UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA ... - FPSE - UniBuc

PSIHOLOGIE. U.B.: Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,. Cod poştal 050107. FPSE: Bd. Panduri, nr. 90, Cod poştal. 050657/ Str. Ana Davila nr 28, Cod ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA ... - FPSE - UniBuc - Related Documents

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA ... - FPSE - UniBuc

PSIHOLOGIE. U.B.: Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,. Cod poştal 050107. FPSE: Bd. Panduri, nr. 90, Cod poştal. 050657/ Str. Ana Davila nr 28, Cod ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - FPSE - UniBuc

Tel: 031-425.34.45. Email: [email protected] (fișă descriere disciplină). Detalii disciplină. Denumire disciplină: Fundamentele psihologiei I. Regimul ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de ... - FPSE

19 Iul 2019 ... ELISA-ESTERA. SEBASTIAN. PSIHO-B PSIHO-T. 8.41. 30. ANTON. IOANA BIANCA. MARIAN ... LIXĂNDROIU. VALENTINA. ALEXANDRA.

universitatea din bucureşti facultatea de psihologie şi ... - FPSE

22 Iul 2019 ... Bălășoiu M. Alina. 9,42 10,00 da ... Mirela. 7,37. 9,30 da da. 16:30-17:00. 73. Waszkiewicz-Filioreanu N. Ioana. 9,25 ... Cornescu A. Oana. 8,86.

Universitatea din București / Facultatea de ... - F.M.I. - UniBuc

Intenționez să urmez modulul psihopedagogic pentru formarea profesorilor. DA / NU. DATE PERSONALE. Nume de familie la naștere. Nume de familie actual.

Universitatea din București Facultatea de ... - F.M.I. - UniBuc

15 Iul 2019 ... bacalaureat se încarcă față/verso (două imagini separate). ... Adeverinţa medicală. Se incarcă în aplicație o imagine lizibilă după actul în.

Universitatea din Bucuresti 23.07.2016 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

23 Iul 2016 ... √3. 4. 14. Dac˘a punctul M(a, b) se afl˘a pe dreapta (d) de ecuatie x y 1 = 0, atunci minimul expresiei. E = a2 b2 este: A 1. B 1. 3. C 2. D 1.

Universitatea din Bucuresti 13.07.2018 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

13 Iul 2018 ... (a) G˘asiti ecuatia mediatoarei segmentului AB si coordonatele centrului cercului circumscris tri- unghiului ABC. (b) Ar˘atati c˘a sin(2 ˆA)·. −→.

Universitatea din Bucuresti 16.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

16 Iul 2017 ... Valoarea minim˘a a sumei ... Valoarea parametrului real a pentru care functia f este continu˘a pe R ... x 1dx, V n ∈ N∗ atunci valoarea limitei.

Universitatea din Bucuresti 14.07.2017 Facultatea ... - F.M.I. - UniBuc

14 Iul 2017 ... (a) Studiati monotonia si convexitatea functiei f. (b) Decideti si justificati dac˘a functia g : R∗ → (-3π. 2 , π. 2 ), g(x) = f(x) este sau nu este ...

Universitatea din București 2015 - Facultatea de Geografie - UniBuc

Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU – Decan al Facultății de Geografie. Dragi studenți,. Bine ați venit la Facultatea de Geografie a Universității din București!

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - FPSE - UniBuc

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Admitere. 2019 fpse.unibuc.ro ... Psihologia şi Ştiinţele Educaţiei nu sunt doar două domenii de studiu, în cadrul ...

universitatea din bucuresti - FPSE

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI. Prof. Univ. ... Nume şi prenume Verza Emil. Adresa Str. 13 ... Psihologia vârstelor. • Psihologia ...

Universitatea din București - F.M.I. - UniBuc

Universitatea din București. Facultatea de Matematică și Informatică. Programele de studii de licență. - descriere și admitere - ...

universitatea din bucurești - UniBuc

numărul de locuri la buget la admiterea din 2017: 4.310 master ... Maryland), Adrian Miroiu (SNSPA), Sorin Băiaşu (Keele. University), Sorin ... masterat prin includerea unor elemente sau rezultate științifice ... admitere.unibuc.ro. Facebook: ...

Raportul Biroului de statistică, Universitatea din București - UniBuc

promoției 2017 la 8 luni de la absolvire ______ 75 ... Pentru a comunica studenților diferite informații și a primi din partea acestora mesaje, comunicarea prin ...

Universitatea din Bucureşti Plan strategic 2012 – 2016 - UniBuc

surse decât contractul instituțional cu. MECTS) creștere cu 5% până în 2016. I.1.3. ... bună, prin publicații a rezultatelor ... III.1.1.Nr de candidați la admitere la.

universitatea din bucur eti - Facultatea de Geografie - UniBuc

Ioan POVARĂ, Institutul de Speologie, Bucureşti, România. Prof. dr. ... 0,4. 0,6. 0,8. 1. 1,2. 1,4. Warm season. Cold season. A ngot In dex b. 0. 10. 20. 30. 40. 50.

www.fpse.unibuc.ro

27 Mai 2019 ... Examenul de absolvire a studiilor se va desfășura în perioada 06 – 14 iunie 2019. Data susținerii și locația vor fi afișate pe site.

