Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

10 Mai 2018 ... 5p 5. Un dreptunghi are lățimea de 15m, iar lungimea de patru ori mai mare ... 5p 1. Desenați pe foaia de teză o prisma patrulateră regulată ...

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi - Related Documents

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

10 Mai 2018 ... 5p 5. Un dreptunghi are lățimea de 15m, iar lungimea de patru ori mai mare ... 5p 1. Desenați pe foaia de teză o prisma patrulateră regulată ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a ... - Sorin Borodi

14 Dec 2017 ... O gumă de şters în formă de prismă triunghiulară regulată dreaptă, notată FLORIN are ... c) Calculați tangenta unghiului format de dreapta.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a ... - Sorin Borodi

http://sorinborodi.yeahost.com/. Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din ...

Clasa a VIII-a. Lucrare scrisă la matematică sem. II ... - Sorin Borodi

Un trunchi de con în care se poate înscrie o sferă are R=9 cm şi G=13 cm. CalculaŃi: a) raza sferei înscrise în trunchiul de con; b) raza sferei circumscrise ...

2019 Matematică Simulare pentru clasa a VIII-a SU - Sorin Borodi

Aria unui cerc este egală cu. 2 ... În Figura 2 este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD , cu AB CD. C ... 5p a) Arătați că aria trapezului ABCD este egală cu.

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018

10 Mai 2018 ... Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min. Se acordă 10 puncte din ...

Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017

14 Dec 2017 ... Teză la Matematică pe semestrul I clasa a VIII-a, 14.12.2017. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min.Se acordă 10 puncte din ...

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II 1. - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VIII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru 100 minute. Subiectul 1: Pe foaia de Teză ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - Sorin Borodi

În figura de mai jos este reprezentată curtea Palatului de Cleştar.Unghiurile <AFM şi <MBA sunt drepte,iar unghiurile <FAM şi <AMB au fiecare 60 º. AB are 26 m ...

Subiecte Clasa a VIII-a - Sorin Borodi

Cate numere intregi sunt intre numerele reale –2ñ7 si 7ñ2? A)11. B) 12. C) 13. D) 14. E) 15. 6. Calculati media geometrica a numerelor. A) 1. B) 11. C) ò11.

Lecția: Funcții Clasa a VIII-a - Sorin Borodi

analizeze exemple de funcții definite prin: diagrame, tabele, formule. • construiască exemple de ... atunci când funcțiile sunt definite prin formule liniare.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ ... - Sorin Borodi

Desenați un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D' și trasați diagonala BD'. 2. Fie E(x) = (2x – 3 )2 (4x – 6)(2x – 6 ) 4( x – 3 )2 5. 5p a) Calculaţi E( 2.

Simulare Evaluare Naţională Clasa a VIII-a 31.05.2018 - Sorin Borodi

31 Mai 2018 ... http://sorinborodi.ro. 5p 6. În diagrama alăturată sunt reprezentate cheltuite de o persoană ȋn 20 de zile. Conform a diagrame, suma medie ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I CLASA A VIII-A I ...

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A. I. Completați cele trei elemente ale limbii române: 1 punct. - substrat: .............................. - strat: .

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.

Teza geografie clasa a VIII-a semestrul II - Profu' de geogra'

Clasa………. Lucrare scrisa la geografie pe semestrul II. I. Completati spatiile libere: 20 p (15 x 1,3 p). 1. Al doilea fluviu ca lungime al Europei se numeste.

Model-Teza-clasa-a-VII-a-Semestrul-II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti doar răspunsurile.

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ SEMESTRUL I CLASA ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ. SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A -28.11.2019 . Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 120 minute.

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

Model Propus Teza clasa a V-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

5 Mai 2017 ... Model Teza clasa a V-a Semestrul II ... 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. ... 5. (1p) Rezolvați ecuația: (2x 3,5) : 0,2-8,42=34,08. 6. (1,5p) Media ...

Model teza sem.I - Sorin Borodi

Şcoala Nr.1 Tecuci. Data 15-XII-2005. Clasa a VI-a AB. Sem I. LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ--NR. 1. 1. Determinaţi numerele de forma x.

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a ... - Sorin Borodi

14 Mai 2019 ... Determinați numărul natural de forma ab știind că împărțind pe ba la suma cifrelor sale obținem câtul 4 și restul 12. 5p 3. Dacă elevii unei ...

Test de pregătire pentru EN VIII Anul şcolar 2013 - Sorin Borodi

Un cerc cu raza de 5 cm are lungimea egală cu ... cm. ... 5p b) Calculați câți metri pătraţi de sticlă sunt necesari pentru confecţionarea a 100 de acvarii care au.

