Europass CV - Facultatea de Instalatii

Proiectare instalaţii pentru construcţii. S.C. BRAF CONSULT S.R.L.. Proiectare instalaţii pentru construcţii. 01.10.2010 → 30.09.2011. Cadru didactic asociat.

Europass CV - Facultatea de Instalatii - Related Documents

Europass CV - Facultatea de Instalatii

Proiectare instalaţii pentru construcţii. S.C. BRAF CONSULT S.R.L.. Proiectare instalaţii pentru construcţii. 01.10.2010 → 30.09.2011. Cadru didactic asociat.

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ...

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului Instalaţii pentru Construcţii se desfăşoară practic în două locaţii şi anume: • În infrastrucura proprie (formată ...

Facultatea de Instalaţii - Biblioteca UTCB.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI. FACULTATEA DE INSTALATII. SPECIALIZAREA: INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII. INGINERI ...

Metodologie practică - Facultatea de Instalatii

26 Apr 2017 ... pentru construcţii, având o durată de 60 ore (2 săptămâni * 5 zile * 6 ... soluţii pentru lucrările de construcţii şi instalaţii ... Organigrama firmei.

Anexa 2 - Facultatea de Instalatii.pdf - UTCB

86 6555 8079 1196 bong additional central plate ... instructiuni, cerintele de functionare si normele locale in vigoare pentru instalatii termice, hidraulice si electrice. ... Instalatia in care se monteaza vasul de expansiune trebuie sa fie prevazuta ...

cilibiu constantin - Facultatea de Instalatii

8 Apr 2014 ... [email protected] sau [email protected] ... Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații,.

fişa disciplinei - Facultatea de Instalatii

27 Nov 2018 ... Ingineria Instalaţiilor. 1.5 Ciclul de studii. Licenţă. 1.6 Programul de studii / Calificarea. Instalaţii pentru construcţii/Inginer. 1.7 Forma de ...

CILIBIU CONSTANTIN - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

8 Apr 2014 ... Asigurarea calității in instalații, Tehnologia si montajul instalațiilor. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații,.

Instalatii electrice - Facultatea de Inginerie Electrica

Dimensionarea bateriilor de condensatoare, alegerea aparaturii de ... 6 Calculul pierderilor de tensiune, a curenţilor de scurtcircuit şi dimensionarea bateriei de.

Curs perfecţionare electricieni - Facultatea de Instalatii

9 Mar 2017 ... cu menţiunea obligatorie: “Facultatea de Instalaţii - pentru cursul de pregătire electricieni”. Pentru înscriere sunt necesare următoarele:.

Metodologie practică - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

26 Apr 2017 ... pentru construcţii, având o durată de 60 ore (2 săptămâni * 5 zile * 6 ... soluţii pentru lucrările de construcţii şi instalaţii ... Organigrama firmei.

CAPITOLUL 1 - Facultatea de Construcţii și Instalații Iaşi

demisol: nivel al construcţiei prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere şi cu ... clădirilor înalte), cauzată de diferenţa de temperatură şi de densitate dintre aerul ... subsol);. - să aibă iluminat natural şi posibilităţi de aerisire directă, şi să fie ...

Cerere pentru bursă socială - Facultatea de Instalatii

9 Oct 2019 ... Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social ... I.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către.

Chira Teodor Valeriu - Facultatea de Instalatii - UTCN

8 Apr 2014 ... UTCN, Facultatea de Instalații. ▫ Activitate didactică: curs, lucrări și proiect la disciplinele Automatizarea Instalațiilor I și II;. Din februarie 2013.

Bolboaca Andrei Mircea CV - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

2000 – 2004. Grupul școlar electrotehnic ”Edmond Nicolau” – Cluj-Napoca. Diplomă de bacalaureat. Limba(i) maternă(e). Română. Alte limbi străine cunoscute.

Performanta produse - Facultatea de Construcţii și Instalații Iaşi

Curba incendiului exterior, relaţia 4.2 şi figura 4.1: modelul acţiunii termice în cazul ... Tabelul 4.1a Limita de rezistenţă la foc pentru pereţi din cărămidă plină ... sârmă. În prezent, multe ochiuri din sticlă rezistentă la foc nu sunt cu fir din sârmă, ...

ghidul studentului din anul i - Facultatea de Construcţii și Instalații ...

Adresa: Bd. D. Mangeron 43, 700050, Iaşi. Tel. 40-232-254-638; 40-232-278-683*/1446. Fax: 40-232-233-368. E-mail: [email protected] Pagina web: ...

Europass CV - Facultatea de Drept - UniBuc

2011 – 2013: Seminar drept procesual civil (profesor titular Gabriel Boroi). De la 1.10.2013: Asistent universitar la Facultatea de Drept a Universității. București ...

