TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A. I. Completați cele trei elemente ale limbii române: 1 punct. - substrat: .............................. - strat: .

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ... - Related Documents

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A. I. Completați cele trei elemente ale limbii române: 1 punct. - substrat: .............................. - strat: .

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018

10 Mai 2018 ... Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min. Se acordă 10 puncte din ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017

14 Dec 2017 ... Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min.Se acordă 10 puncte din ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.

Teza geografie clasa a VIII-a semestrul II - Profu' de geogra'

Clasa………. Lucrare scrisa la geografie pe semestrul II. I. Completati spatiile libere: 20 p (15 x 1,3 p). 1. Al doilea fluviu ca lungime al Europei se numeste.

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

10 Mai 2018 ... 5p 5. Un dreptunghi are lățimea de 15m, iar lungimea de patru ori mai mare ... 5p 1. Desenați pe foaia de teză o prisma patrulateră regulată ...

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II 1. - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 100 minute. Subiectul 1: Pe foaia de Teză ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

14 Dec 2017 ... O gumă de şters în formă de prismă triunghiulară regulată dreaptă, notată FLORIN are ... c) Calculați tangenta unghiului format de dreapta.

Teză la istorie, clasa a Xa semestrul I - “stefan cel mare” suceava

(Gh. Eminescu, Napoleon Bonaparte, vol. II, 1973). Se cere: 1. Identificaţi ... Precizaţi două informaţii aflate în relaţie cauză-efect,. 0,5 p. 4. Menţionaţi în ce sens ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a VI-a 1 ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din figură.Ea sare în punctul B(−3 ...

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a VIII-a ...

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a ... Subiectul I (40 de puncte) ... (8 puncte). • să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;.

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ CLASA a ...

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ. CLASA a IX-a neintensiv. Nr. I. 1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod.

Lucrare scrisă adaptata la matematică Clasa a VII-a Semestrul al II ...

Lucrare scrisă adaptata la matematică. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea. I. Completaţi următoarele enunţuri cu răspunsul corect: (40puncte). 5p 1. Rezultatul ...

Lucrare scrisă semestrială semestrul I, clasa a XI-a MATEMATICĂ ...

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică ... 1. Dacă , ∈ 5, = (. 1 2 3 4 5. 3 1 4 5 2. ), = (. 1 2 3 4 5. 2 5 4 3 1. ).

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a ... - Sorin Borodi

http://sorinborodi.yeahost.com/. Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din ...

Clasa a VIII-a. Lucrare scrisă la matematică sem. II ... - Sorin Borodi

Un trunchi de con în care se poate înscrie o sferă are R=9 cm şi G=13 cm. CalculaŃi: a) raza sferei înscrise în trunchiul de con; b) raza sferei circumscrise ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II 1. (5p) Rezultatul calculului: 32 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II ... (5p) Soluția ecuației: 5 ∙ 2 20 este: ………………. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti rezolvarea completă. (45 puncte).

Model Teza clasa a V-a Semestrul II 1. (0,5p) Scrieți sub formă de ...

5 Mai 2017 ... (0,5p) Scrieți sub formă de fracție ordinară numerele: 0,45 ; 2,6 ; 2,3(6). 2. (0,5p) Calculați: 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. (1p) Calculați: 11,61: 4 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ SEMESTRUL I CLASA ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ. SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A -28.11.2019 . Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 120 minute.

Model-Teza-clasa-a-VII-a-Semestrul-II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti doar răspunsurile.

LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE CLASA A XII-A ...

CLASA A XII-A. SEMESTRUL I – AN ŞCOLAR 2018 - 2019 ... 2. Menţionaţi, din sursa A, expresia folosită de autohtoni, considerată a fi prima atestare a.

Istorie, clasele a V-a – a VIII-a 12 CLASA a VII-a COMPETENŢE ...

Istorie, clasele a V-a – a VIII-a. 12. CLASA a VII-a. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI. Competenţe specifice. Conţinuturi. 1.1. Utilizarea termenilor.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A ... - Lectii Virtuale

12.05.2017 ... 5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu înălțimea de 8 cm și raza de 4 cm este egală cu ...cm2. 6. Diagrama din ... Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu vârful în A. 2. Arătaţi că numărul.

