Automatica si Informatica Aplicata - aciee

INFORMATICĂ APLICATĂ din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie. Electrică şi Electronică. Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul ...

Automatica si Informatica Aplicata - aciee - Related Documents

Automatica si Informatica Aplicata - aciee

INFORMATICĂ APLICATĂ din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie. Electrică şi Electronică. Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul ...

specializarea: automatică şi informatică aplicată ... - aciee - UGAL

SPECIALIZAREA: AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ. PROGRAMARE EXAMEN DE DIPLOMĂ. Data: 04.09.2019. Nr. crt. Numele si prenumele. Ora. 1.

Automatică şi informatică aplicată - UPT

Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Programul de studii licenţă: Automatică şi Informatică Aplicată. Domeniul: Ingineria Sistemelor. Informaţii generale.

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie ... - aciee - UGAL

http://aciee.ugal.ro/nou/studenti/orare-licenta. ANUL II - CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. Educație Fizică - Sala Pușkin - săpt. 8-14. L. Stoica.

Informatica aplicata

Bitii se grupeaza cate 8 si formeaza un byte sau octet. 1 byte=8 biti. Multiplii byte-ului sunt: KB (KiloByte) = 210 byte = 1024 byte. MB (MegaByte) = 210 KB ...

Informatică Aplicată - FMI - UVT

28 Sept 2019 ... Orar Infocentru : 8:00 -16:00, camera 236. • Secretariatul sectiei de Informatica Aplicata: dna. Eva Muzsi. ([email protected]) camera 238 ...

informatică aplicată - tuiasi

Piroi C., Ciubotaru G, About the role and the importance of computer assisted design in spinning mills, Proceedings of. UNITECH'08 - International Scientific ...

Informatica aplicata - etti

1.8 Codul disciplinei. 6.00. 2. Date despre disciplina. 2.1 Denumirea disciplinei. Informatică Aplicată. 2.2 Aria tematica (subject area). Informatică. 2.3 Titular curs.

FD an1 s1 MTC Informatica aplicata 19-20 - Facultatea de Constructii

Informatică aplicată. 2.2 Responsabil de curs. Șef lucr.dr.ing. Aliz MÁTHÉ - [email protected] 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect.

Informatică aplicată în servicii de sănătate

Informatică aplicată în servicii de sănătate. 2.2 Titularul activităţilor de curs. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar. 2.3 Titularul activităţilor de seminar.

Matrici - Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e ...

Nota: una variabile array non può essere assegnata ad un'altra variabile array. Pagina 8. 2011/2012. Matrici. Unità 7. Page 9 ...

suspensie - Revista Română de Informatică și Automatică - ICI

Indicatori şi criterii de performanţă a sistemului de suspensie al ... Majoritatea indicatorilor de performanţă caracterizează sistemul de suspensie prin intermediul.

Programul de master Automatică şi Informatică Industrială ...

Automatică şi Informatică Industrială. Descrierea ... transmisie la distanţă şi prelucrare folosind standul complex de simulare presiune, debit, nivel. Sisteme ...

definiţia - Revista Română de Informatică și Automatică - ICI

unghiul drept face parte dintr-o identificare generală a tuturor triunghiurilor prin valoarea particulară ... este nul, avem definiţia triunghiului dreptunghic. Pentru ...

Informatica aplicata in economia sociala - incluziunesociala.ro

Lucrul într-o foaie de calcul EXCEL – formatarea profesională a unei foi de calcul a. Crearea ... Utilizare liste, tabele, protejarea informaţiei g. Exerciţii practice ... Din punct de vedere funcţional se disting următoarele blocuri: - Unitatea ... operaţii de întreţinere şi administrare a bazei de date, cum ar fi replicarea şi backup-ul.

Informatică aplicată - Universitatea de Stat Din Moldova - USM

Specialitatea - 0613.5 Informatică aplicată. Speciality - 0613.5 Applied Computer Science. Numărul total de credite de studii - 180. Total Number of Credits - 180.

sistemul imm-market - Revista Română de Informatică și Automatică

Funcţia Chestionare, permite completarea de Chestionare predefinite, Chestionare ... Chestionarele predefinite sunt cele proiectate cu scopul de a susţine ...

revista naţională de informatică aplicată “info ... - concursinfopractic

4 Ian 2013 ... Matricea adjunctă a unei matrice pătratice A, notată A* satisface proprietatea AA*=det(A)I, în care det(A) este determinantul lui A şi I este ...

Metode Numerice și Informatica Aplicată - Facultatea Energetică și ...

interactivă, internet. Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de ...

Nume Prenume Specializarea 1 Adam Iris Automatica si Informatica ...

12 Sept 2019 ... 117 Dan. Tudor. Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CA,TI)-lic. 118 Danescu ... Alexandra - Alina. Calculatoare si ... 360 Plugaru. Tudor - ...