Syllabus - FPSE - UniBuc

Florinda Golu; Seminar: Lect. univ. dr. Adriana Mihaela Stoica. Email: [email protected], [email protected] Ore consultație: conform cu ...

CURRICULUM VITAE - FPSE - UniBuc

Redactor la Revista de pedagogie ... Manual de pedagogie”, Ed. ALL, 1998.2001,2006 . ... pentru tinerii educatori), în colab. cu Ioan Jinga, în "Revista de.

[email protected] Experie

Consilierea şi orientarea în şcoală, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Viaţa. Românească, 1999 ... București, Editura Sigma, 2007,(co-autor). 12. Științele ...

Regulamentul de organizare si functionare al ... - FPSE - UniBuc

Preşedinte Senat,. Prof.univ.dr. Marian Preda ... Studenții care în timpul studiilor universitare nu au frecventat modulul psihopedagogic, il pot frecventa in regimul cursurilor postuniversitare, cu taxă, în baza aceluiaşi plan de ... la învăţământul cu frecvență, fără derogări de la calitatea pregătirii specifice. (3) Studenții care ...

Acte necesare la înscriere - FPSE - UniBuc

adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de ... www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere;.

PROGRAM 23-27 aprilie 2018 - FPSE - UniBuc

23 Apr 2018 ... Microexpresii faciale- cum le detectăm. Conf. univ. dr. Mihaela Chraif. Lab Pufan. Psihologie. 12-14. Artmask- Atelier de art-terapie prin.

Broşura FPSE - Admitere 2019 - UniBuc

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Admitere. 2019 fpse.unibuc.ro ... În plus, avem două sedii în Bucureşti şi ... Pentru alte detalii legate de ADMITEREA la programele de licenţă şi de masterat, precum şi la modulul psihopedagogic ...

Perioada de înscriere: 5 - 14 noiembrie 2019 ... - FPSE - UniBuc

5 Nov 2019 ... 021 318 15 52, www.fpse.unibuc.ro. CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE).

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA ... - FPSE - UniBuc

3 Oct 2019 ... vor afișa după finalizarea perioadei de înscriere, la avizierul DFP și pe site-ul fpse.unibuc.ro. Acte necesare: a) certificat naștere și căsătorie ...

Universitatea din București / Facultatea de Matematică și ...

FIȘA DE ÎNSCRIERE1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ la concursul de admitere pentru anul universitar. , sesiunea. ATENȚIE: Admiterea se organizează ...

Universitatea « POLITEHNICA » din Bucuresti Facultatea de ...

2017-2018. 1. ... de o parte formarea si instruirea cursantilor cu instrumentele de modelare, simulare, lucru, si pe dealta parte sa le ... Absolvenţi ai ciclului de licenţă de la UPB-FILS-FF (pentru care nu există pană în prezent un master de ...

universitatea bucureşti - Facultatea de Chimie

fiecărui adeziv, modul de aplicare, procedeul de structurare, proprietăţile finale şi ... grefarea chimică a cauciucului policloroprenic din latex (părţi de masă).

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI Facultatea de ...

Facultatea de Stiinte Aplicate este o component˘a a unei universit˘ati de cercetare avansat˘a si educatie - Universitatea Politehnica din Bucuresti care a obtinut ...

universitatea din bucurești - Facultatea de Drept

UNIVERSITATEA. DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM. Ion Mincu. FACULTATEA DE URBANISM. Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului. A. Tematică.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Psihologie şi ...

19 Iul 2019 ... Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Admitere: Sesiunea ... ANDREI. GHEORGHE PSIHO-B PSIHO-T. 6.23. 114. BORDEI. MIHAELA ... CIOBANU. ANA-MARIA ... NICULESCU. ALEXANDRA- ... ANEMONA-. ELENA.

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie

Geografie, Geografia turismului, Cartografie, Planificare teritorială, Hidrologie ... 2. pentru specializarea Geografie - Marea Britanie, Germania, Brazilia, Japonia;.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ...

Participantul la curs va deprinde competența de a folosi modelele și cunoștințele din psihologia fundamentală în arii aplicative din psihologie. Corespondent ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept ...

Delimitarea maritimă dintre România şi Ucraina la Curtea de la Haga. ... Actualitatea Tratatului de la Washington pentru România la un deceniu de la aderarea ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de ... - geo-spatial.org

2.5 Imagini de teledetecție folosite . ... 3.18 Reprezentare a unei zone acoperite de nori în combinație RGB (stânga) și în reprezentare în tonuri de gri pentru ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE BIOLOGIE ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE BIOLOGIE. GRILĂ DE EVALUARE GRADAȚIE DE MERIT. Criterii de eligibilitate. • 3 articole ISI ca autor ...

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE JURNALISM ...

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII. DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII. EXAMEN DE ADMITERE. Specializarea Jurnalism.