FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘCOALA ...

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI. ȘCOALA ... Rezultatele concursului de admitere, sesiunea I. Admiși la doctorat cu frecvență - cu bursă. Nr.crt.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘCOALA ... - Related Documents

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘCOALA ...

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI. ȘCOALA ... Rezultatele concursului de admitere, sesiunea I. Admiși la doctorat cu frecvență - cu bursă. Nr.crt.

Mecanisme si organe de masini II - Facultatea de Constructii de Masini

proiect. Prof. dr. ing. Pustan Marius, [email protected]. Asist. dr.ing. ... Calculul de rezistenta al angrenajelor cilindrice cu dinti inclinati – solicitarea ... Haragas S, (2014) – Reductor cu o treapta, Calcul si proiectare, Risoprint, ...

Mecanisme si organe de masini I - Facultatea de Constructii de Masini

Proiect: Proiectarea unui mecanism cu șurub de mișcare de tipul: 1. Cric cu piuliță fixă – CPF. 2. Cric cu piuliță rotitoare – CPR. 3. Presă cu piuliță fixă – PPF.

Organe de masini I - Facultatea de Constructii de Masini

Organe de mașini I. 2.2 Aria de conţinut ... Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe. 14 ... Belcin O., Bârleanu C., Pustan M., Organe de mașini.

Masini unelte - Facultatea de Constructii de Masini

Freza universală de scularie FUS 25. Sepingul S425. Microcut Challenger CNC. Bibliografie. [POP16] Pop E. Ciupan C. Steopan M. Masini unelte. Indrumator ...

ANEXA nr - Facultatea de Constructii de Masini

fabricare, pe maşini clasice şi/sau CNC cu date de intrare bine definite, în condiţii de asistenţă calificată. C4.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard ...

cuprins - Facultatea de Constructii de Masini - UTCN

1 Iul 2016 ... Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca • Facultatea Construcţii de Maşini, B-dul. Muncii, Nr. ... CUPROM S.A.;S.C. FIBREX CO SRL. Crasna ...

CUPRINS - Facultatea de Constructii de Masini - Universitatea ...

1 Iul 2016 ... P4 Inginerie Industriala (TCM/ Zalau)-lic plata. 8. 10. 2. P5 Inginerie Economica Industriala-lic. buget. 84. 60. 60. P5 Inginerie Economica ...

Analiza matematica - Facultatea de Constructii de Masini

-Asimilarea cunostintelor teoretice referitoare la calculul diferential si integral al ... Calcul diferential al functiilor vectoriale de variabila vectoriala. 2 ore. 5. Functii ...

Metodologie - Facultatea de Constructii de Masini - UTCN

... Cluj-Napoca • Facultatea Construcții de Maşini, B-dul. Muncii, Nr. 103-105, 400641,. Cluj-Napoca, Tel. 0264-401772/401612, http://www.cm.utcluj.ro. Pag. 1 ...

Plan de învățământ - Facultatea de Constructii de Masini

23 Mar 1991 ... al departamentului coordonator, în cel al Facultăţii CM şi este în concordanță cu cel al universităţii (!!Hutcluj.ro/prezentare/). COMPETENTE ...

lucrare de diplomă - Facultatea de Constructii de Masini

document adoptat de către Consiliul Facultății Construcții de Mașini, având ... Slide-urile vor avea un fundal (background) colorat uniform, asigurand un ...

Proiectarea dispozitivelor - Facultatea de Constructii de Masini

utilizeze dispozitivele pneumatice şi hidraulice utilizate în orientare-fixare a semifabricatelor şi pieselor în ... Cleme electromagnetice de prindere rapidă;.

Tolerante si control dimensional - Facultatea de Constructii de Masini

Să calculeze ajustaje, sa prescrie tolerante dimensionale, geometrice si rugozitati pe desenele de executie;. Să aleaga valori ale ajustajelor in functie de ...

Masini din Industria Materialelor de Constructii - Facultatea de Utilaj ...

Concasoare cu ciocane aticulate, elemente de calcul functional, forma si ... si al productivitatii. 7. Mori cu corpuri de rostogolire pentru industria cimentului:.

AA 588/15.12.2010 la CCM ramura Constructii de masini

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. ACT ADITIONAL la Contractul colectiv de Munca Unic la Nivelul Ramurii Constructii de Masini. 2008 – 2010 ...

Organigrama Facultății Construcții de Mașini

Industrială și. Magament. Școala doctorală. Inginerie. Mecanică. Consiliul Facultății CM. Decan. Comisii ale Consiliului Facultății. Biroul Consiliului Facultății.

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE ÎN CONSTRUCȚII 1. Date ...

MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE ÎN CONSTRUCȚII. 1. Date despre unitatea de curs/modul. Facultatea. Cadastru, Geodezie și Construcții. Catedra/ ...

CCM 710/18.01.2008- Ramura Constructii de masini - Dialog Social

(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte părţi în scris şi va conţine atât motivele ... (1) şi (2) se plătesc la plecarea în concediu, cu cel puţin 5 ... fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc prin contractul colectiv de muncă de ... va respecta următoarele obligaţii ce îi revin: ... autovehiculul propriu. În acest ...

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

III 02 DD 05 02 Mecanisme si organe de masini.pdf - Facultatea de ...

Proiect. • Dimensionare organe de masini. 6. Competenţe specifice acumulate. Competenţe profesionale. •. Dimensionare, verificare elemente mecanice. 7.

Organe de masini I - Facultatea de Mecanica

1 feb. 2017 ... Organe de masini I. 2.2 Aria de conţinut. Inginerie mecanica. 2.3 Responsabil de curs. Conf dr ing Stefan BOJAN – stefanbojan @yahoo.com.

TRACTOARE ŞI MAŞINI HORTICOLE Partea I - Facultatea de ...

Tractorul reprezintă principala sursă de energie, prezentând importanţă deosebită în realizarea mecanizării proceselor de producţie la parametrii optimi în.

Introducere în maşini Stirling - Facultatea de Mecanică Iaşi

secole, de la primul motor construit în 1818 de scoţianul Robert Stirling (1790 - ... Maşinile motoare cu abur cu piston au cunoscut numeroase perfecţionări,.

Baza energetică şi maşini horticole - Facultatea de Horticultură

După lucrările pe care le execută, maşinile horticole se clasifică în: maşini surse ... maşini purtate (în poziţia de transport sunt susţinute în totalitate pe tractor prin.

Mecanica Fluidelor si Masini Hidraulice - Facultatea de Utilaj ...

Expunere / curs interactiv (clasic videoproiector). 2. Statica fluidelor: ecuaţiile Euler pentru repaus, legea generală a hidrostaticii în câmp gravitaţional paralel,.

Organe de maşini - Facultatea de Mecanica Craiova - Universitatea ...

C, D, E, F – lagăre cu rulmenti cu bile. 1c, 2c – roţile angrenajului cilindric cu dinţi înclinaţi. 1k, 2k – roţile angrenajului conic. 1t, 2t – rotile transmisiei prin curele.

Masini-Unelte si Prelucrari Mecanice - Facultatea de Utilaj Tehnologic

diferitelor procedee de prelucrare mecanică prin aşchiere şi al. SDV-urilor care se ... Necesitatea existenţei unei geometrii a sculei aşchietoare. Geometria ...

Mașini pentru filatură.Curs - Facultatea de Mecanică Iaşi

componente sau secţiuni ale maşinilor existente. În principiu se fac măsurători începând cu întreaga maşină, scoţând apoi treptat din funcţiune mecanismele ...

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

Facultatea de Construcţii - UniTBv

CONSTRUCTII INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII. PROFESOR UNIV. 22 BOERIU. LUCIA MARIA. CONSTRUCTII INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII.

PDF.js viewer - Facultatea de Constructii

9 feb. 1985 ... România. telefon/fax: 4 0264 / 425.988 0264/425.462; [email protected], http://www.incd.ro/sucursala-cluj-napoca de cercetare-dezvoltare.

FD an3 s1 MTC Cartografie II 19-20 - Facultatea de Constructii

Stereografica 1970 şi construcţia cadrului unui plan topografic. 3. Transformări de coordonate în proiecţia stereografică 1970. 4. Reducerea distanţelor la planul ...

Fundatii - Facultatea de Constructii

Dimensionarea elementelor şi structurilor de fundare ale construcţiilor din domeniul ingineriei civile (fundaţii continue, izolate, rigide/elastice, radiere generale, ...

beton - Facultatea de Construcții - UPT

timp (luni). Modificarea volumului fazelor din piatra de ciment. Evoluţia în timp a structurii betonului. Facultatea de ... creşte atât timp cât se menţine încărcarea, iar după ... Facultatea de Construcții . Dr.ing. Nagy‐György T. Š. 49 grindă placă ...

ANEXA nr - Facultatea de Constructii

teritoriului, construcţii civile şi industriale, căi de comunicaţie si lucrari de arta, construcţii hidrotehnice si îmbunătăţiri funciare. C5. Determinarea deplasărilor şi ...

FD an4 s2 MTC TELEDETECTIE 19-20 - Facultatea de Constructii

1 Oct 2019 ... Imagini satelitare. Rezoluţia imaginilor satelitare. Înregistrări pancromatice, multispectrale şi hiperspectrale. CURSUL 6. Corecţii atmosferice ...