Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara - Related Documents

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

Model-Teza-clasa-a-VII-a-Semestrul-II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti doar răspunsurile.

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II 1. - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 100 minute. Subiectul 1: Pe foaia de Teză ...

Model Propus Teza clasa a V-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

5 Mai 2017 ... Model Teza clasa a V-a Semestrul II ... 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. ... 5. (1p) Rezolvați ecuația: (2x 3,5) : 0,2-8,42=34,08. 6. (1,5p) Media ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ SEMESTRUL I CLASA ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ. SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A -28.11.2019 . Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 120 minute.

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017

14 Dec 2017 ... Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min.Se acordă 10 puncte din ...

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018

10 Mai 2018 ... Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min. Se acordă 10 puncte din ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

14 Dec 2017 ... O gumă de şters în formă de prismă triunghiulară regulată dreaptă, notată FLORIN are ... c) Calculați tangenta unghiului format de dreapta.

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

10 Mai 2018 ... 5p 5. Un dreptunghi are lățimea de 15m, iar lungimea de patru ori mai mare ... 5p 1. Desenați pe foaia de teză o prisma patrulateră regulată ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II 1. (5p) Rezultatul calculului: 32 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II ... (5p) Soluția ecuației: 5 ∙ 2 20 este: ………………. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti rezolvarea completă. (45 puncte).

Model Teza clasa a V-a Semestrul II 1. (0,5p) Scrieți sub formă de ...

5 Mai 2017 ... (0,5p) Scrieți sub formă de fracție ordinară numerele: 0,45 ; 2,6 ; 2,3(6). 2. (0,5p) Calculați: 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. (1p) Calculați: 11,61: 4 ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A. I. Completați cele trei elemente ale limbii române: 1 punct. - substrat: .............................. - strat: .

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a VI-a 1 ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din figură.Ea sare în punctul B(−3 ...

Teză la istorie, clasa a Xa semestrul I - “stefan cel mare” suceava

(Gh. Eminescu, Napoleon Bonaparte, vol. II, 1973). Se cere: 1. Identificaţi ... Precizaţi două informaţii aflate în relaţie cauză-efect,. 0,5 p. 4. Menţionaţi în ce sens ...

Teza geografie clasa a VIII-a semestrul II - Profu' de geogra'

Clasa………. Lucrare scrisa la geografie pe semestrul II. I. Completati spatiile libere: 20 p (15 x 1,3 p). 1. Al doilea fluviu ca lungime al Europei se numeste.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A ... - Lectii Virtuale

12.05.2017 ... 5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu înălțimea de 8 cm și raza de 4 cm este egală cu ...cm2. 6. Diagrama din ... Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu vârful în A. 2. Arătaţi că numărul.

Lucrare scrisă adaptata la matematică Clasa a VII-a Semestrul al II ...

Lucrare scrisă adaptata la matematică. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea. I. Completaţi următoarele enunţuri cu răspunsul corect: (40puncte). 5p 1. Rezultatul ...

Lucrare scrisă semestrială semestrul I, clasa a XI-a MATEMATICĂ ...

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică ... 1. Dacă , ∈ 5, = (. 1 2 3 4 5. 3 1 4 5 2. ), = (. 1 2 3 4 5. 2 5 4 3 1. ).

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a ... - Sorin Borodi

http://sorinborodi.yeahost.com/. Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din ...

Teză la matematică sem. I Clasa a X-a, științe ale naturii

Teză la matematică sem. I. Clasa a X-a, științe ale naturii. Nr.1. (10p) 1.Să se rezolve ecuația: 7. 5 2 x x. - . - = . (10p) 2.Să se determine x real pentru care are ...

TEZĂ BIOLOGIE CLASA A XI-A-PROFIL MATEMATICĂ ...

TEZĂ BIOLOGIE CLASA A XI-A-PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ. SUBIECTUL I/30puncte. 1. Numiți două planuri ale corpului omenesc; asociați fiecărui ...

Modele de teză la informatică Clasa a IX-a, profil matematică ...

1 Sept 2017 ... Modele de teză la informatică. Clasa a IX-a, profil matematică-informatică intensiv informatică. Semestrul I. Varianta ... 2. Se citește un număr natural n, apoi se citesc n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Să se afișeze.

Ajută-ţi copilul să iubească matematica! - Matematica Mai Usoara

Încă din prima zi de şcoală Matematica mi-a devenit pasiune. Lumea ... Atunci când este apreciat şi lăudat, chiar şi un copil se simte important, se simte iubit şi.