Europass CV - Facultatea de Stiinte - UTCN

22 feb. 2018 ... www.ubm.ro. ▫ Principalele activităţi şi responsabilităţi. ▫ susţinerea cursurilor şi seminariilor de Fundamentele Pedagogiei, Managementul ...

Europass CV - Facultatea de Arhitectură „GM Cantacuzino”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București. Facultatea de Urbanism str. ... Specializarea Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. Numele şi ...

Europass CV - Facultatea de Geografie - UniBuc

TERRITORIAL DISTRIBUTION OF CREATIVE POLES IN ROMANIA, Stoian,. Daniela; Peptenatu, Daniel; Pintilii, Radu; et al. Edited by: IIhan, AC; Miralay, F,.

Europass CV - Facultatea de Medicină Cluj

2007 – Premiul pentru cel mai bun Program Medical – TVR 2 ... neurochirurg sau psihiatru, cu o pregnantă orientare spre aplicația clinică, cerința de bază.

Europass CV - Facultatea de Teologie Ortodoxa

Funcţia sau postul ocupat ... Liviu VIDICAN-MANCI, „Protestul prin predică împotriva regimului ... Liviu VIDICAN-MANCI, „Predică la duminica a 5-a după.

Europass CV - Facultatea de Litere - UTCN

Shrek One. 2005, Octombrie, Conferinţa publică la aniversarea surorilor Bronte, la Biblioteca Judeţeană "Petre. Dulfu", Maramureş, cu lucrarea Surorile Bronte.

Europass CV - Facultatea de Inginerie Electrica

Nume / Prenume NICULAE Dragos ... E-mail(uri) [email protected] ... Mihai, Iordache, Lucia Dumitriu, Dragos, Niculae, “A new generalised hybrid method ...

a conferinţă naţională de instalaţii instalaţii pentru începutul ...

15 Oct 2014 ... FACULTATEA DE INSTALAŢII, UT CLUJ – NAPOCA – FI UTCN. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII IAŞI, UTGH.ASACHI IASI ...

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Fizică

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea Chimie Biologie Geografie, Str. Pestalozzi 16, 300115. Timisoara.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Medicină

Liliana Coldea, M. Crişu, Gabriela Icuşcă, Rodia Moga, R. Cojan, Maria Moldovan, Ramona Maniţiu, C. Bălan, Mariana. Diaia Nicolau, Delia Lazăr, V.V. Moga, ...

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Chimie

Domeniul ocupaţional. Profesor Universitar Chimie. Universitatea de Vest din Timișoara. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Departamentul de Biologie- ...

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Litere

Perioada 2001-prezent profesor titular limba engleza la Scoala ,,D.A.Sturdza'' Iasi. Iunie- Septembrie 2016 Mobilitate Erasmus Cercetare Doctorala la Univ.

Europass CV - Facultatea de Management Turistic si Comercial ...

Universitatea ”Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Aleea ... Antreprenor Club, de FSE / Program operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Curriculum vitae Europass - Facultatea Management - ASE

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti (fost Institutul de Constructii)Facultatea de Utilaj ... Specializari şi cursuri post-universitare urmate în ... Union la Universitatea Oxford, Oriel College, Marea Britanie.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Filosofie

Nume / Prenume CIOABĂ, G. Cătălin-Dănuţ. Afiliere profesională. CENTRUL DE STUDII FENOMENOLOGICE , Universitatea din Bucureşti, Facultatea de ...

Europass CV - Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Nume / Prenume MIHAI SANDA LUMINITA. Adresa(e) sos. ... 2012 : Lucrare : Intervenţii terapeutice in divorţ; Al XIII-lea Congres SNPCAR ; Piatra Neamţ.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Informatică

Nume / Prenume Iftene, Adrian ... E-mail [email protected] ... învăţământ Masteratul de Optimizare Computațională a Facultății de Informatică, UAIC, Iași.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Construcții

Activitate didactică (prezentare curs și conducerea activităților aplicative la discipline ciclurile licență și master – Fundamente de Mecanica Construcțiilor, ...

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Administrație și ...

difuzarea a zece proiecții de film în Amfiteatrul I al Academiei de Studii Economice ... Coordonator al concertului susținut de Florin Chilian în ASE, aprilie 2011.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Drept

B, ap 29, sector 6. Telefon(oane) ... structura Catedrei de Drept Public din cadrul Facultății de Drept a Universităţii din Bucureşti. 2002-prezent – notar public.

Europass CV - Facultatea de Inginerie Electrica - Universitatea ...

Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Politehnica din București. Splaiul Independentei nr. 313, Sector 6, București, www.upb.ro, www.electro.pub.ro.

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Agricultura

1997- 2002, - INGINER- Oficiu de Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara (OSPA),. General Dragalina 9, 1900 Timişoara. - activităţi principale: cercetare ...