Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul ... - Diacronia

Tesaliei, în care unii dintre păstorii nomazi, cu timpul, s'au văzut nevoiţi să-şi schimbe ... Şi tot aşa întâlnim foarte des cântece cu versuri ca: Ună veară mare ... In ţinutul ocupat de. Bulgarii numiţi Mi/aţi, despre care vezi mai pe larg în capitolul.

Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul ... - Diacronia - Related Documents

Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul ... - Diacronia

Tesaliei, în care unii dintre păstorii nomazi, cu timpul, s'au văzut nevoiţi să-şi schimbe ... Şi tot aşa întâlnim foarte des cântece cu versuri ca: Ună veară mare ... In ţinutul ocupat de. Bulgarii numiţi Mi/aţi, despre care vezi mai pe larg în capitolul.

Fărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania - Diacronia

cred in metempsihoza. Centrul lor cste Elbasan Dar, de§i numarul lor nu trece peste 6. 7 mu, ei s'ânt fa's-. - www.dacoromanica.ro. Provided by Diacronia.ro ...

Romanii din Ungaria.indd - Institutul de Cercetari al Romanilor din ...

tanács székhelye is Biharkeresztes lett) kedvezőtlen hatással volt a községre. ... Tot la licitaţie Teodor Papp a cumpărat patru case în Lugoj şi 60 de iugăre.

Colinda din sudul Basarabiei - Diacronia

Gazda nu izbuteşte să vâneze nimic; se împuşcă circulă în zona respectivă cu ... boieri mari” sau „Ian sculaţi voi, ce dormiţi” sau „Scoală-mi-te, doamnă mare”.

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării - Diacronia

face biserici, nici puţuri la răspântii, dracul să-l pieptene, nici dracul nu se mai descurcă, nu e dracul atât de negru cum pare (cum îl fac babele), parcă a arat ...

Sânt în Transilvania așezări de Români veniți din sudul ... - Diacronia

Dânsul ajunge, cu drept cuvânt, la concluzia că „din tot ceea ce s'a relevat până ... poate ca şi ei să se fi refugiat tot dinaintea furiei turceşti, ca şi cei porniţi spre ...

URZICA ROLUL SI IMPORTANTA EI IN VIATA ROMANILOR

cuvântul urzică gândul mă duce la copilărie, la renumita „Ciorbă de urzici”, ... lobodă, măcriş, ştevie, prune fierte, varză, ghivezi călugăresc, fasole scăzută,.

Romain Rolland şi românii - Diacronia

Observaţia aparţine lui Ion Marin Sadoveanu, semnatarul unei scurte monografii despre R. Rolland, publicată în anul 1955, de ESPLA, în colecţia Societăţii ...

Minoritatea unei minorităţi. Românii din Secuime - Diacronia

Numai în Trei Scaune, teritoriul actualului judeţ Covasna, în anul. 1750 au fost înregistrate de administraţia austriacă 4.107 (13,23%), iar în anul 1762 în.

Etape ale evoluţiei folclorului de nuntă la românii ... - Diacronia

cântecul mirelui, cântecul miresei, oraţia de peţit, de daruri ş.a. ... ale subversiunii centrale, precum cea de la bărbieritul mirelui, se deplasează mai mult spre.

Imagini istorice ale oraşelor actualei Românii în tipografii ... - Diacronia

Cele mai vechi vederi urbane veritabile, din punct de vedere geografic şi topografic, pe care le ştim, datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea şi sunt ...

Limba românilor din Spania. Urme ale spaniolei în ... - Diacronia

Casteliana este limba spaniolă oficială a statului, dar sunt recunoscute şi catalana, euskera şi ... cursuri de aux ... O casă micuţă pentru mine singur. O să aive ...

Sacru și profan în basmele bulgarilor și românilor - Diacronia

În cuvântul înainte la al său Tratat de istorie a religiilor Mircea Eliade îl cita pe Roger Caillois, care afirma că "În definitiv, despre sacru în general, singurul lucru ...

Cultura populară a românilor din Timoc – încercare de ... - Diacronia

cei din zona Timocului, care formează o colectivitate aparte, sunt cunoscuţi sub numele generic de vlahi sau valahi1. Autorii sârbi şi autorităţile sârbeşti folosesc, ...

Imaginea Celuilalt în Chronica românilor. Viziunea ... - Diacronia

Dan Horia Mazilu Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, – analizează problema de care ne interesăm doar marginal, totuşi, nu fără a face o serie de ...

Imaginea românilor despre Carol I în perioada 1903–1914 - Diacronia

38. Este semnificativ faptul că cel mai mare monument militar al. României reprezintă Independenţa şi pe Carol I. 39. De altfel, pentru expunerea tuturor acestor ...

Studiu monografic: IL Caragiale- Viața ... - Concursurile Comper

hotărât să-l împiedic de la un act de nebunie, am recurs la actul nebunesc, şi i-am spus ... Caragiale, să scrie O scrisoare pierdută așa cum se poate deduce din ...

Studiu monografic: I.L. Caragiale- Viața, activitatea și critica literară

5 "Prefață" la I.L. Caragiale- Momente și schițe, Editura Tineretului 1959, Ediție îngrijită, Note și Prefață de Acad. Al. Rosetti și Liviu Călin, p.6 ...

nomazi ai stepelor. sarmaţii timpurii în spaţiul nord-pontic

îndelungată, mai ales că este un produs de lux. VI. 5. 2. Vase de ... Acesta din urmă, datorită schematismului şi simplităţii decorului, se considera, de altfel, că.