ACIEE 2004

ACIEE 2004. Catalytic Generation of Indium Hydride in a Highly Diastereoselective. Reductive Aldol Reaction. Shibata, Baba, and coworkers; p. 711. R1. O. R2.

ueesr - aciee - UGAL

http://www.aciee.ugal.ro/. ORAR - SEMESTRUL II - ANUL UNIVERSITAR 2011-2012. ANUL I - MASTER UEESR b. 12:00-13:50. 18:00-19:50. MSSE. (L) Y301.

Copie a IE_EM_EPAE_IV_2019_2020_sem_2_v2 - aciee - UGAL

Facultatea de Automatică, Calculatoare,. Inginerie Electrică și Electronică. III. 12:00 - 13:50 http://aciee.ugal.ro/nou/studenti/orare-licenta. ORAR - Semestrul II ...

Responsabili orare - aciee - UGAL

[email protected] G405. 18. II CTI. CTI. S.l.dr.mat. Jascanu Veronica [email protected] S.l.dr.ing. Munteanu Dan [email protected]

Informatica. Informatica este ştiinţa despre informaţie şi proces

15 Sept 2013 ... computerul personal, să creaţi desene la computer şi prezentări ... În această zonă se văd nişte desene mici – schiţele slide-urilor prezentării.

PROGRAM SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE ... - aciee

20 Mai 2019 ... Apostol E. Florin Eugen. 14. Coordonator: Prof. dr. ing. L. Frangu. Titlul lucrării: Turometru electronic. Student: Barbieru Gh. George. 15.

Anunt incadrare ofiter SCI la IPJ Galati - aciee

19 Ian 2018 ... Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, ... din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi ... Concursul va consta în desfăşurarea unui test scris, de tip grilă, din ...

Manual de Informatică pentru licenţă, specializarea Informatică ...

8 Sept 2019 ... În cel mai rău caz şi acest algoritm face acelaşi număr de operaţii ca şi subalgoritmul ... sunt reprezentaţi grafic în Figura 1.1 - fiecare vector este un drum de la rădăcină (de sus) ... împreună, deci de exemplu modulul vector1.cpp nu poate fi extins ... Afișați numărul (doar numărul) de linii din fișierul f.txt.

regulament de întocmire a proiectelor de diplomă și ... - aciee - UGAL

(1) Media de promovare a examenului de licență/diplomă trebuie să fie cel puțin 6,00. (2) Nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00 la fiecare dintre ...

regulament de examinare şi notare a studenţilor - aciee - UGAL

25 Oct 2017 ... Examinarea reprezintă acţiunea de evaluare a cunoștinţelor, competenţelor ... Înlocuirea examinatorului cu o comisie de examinare se face la ...

regulament privind iniţierea, aprobarea ... - aciee - UGAL

Regulamentul stabilește cadrul pentru desfășurarea procesului privind inițierea, aprobarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare de ...

regulamentul activităţii universitare a studenţilor 2017 - aciee - UGAL

16 Mar 2017 ... Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: 40 ... studenţi sau candidaţii la admitere anulează dreptul acestora de a contesta cuprinsul respectivelor ... 2016-2017, la Facultatea de Medicină şi Farmacie.

regulament cadru privind desfășurarea practicii ... - aciee - UGAL

Studenții care își vor desfășura activitatea de practică în facultate sau în ... formularul-adeverință de efectuare a practicii, după modelul anexat (ANEXA 2),.

ghidul studentului de anul i 2018 - 2019 - aciee - UGAL

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II ... Constanța, Galați, Cluj Napoca, Craiova, Arad, Iași, Oradea, Pitești, Sibiu, Târgu ... Azi, orașul are o populație de aproape 400.000 locuitori ceea ce îl face să se numere între.

regulament privind transferul studenţilor între ... - aciee - UGAL

20 Sept 2016 ... înscris cu credite restante în anul de studiu următor (ICR);. - repetent în același an de studiu (REP). Art. 11. Pentru susținerea examenelor de ...

Facultatea de Matematică şi Informatică Departamentul Informatică ...

Orarul sesiunii de recuperare, anii I, II Licenţă. Perioada: 18 februarie – 02 martie 2019. Data. Ora. Disciplina (Specialităţile, Grupele). Profesor. Auditoriu. 19.02.

Informática General - Departamento de Informática - Uniovi

Cuaderno Nº 48. INFORMÁTICA GENERAL. Autores: Agustín Cernuda del Río. Daniel Gayo Avello. Juan Manuel Cueva Lovelle. Benjamín López Pérez.

Groupe d'expertise Informatica Informatica - Decideo

Après audit des environnements on s'aperçoit souvent qu'une majorité des problèmes auraient pu être évitée, si l'on avait suivi quelques conseils, qui s' ...

AUT RO v24.05 bleed 5mm.cdr - Automatica SA

Industria de echipamente mecanice - Faur, Griro, Metav, Upetrolam, Industria Sârmei, Șantierul naval Daewoo, Upetrom, Compa Sibiu. Agricultură - Avicola ...

introducere in automatica

generator sincron», elaborează comenzi de conducere şi reglare automată. ... şi a spiritului laplacean, care explicau fenomenele naturale prin jocul unităţilor ... Rex Lex. Rc. Rr. Fig.III.10. Schema generatorului electric de c.c. cu aplicarea ...