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ - Sorin Borodi

9 feb. 2013 ... OLIMPIADA DE MATEMATICĂ. – ETAPA PE SECTOR, 09.02.2013 -. CLASA A VI-A. Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se ...

Clasa a Va - Sorin Borodi

16 Ian 2016 ... b) Calculaţi suma primilor 100 de termini ai şirului. ... b) Să se afle media aritmetică ponderată a inverselor numerelor de la a) cu ponderile,.

Evaluare in educatie la matematica - Sorin Borodi

20 feb. 2010 ... Subiectul I (35 puncte) La exerciiile 1-7 încercuii rspunsul corect. Numai un rspuns este corect. 5p 1. Scris cu cifre romane, numrul 479 este:.

Barem de corectare -matematica nn - Sorin Borodi

... fețelor și bazei. 300:7,5= 40 cutii de vopsea. 1p. 2p. 2 a). 2p. 3p b) este dreptunghic isoscel. 1p. 1p. 1p. 2p c) prin ridicări la pătrat sau extragerea radicalului.

Fotmule matematica gimnaziu - Sorin Borodi

Cel mai mare divizor comun prime între ele. Cel mai mic multiplu comun. 6. 5. 6. 2. 5. 9. 2. i b 2 5 7, ... 2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9; 0,26:0,2=2,6:2=1,3. −. 1,37 52,4=53,77; ... Geometrie in spatiu. _. Unghiul dintre o ...

Pe foaia de teză se trec rezolvările complete. - Sorin Borodi

În paralelogramul ABCD, din figura alăturată,. 15. DB = cm şi distanţa de la punctul A la diagonala DB este. 6. AE = cm. a) Calculaţi aria paralelogramului ABCD.

GEOMETRIE, clasa a VII-a - Sorin Borodi

GEOMETRIE, clasa a VII-a. Prof. Silvia Doandeş. TEST. • Tema: Rapoarte constante în triunghiul ... 6) Într-un triunghi ABC avem: m(<A)=90o şi BC=2AB.

Subiecte Clasa a Va - Sorin Borodi

aflati ultima cifra a numarului: 2009! 9002! A) 0. B) 2 ... Care este diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic numar “ondulat” de patru cifre? A) 8853. B) 8763.

Subiecte Clasa a IV-a - Sorin Borodi

E) este mai mare cu 300 decat cea initiala. 13. Care este descazutul stiind ca scazatorul este 104946, iar diferenta este 95658? A) 100604. B) 19288. C) 200594.

Subiecte Clasa a VII-a - Sorin Borodi

16 cm2 atunci aria ∆ABC este: A) 48 cm2. B) 32 cm2. C) 64 cm2. D) 24 cm2. E) alt raspuns. 20. Se considera triunghiul ABC in care. =60° si BC =2AB. Atunci.

Clasa a /Va 12 Mai 2018 - Sorin Borodi

12 Mai 2018 ... 4) Marian scrie pe tablă numerele 2; 0; 1; 8. ... egal cu suma celor mai mari trei divizori proprii ai săi. ... în locul lui 8: (98-8):2 = 45 minute (3p).

BAREM clasa a IV-a - Sorin Borodi

1 Dec 2012 ... Răzvan a așezat 24 de globulețe în trei brazi, împărțite în mod neegal ca număr. Dorind ca în fiecare brad să fie același număr de ...

Recapitularea clasa a 5-a - Sorin Borodi

Scrierea și citirea numerelor naturale. 1. Scrieți cu cifre ... Dați factor comun şi calculați : 2011 9999-2011. 9. ... Aflați câtul şi restul împărțirii numărului 4309 la 11. 11. ... Câți litri de lichid se află în vas, dacă acesta este plin 80% din.

Subiecte Clasa a VI-a - Sorin Borodi

7 Dec 2010 ... Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii ...

2017 Matematică Simulare SUBIECTUL I - Sorin Borodi

În Figura 2 este reprezentat un triunghi dreptunghic ABC cu (. ) 90 m BAC = °. < ... Punctele M și N aparțin laturii BC , punctul Q aparține laturii AB și punctul P.

Concursul interjude ean de matematică al Revistei ... - Sorin Borodi

Determinai ultima cifră a sumei tuturor numerelor de trei cifre care au un număr ... Maria ştie spaniola. ... Deoarece ab și cd numere prime ⇒ sunt impare și 10.

2018 Matematică Varianta 4 SUBIECTUL I - Sorin Borodi

... că volumul piramidei VABCD este egal cu. 3. 288 3cm . 5p b) Determinați aria triunghiului MBC . 5p c) Calculați măsura unghiului determinat de planele (. ).