FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ...

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului Instalaţii pentru Construcţii se desfăşoară practic în două locaţii şi anume: • În infrastrucura proprie (formată ...

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ... - Related Documents

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DEPARTAMENTUL INSTALAŢII ...

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului Instalaţii pentru Construcţii se desfăşoară practic în două locaţii şi anume: • În infrastrucura proprie (formată ...

CAPITOLUL 1 - Facultatea de Construcţii și Instalații Iaşi

demisol: nivel al construcţiei prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere şi cu ... clădirilor înalte), cauzată de diferenţa de temperatură şi de densitate dintre aerul ... subsol);. - să aibă iluminat natural şi posibilităţi de aerisire directă, şi să fie ...

Performanta produse - Facultatea de Construcţii și Instalații Iaşi

Curba incendiului exterior, relaţia 4.2 şi figura 4.1: modelul acţiunii termice în cazul ... Tabelul 4.1a Limita de rezistenţă la foc pentru pereţi din cărămidă plină ... sârmă. În prezent, multe ochiuri din sticlă rezistentă la foc nu sunt cu fir din sârmă, ...

ghidul studentului din anul i - Facultatea de Construcţii și Instalații ...

Adresa: Bd. D. Mangeron 43, 700050, Iaşi. Tel. 40-232-254-638; 40-232-278-683*/1446. Fax: 40-232-233-368. E-mail: [email protected] Pagina web: ...

instalaţii pentru construcţii - Catedra de Instalatii pentru Constructii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. SECŢIA. INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII ...

construcții – instalații - eProfu

Calificările profesionale: Tehnician desenator pentru construcții și instalații; Tehnician în construcții și lucrări publice; Tehnician instalator pentru construcţii.

CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII HIDROEDILITARE

sanitare şi apă pentru procesele tehnologice ce necesită apă potabilă, când aceasta ... în-locuieşte sapa printr-una mai mică iar săpătura nouă este urmărită prin ... Casa pompelor se amplasează în afara zonei alunecărilor terenului în timpul.

Constructii si Materiale de Constructii - Facultatea de Utilaj Tehnologic

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE ... termica. Proprietati mecanice ale materialelor– Deformaţii. ... 6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte …

FASCICULA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII HIDROEDILITARE

Gheorghe-Constantin IONESCU – University of Oradea, Romania. ASSOCIATE EDITOR ... SPAPF „A.Iancu” Oradea, e-mail: [email protected]

capitolul 11 - constructii si instalatii - iptana

443. Fig.29.4. Aeroportul Internaţional Bucureşti Otopeni. Aerogara sosiri - Hol aşteptare. Fig.29.5. Aeroportul Internaţional Bucureşti Otopeni. Parcaj etajat ...

Manualul de Instalatii - Departamentul Sisteme Termice şi ...

3 Iun 2016 ... STAS 4369 - Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului. Terminologie;. • SR ISO 7730 - Ambianțe termice moderate.

Protectia la incendiu in constructii - Facultatea de Construcţii și ...

sens, reglementările româneşti privind securitatea la incendiu a construcţiilor ... Gradul de rezistenţă la foc asociat construcţiilor de învăţământ (şcoli, licee) se ... nesatisfăcătoare (calificativul încă mai trebuie specificat în scenariul de securitate ...

Hotarare nr. 907/2016 - Devize lucrari constructii si instalatii, pret ...

29 Nov 2016 ... Art. 1. - (1) Prezenta hotarare reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice pentru realizarea ...

HG 907 din 2016 - Devize lucrari constructii si instalatii, pret deviz ...

29 Nov 2016 ... Art. 1. - (1) Prezenta hotarare reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice pentru realizarea ...

FD an3 s2 ACH Constructii metalice 17-18 - Facultatea de Constructii

Alcatuirea si calculul grinzilor cu zabrele. Rezervoare metalice. Alcatuire si ... Dimensionarea si verificarea de rezistenta a sectiunilor metalice supuse la diverse.

Construcții din lemn - Facultatea de Constructii

ÎMBINĂRI FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIILE DIN LEMN. Reguli de realizare a legăturilor în îmbinări. Alcătuirea şi calculul îmbinărilor prin chertare. Alcătuirea şi ...

Europass CV - Facultatea de Instalatii

Proiectare instalaţii pentru construcţii. S.C. BRAF CONSULT S.R.L.. Proiectare instalaţii pentru construcţii. 01.10.2010 → 30.09.2011. Cadru didactic asociat.

cilibiu constantin - Facultatea de Instalatii

8 Apr 2014 ... [email protected] sau [email protected] ... Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații,.

fişa disciplinei - Facultatea de Instalatii

27 Nov 2018 ... Ingineria Instalaţiilor. 1.5 Ciclul de studii. Licenţă. 1.6 Programul de studii / Calificarea. Instalaţii pentru construcţii/Inginer. 1.7 Forma de ...

