. Activitatea. Număr de ore săptămânale. Total ore. Sem. I.

Universitatea « POLITEHNICA » din Bucuresti Facultatea de ...

2017-2018. 1. ... de o parte formarea si instruirea cursantilor cu instrumentele de modelare, simulare, lucru, si pe dealta parte sa le ... Absolvenţi ai ciclului de licenţă de la UPB-FILS-FF (pentru care nu există pană în prezent un master de ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE BIOLOGIE ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE BIOLOGIE. GRILĂ DE EVALUARE GRADAȚIE DE MERIT. Criterii de eligibilitate. • 3 articole ISI ca autor ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept ...

Delimitarea maritimă dintre România şi Ucraina la Curtea de la Haga. ... Actualitatea Tratatului de la Washington pentru România la un deceniu de la aderarea ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de ... - FPSE

19 Iul 2019 ... ELISA-ESTERA. SEBASTIAN. PSIHO-B PSIHO-T. 8.41. 30. ANTON. IOANA BIANCA. MARIAN ... LIXĂNDROIU. VALENTINA. ALEXANDRA.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Geografie ...

Programul de studii: Master Sisteme Informaționale Geografice ... județului Ilfov (1972) și Dicționar geografic al județului Ialomița (Sorin Geacu, 1997).

Universitatea din București / Facultatea de Matematică și ...

FIȘA DE ÎNSCRIERE1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ la concursul de admitere pentru anul universitar. , sesiunea. ATENȚIE: Admiterea se organizează ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Psihologie şi ...

19 Iul 2019 ... Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Admitere: Sesiunea ... ANDREI. GHEORGHE PSIHO-B PSIHO-T. 6.23. 114. BORDEI. MIHAELA ... CIOBANU. ANA-MARIA ... NICULESCU. ALEXANDRA- ... ANEMONA-. ELENA.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ...

Participantul la curs va deprinde competența de a folosi modelele și cunoștințele din psihologia fundamentală în arii aplicative din psihologie. Corespondent ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ...

ACTE NECESARE: - fișa-tip de înscriere;. -Diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu ...

universitatea bucureşti - Facultatea de Chimie

fiecărui adeziv, modul de aplicare, procedeul de structurare, proprietăţile finale şi ... grefarea chimică a cauciucului policloroprenic din latex (părţi de masă).

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI Facultatea de ...

Facultatea de Stiinte Aplicate este o component˘a a unei universit˘ati de cercetare avansat˘a si educatie - Universitatea Politehnica din Bucuresti care a obtinut ...

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Facultatea de ...

Programul de studii universitare de masterat “Grafică, Multimedia și Realitate ... de un laborator dedicat de Grafică și Realitate Virtuală, dotat cu stații grafice.

universitatea din bucurești - Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA. DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM. Ion Mincu. FACULTATEA DE URBANISM. Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului. A. Tematică.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de ... - geo-spatial.org

2.5 Imagini de teledetecție folosite . ... 3.18 Reprezentare a unei zone acoperite de nori în combinație RGB (stânga) și în reprezentare în tonuri de gri pentru ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE CHIMIE ...

23 Iul 2015 ... D. oxidarea unui alcool primar;. E. hidroliza 1,1-diclorobutanului. 13. (0.3p) Se poate obţine 1–propanol prin: A. hidroliza clorurii de izopropil;.

universitatea din bucureşti facultatea de psihologie şi ... - FPSE

22 Iul 2019 ... Bălășoiu M. Alina. 9,42 10,00 da ... Mirela. 7,37. 9,30 da da. 16:30-17:00. 73. Waszkiewicz-Filioreanu N. Ioana. 9,25 ... Cornescu A. Oana. 8,86.

Universitatea din Bucuresti 13.07.2018 Facultatea de ... - MODinfo

13 Iul 2018 ... Concursul de admitere iulie 2018. Domeniul de licent˘a – Informatic˘a. I. Algebr˘a. Fie polinomul P(X) = X3 mX2 −3X 1 cu m ∈ R, care are ...

Universitatea din București Facultatea de Litere SESIUNEA DE ...

Universitatea din București. Facultatea de Litere. SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2018. PROGRAMELE DE MASTER. „TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII” (TPI) ...