TEZA – SEMESTRUL I

Test de evaluare Relieful României clasa a-VIII-a. I.Care sunt vecinii Romaniei ... Relieful carstic cel mai bine dezvoltat este găsit în muntii: a)Munții Apuseni b) ...

MODELE DE SUBIECTE PENTRU TEZA PE SEMESTRUL al II-lea ...

PE SEMESTRUL al II-lea LA CLASA a X-a. VARIANTA 1. 1. ... 2√35; c) ctg 7 ctg . 3. (3p) Să se rezolve: a). ; b). 2. 1. 1 10 5. VARIANTA 2. 1. (3p) Se consideră ...

Teză cu subiect unic, semestrul al II-lea, 18.04.2019 – Informatică ...

18 Apr 2019 ... Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, și un vector y cu m ... Se dă numărul natural n și se cere să se afișeze cel mai mic număr natural format din cifrele sale. ... șir (ai,aj) cu i < j, care au suma număr prim.

MODELE DE SUBIECTE PENTRU TEZA PE SEMESTRUL al ... - Mate

PE SEMESTRUL al II-lea LA CLASA a X-a ... arccos 1 arctg 0. ... 1 10 5. VARIANTA 2. 1. (3p) Se consideră funcţia : ,. Ρ, tg . a) Să se calculeze numărul 1 √3 2 0.

LOGICA , ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE Teza 2018 semestrul ...

și subcontrara propoziției 4. 4 puncte. C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia ...

CLASA a II-a SEMESTRUL I

Rostește pe silabe versurile de mai jos și bate în toba confecționată pentru fiecare ... Interpretează, cu ajutorul scării muzicale, melodia Melc, melc codobelc. 1.

CLASA a II-a SEMESTRUL II

Cântă melodiile A ruginit frunza din vii și Ceata lui Pițigoi. Să reținem! ... Veselia sau tristețea cântecelor este dată atât de melodie, cât și de versuri. A ruginit ...

Clasa a III-a Semestrul al II-lea

Quilling. Ramă foto. ○ Felicitări, cu drag! Monotipie. Pastel. Colaj. Ghiocel. ... Folosind tehnica quilling, cre ează ... Decorează păpușa folosind frunze și flori.

Teză cu subiect unic la limba și literatura română Semestrul al II-lea ...

13 Mai 2019 ... ... două mărci ale adresării directe. 4 puncte. 6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Ana, exemplificând-o cu o secvenţă.

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a VIII-a ...

Teză unică la limba şi literatura română, semestrul I cls. a ... Subiectul I (40 de puncte) ... (8 puncte). • să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;.

Teză cu subiect unic, semestrul II, Științe ale naturii, 18.05.20018 ...

La următoarele întrebări alege un singur răspuns corect și rezolvă exercițiul: 7. Prin clorurarea fotochimică a benzenului se obţin 87,3 g hexaclorociclohexan.

1 Teză cu subiect unic pe semestrul I Limba şi literatura română ...

8 Nov 2008 ... Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 6 puncte. 2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: pe la, despre, potolită. ... sau despre mesajul poeziei Toamnă, de St. O. Iosif (formularea clară/ logică a opiniei şi motivarea acesteia).

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ - semestrul I ...

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ - semestrul I. Clasa a V-a, anul școlar 2017-2018 o Pentru rezolvarea ... PARTEA I Scrieţi răspunsul corect. (45 de puncte). 5 p. 1.Rezultatul calculului 2-1. 2017. 1999. 0. - 0 ... PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte). 10p.

Anul I, Semestrul I MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN ECONOMIE

Modulul intitulat Matematica aplicată în economie se studiază în anul I, semestrul I și ... formarea deprinderilor de calcul matematic în abordarea unor probleme ...

Matematică şi statistică (ANUL I, SEMESTRUL II) - usamv iasi

Să se familiarizeze cu principalele tipuri de probleme şi abordări din ... 1. Aldea Florica, Matematici aplicate în ştiinţele agricole şi silvice, Editura Risoprint, Cluj.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - Sorin Borodi

În figura de mai jos este reprezentată curtea Palatului de Cleştar.Unghiurile <AFM şi <MBA sunt drepte,iar unghiurile <FAM şi <AMB au fiecare 60 º. AB are 26 m ...