Metodologie practică - Facultatea de Instalatii

26 Apr 2017 ... pentru construcţii, având o durată de 60 ore (2 săptămâni * 5 zile * 6 ... soluţii pentru lucrările de construcţii şi instalaţii ... Organigrama firmei.

Anexa 2 - Facultatea de Instalatii.pdf - UTCB

86 6555 8079 1196 bong additional central plate ... instructiuni, cerintele de functionare si normele locale in vigoare pentru instalatii termice, hidraulice si electrice. ... Instalatia in care se monteaza vasul de expansiune trebuie sa fie prevazuta ...

Facultatea de Instalaţii - Biblioteca UTCB.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI. FACULTATEA DE INSTALATII. SPECIALIZAREA: INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII. INGINERI ...

Departamentul STIM - Laborator Instalaţii Frigorifice 1 Laborator ...

K- condensator, RL - rezervor de lichid; FD - filtru deshidrator; SA - separator acumulator; MHP - manometru înaltă presiune; MLP - manometru joasă presiune; ...

Instalatii electrice - Facultatea de Inginerie Electrica

Dimensionarea bateriilor de condensatoare, alegerea aparaturii de ... 6 Calculul pierderilor de tensiune, a curenţilor de scurtcircuit şi dimensionarea bateriei de.

Curs perfecţionare electricieni - Facultatea de Instalatii

9 Mar 2017 ... cu menţiunea obligatorie: “Facultatea de Instalaţii - pentru cursul de pregătire electricieni”. Pentru înscriere sunt necesare următoarele:.

CILIBIU CONSTANTIN - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

8 Apr 2014 ... Asigurarea calității in instalații, Tehnologia si montajul instalațiilor. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații,.

Metodologie practică - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

26 Apr 2017 ... pentru construcţii, având o durată de 60 ore (2 săptămâni * 5 zile * 6 ... soluţii pentru lucrările de construcţii şi instalaţii ... Organigrama firmei.

Chira Teodor Valeriu - Facultatea de Instalatii - UTCN

8 Apr 2014 ... UTCN, Facultatea de Instalații. ▫ Activitate didactică: curs, lucrări și proiect la disciplinele Automatizarea Instalațiilor I și II;. Din februarie 2013.

Bolboaca Andrei Mircea CV - Facultatea de Instalatii - Universitatea ...

2000 – 2004. Grupul școlar electrotehnic ”Edmond Nicolau” – Cluj-Napoca. Diplomă de bacalaureat. Limba(i) maternă(e). Română. Alte limbi străine cunoscute.

Cerere pentru bursă socială - Facultatea de Instalatii

9 Oct 2019 ... Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social ... I.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către.

CV - Facultatea de Constructii

diplomă de inginer (1974) în domeniul Construcții Civile, Industriale şi Agrozootehnice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;. - diplomă de doctor inginer ...

FD an3 s1 MTC Cartografie II 19-20 - Facultatea de Constructii

Stereografica 1970 şi construcţia cadrului unui plan topografic. 3. Transformări de coordonate în proiecţia stereografică 1970. 4. Reducerea distanţelor la planul ...

NOTE - Facultatea de Constructii

FORMAT. EUROPEAN. CURRICULUM VITAE. INFORMAŢII PERSONALE. Nume. POPA Anca Gabriela. Adresa. Str. C.A. Rosetti nr. 15B, 400306 Cluj-Napoca.

beton - Facultatea de Construcții - UPT

timp (luni). Modificarea volumului fazelor din piatra de ciment. Evoluţia în timp a structurii betonului. Facultatea de ... creşte atât timp cât se menţine încărcarea, iar după ... Facultatea de Construcții . Dr.ing. Nagy‐György T. Š. 49 grindă placă ...

ANEXA nr - Facultatea de Constructii

teritoriului, construcţii civile şi industriale, căi de comunicaţie si lucrari de arta, construcţii hidrotehnice si îmbunătăţiri funciare. C5. Determinarea deplasărilor şi ...

Armătura - Facultatea de Construcții - UPT

Armătura se dispune în primul rând în zonele în care încărcările exterioare produc întinderi ! Tipuri de armături: 1) ARMĂTURI FLEXIBILE. → bare cu secţiune ...

geodezie - Facultatea de Construcții

reorganizarea învăţământului să se prevadă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe lecţii de topografie, astronomie şi geodezie teoretică. În Transilvania şi Ţara ...

Untitled - Facultatea de Construcții - UPT

www.ct.upt.ro/suşcos/fi. 1, Master Suscos tes/2013-2015/2010/. 2014. 34. 20. 50.00. 2. Dinu Florea. Robustness of structures. Scenarios www.ct.upt.ro/suscos/fi.

PDF.js viewer - Facultatea de Constructii

9 feb. 1985 ... România. telefon/fax: 4 0264 / 425.988 0264/425.462; [email protected], http://www.incd.ro/sucursala-cluj-napoca de cercetare-dezvoltare.

foundations - Facultatea de Construcții

usual “prescriptive method” used in NP112- ... NP112 offers the following formula for computing p ... value is given in NP 112 for different soils and foundation.