Drepturile Omului pentru Romi şi Nomazi în ... - Council of Europe

roma de astăzi și limbajul folosit în Europa în trecut, de către naziști, fasciști și alţi extremiști. Și în perioada ... Solicitanţii de azil de etnie roma și persoanele.

Viața ca o apă curgătoare - Diacronia

în oglindă cu energia valului din dinamicele ape curgătoare. O energie creatoare ... românească, o întâlnim îndeosebi la poeţii ardeleni: „Şi-acum dă-mi mâna,.

Din viaţa lui Ion Creangă - Diacronia

hurnulostean, sînt menţionate 243 lucrări 1, Şi această bibliografie nu e ... ştiri despre viaţa l.ui Ion Creangă şi chiar şi o voluminoasă culegere de docu- mente 3 ...

Incursiune în viaţa şi opera lui NV Gogol - Diacronia

apogeul odată cu apariţia romanului-poem Suflete moarte. Nikolai Gogol s-a născut într-o societate aflată abia la începutul conturării unui sistem propriu de ...

Viaţa şi moartea în poetica lui Ady Endre - Diacronia

Interaciunea celor două motive antagonice, viaa şi moartea este prezentă în cele treisprezece volume ale poetului, accentuându-se prezena celor două motive ...

O viaţă pentru poezie – Anna Ahmatova - Diacronia

Ţarskoe Selo, reşedinţa de vară a curţii imperiale, era un loc unde „se respira” poezie. La liceul de aici Puşkin şi prietenii săi – Delvig şi Kühelbeker – învăţaseră ...

Contribuţii privitoare la viaţa şi activitatea lui Ienăchiţă ... - Diacronia

ŞI ACTIVITATEA LUI IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU. Eugenia Dima*. Cunoscut şi apreciat în epoca sa, Ienăchiţă Văcărescu apare astăzi ca o personalitate ale cărei ...

Laudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţă - Diacronia

Formarea profesională. Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru corespondent al. Academiei Române, s-a născut în comuna Micşuneşti-Moară, din Ilfovul care ...

Religia și comportamentul religios în viața japonezilor - Diacronia

mai apoi la un altar şinto. Pentru japonezi, budismul şi şinto au aşadar o natură complementară (la fel ca multe alte confesiuni/religii prezente în Japonia); nu.

În jurul surselor folosite de Dosoftei în Viaţa şi ... - Diacronia

ce-au vis în muntele Ethiopii<i>” (Dosoftei 1682–1686 III: 74r), inclusă în sinaxarul zilei de 5 aprilie. Biografia sfântului figurează în acelaşi loc şi în Prologul ...

Crâmpeie de limbă și viață străveche românească ... - Diacronia

mâni, să desprindem, pe cât e cu putinţă, fir cu fir, din măiastră ţesătură de 2000 de ani a ... tbX^vrj „Ellenbogen" (acesta ar fi dat în rom. *uină, sau, dacă şi-ar fi ...

„Viața cuvintelor” în locuțiunile verbale românești cu ... - Diacronia

7 Mai 2019 ... în română, cu încărcătură conotativă, metaforică suplimentară. ... Dicționar turc-român, român-turc, Editura Ex-Ponto, Constanța.

Tradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a ... - Diacronia

În drumul spre rai, Sit şi Eva sunt opriţi de o fiară numită Gorgonia. Eva îi aminteşte de puterea pe care ea şi Adam au avut-o asupra tuturor animalelor, dar fiara ...

Strigătele animalelor. (Studiu lexicografic) - Diacronia

o necesitate a limbei, căci nu s'a putut zice de toate animalele ... mare între câne şi vulpe pe de o parte, pe de altă parte din ... forcoteşte: ariciul, bursucul.

Inovaţii paremiologice. Studiu de caz: Cu o rândunică nu ... - Diacronia

În enunţurile (7–9), cuvintele privighetoare, cuc, barză sunt doar parasinonime ale lexemului rândunică. Ca şi în cazul construcţiei cu lexemul floare, însă, ...

Sinonime analizabile. Studiu de caz: sinonimia ... - Diacronia

nuare, impresia că vor fi simțiți mai apropiați de elevi dacă vor încerca să ia locul, prin diminutive, părinților, casierii vor continua să dea rest bănuți pentru ...

Consideraţii privind viaţa artistică vieneză în timpul ... - Diacronia

curtea Ecaterinei a II-a a Rusiei, sau la Viena, la curtea Mariei Tereza. La ... de la catedrala Sfântul Ştefan, el s-a întreţinut dând lecţii particulare, cântând.

Influenţa femeilor din viaţa lui Camil Petrescu asupra ... - Diacronia

naturale care, după moartea celuilalt fiu, la foarte scurt timp după darea spre adopție a lui ... personajelor feminine din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, ... Citind, de pildă, concisul „rezumat” al zilei de 9 noiembrie 1939.

Ceva despre viaţa lui Daniil Scavinschi şi o ipoteză ... - Diacronia

ASUPRA DATEI MORŢII r.tn. DE. GABRIELA DRĂG()! ... Indiciul care poate restrtnge perioada menţionată se află Intr-o rază unde Negruzzi fixează momentul ...

Limbajul nonverbal în viaţa politică. Consideraţii istorice - Diacronia

LIMBAJUL NONVERBAL ÎN VIAŢA POLITICĂ. CONSIDERAŢII. ISTORICE. Non verbal communication in political life. Historic aspects. Assistant Prof. Dr. Istvan ...

Reflectarea alterităţii în expresii idiomatice. Studiu de caz - Diacronia

german sau austriac; sas = persoană care face parte din populaţia germană colonizată ... propriu de a gîndi, vedea şi simţi) în proverbe şi expresii idiomatice.