Model Propus Teza clasa a V-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

5 Mai 2017 ... Model Teza clasa a V-a Semestrul II ... 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. ... 5. (1p) Rezolvați ecuația: (2x 3,5) : 0,2-8,42=34,08. 6. (1,5p) Media ...

Teza - Istoria Romanilor – clasa a VIII-a – sem - “stefan cel mare ...

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava Anul școlar 2016 – 2017, sem. al II-lea. Teză unică - Istorie– clasa a IX-a – NR. I. 1.Redactați un eseu de circa ...

Teză cu subiect unic la limba şi literatura română Clasa a VIII-a ...

11 Dec 2018 ... Teză cu subiect unic la limba şi literatura română. Clasa a VIII-a. Semestrul I, 11 decembrie 2018. BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE.

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ - semestrul I ...

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ - semestrul I. Clasa a V-a, anul școlar 2017-2018 o Pentru rezolvarea ... PARTEA I Scrieţi răspunsul corect. (45 de puncte). 5 p. 1.Rezultatul calculului 2-1. 2017. 1999. 0. - 0 ... PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte). 10p.

Lista absolventilor de clasa a VIII-a, admisi in clasa a IX-a 2019

ALEXANDRU. SCOALA. GIMNAZIALA. AXENTE SEVER / SB. LICEUL TEORETIC. "AXENTE SEVER". MEDIAS. LIC / Z Real. Ştiinţe ale Naturii /. Limba română.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - Sorin Borodi

În figura de mai jos este reprezentată curtea Palatului de Cleştar.Unghiurile <AFM şi <MBA sunt drepte,iar unghiurile <FAM şi <AMB au fiecare 60 º. AB are 26 m ...

Lucrare scrisă la limba și literatura română Varianta 1 Semestrul I ...

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (șase – zece rânduri), 6-8 versuri(la ... Lucrare scrisă la limba și literatura română. Varianta 2. Semestrul I, Clasa a XI-a. II.

TEZA – SEMESTRUL I

Test de evaluare Relieful României clasa a-VIII-a. I.Care sunt vecinii Romaniei ... Relieful carstic cel mai bine dezvoltat este găsit în muntii: a)Munții Apuseni b) ...

Lucrare scrisă la istorie, sem. I Lucrare scrisă la istorie, sem. I

Lucrare scrisă la istorie, sem. I. Anul școlar 2016-2017. Clasa a IX-a. Nr. 1. Subiectul I. Prezentați reformele realizate de atenianul Solon și consecințele ...

ISTORIE Clasa a XII-a Număr de ore pe săptămână ... - istorie-edu.ro

Disciplina: ISTORIE. Clasa a XII-a. Număr de ore pe săptămână: 3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ. Anul școlar 2019/2020. SEMESTRUL I – 15 săptămâni.

MODELE DE SUBIECTE PENTRU TEZA PE SEMESTRUL al II-lea ...

PE SEMESTRUL al II-lea LA CLASA a X-a. VARIANTA 1. 1. ... 2√35; c) ctg 7 ctg . 3. (3p) Să se rezolve: a). ; b). 2. 1. 1 10 5. VARIANTA 2. 1. (3p) Se consideră ...

Teză cu subiect unic, semestrul al II-lea, 18.04.2019 – Informatică ...

18 Apr 2019 ... Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, și un vector y cu m ... Se dă numărul natural n și se cere să se afișeze cel mai mic număr natural format din cifrele sale. ... șir (ai,aj) cu i < j, care au suma număr prim.

MODELE DE SUBIECTE PENTRU TEZA PE SEMESTRUL al ... - Mate

PE SEMESTRUL al II-lea LA CLASA a X-a ... arccos 1 arctg 0. ... 1 10 5. VARIANTA 2. 1. (3p) Se consideră funcţia : ,. Ρ, tg . a) Să se calculeze numărul 1 √3 2 0.

LOGICA , ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE Teza 2018 semestrul ...

și subcontrara propoziției 4. 4 puncte. C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia ...

LUCRARE SCRISĂ CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE ... - ISJ Ilfov

vedere: · menţionarea unui izvor istoric care face referire la autonomiile locale româneşti;. · menţionarea a doi factori favorizatori ai constituirii statelor medievale ...

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Proba scrisă la istorie ...

30 Dec 2019 ... menţionarea a două proiecte politice elaborate în vederea modernizării spaţiului românesc şi prezentarea unui fapt istoric prin care românii au ...