Probleme GeoGebra clasa a VII-a semestrul I .pdf - Digitaliada

Construiți patrulaterul convex ABCD, cu AB = 4 cm, BC = 4,5 cm, CD = 5,5 cm DA = 6 ... În triunghiul isoscel ABC, cu [AB] [AC] și m( BAC) = 120 , fie M și N mijloacele ... punctele A, B și C, astfel încât triunghiul ABC este isoscel, de bază [BC].

Probleme GeoGebra clasa a VII-a semestrul I .pdf - Digitaliada - Related Documents

Probleme GeoGebra clasa a VII-a semestrul I .pdf - Digitaliada

Construiți patrulaterul convex ABCD, cu AB = 4 cm, BC = 4,5 cm, CD = 5,5 cm DA = 6 ... În triunghiul isoscel ABC, cu [AB] [AC] și m( BAC) = 120 , fie M și N mijloacele ... punctele A, B și C, astfel încât triunghiul ABC este isoscel, de bază [BC].

Probleme demonstrate în aplicația GeoGebra Clasa a ... - Digitaliada

Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi. ... Aflați măsurile a două unghiuri suplementare dacă măsura unuia dintre ele este de 5 ori mai mare decât măsura.

Clasa a Va - Digitaliada

Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, ...

Clasa a VI-a - Digitaliada

Drepte perpendiculare în plan (definiție, notaţie; construcţie) oblice; ... Mediatoarele laturilor unui triunghi; concurența lor; cercul circumscris unui triunghi .

Clasa a VII-a - Digitaliada

RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC. ... Start test = Începe testul ... Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea ...

Clasa a VIII-a - Digitaliada

Construcția tetraedrului regulat și desfășurarea lui în plan . ... Cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum .

PROIECT DIDACTIC Clasa a VIII-a Matematică - Digitaliada

Clasa a VIII-a – Sisteme de două ecuații de gradul I, cu două necunoscute. Tipul lecției – Dobândirea ... Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care ... Dreapta soluțiilor ecuației 2x y-7=0 este d1=AB unde reprezentarea prin GeoGebra este ... Exerciții suplimentare: 1. │. ⎩.

PROBLEME DE CLASA PENTRU CLASA a XI a Prof.dr. Guţescu ...

11) Să se determine numărul rădăcinilor reale ale ecuaţiei 3. 2. 6. 9 12 0. x x x. . . . = Soluţie. Vom folosi şirul lui Rolle. Parcurgem etapele: a) Fie funcţia. ( ) 3.

Probleme de fizica - semestrul II - 2008

a) care este inductia campului magnetic rezultant la jumatatea distantei dinrte conductori; b) la ce distanta fata de primul conductor campul magnetic rezultant va ...

Elemente de fizică (2013/2014) - Semestrul I Probleme suplimentare ...

Elemente de fizică (2013/2014) - Semestrul I. Probleme suplimentare 2. 1. Cu ce forţă orizontală, F, trebuie acţionat asupra unui corp de greutate G = 10 N, ...

CLASA a II-a SEMESTRUL I

Rostește pe silabe versurile de mai jos și bate în toba confecționată pentru fiecare ... Interpretează, cu ajutorul scării muzicale, melodia Melc, melc codobelc. 1.

Clasa a III-a Semestrul al II-lea

Quilling. Ramă foto. ○ Felicitări, cu drag! Monotipie. Pastel. Colaj. Ghiocel. ... Folosind tehnica quilling, cre ează ... Decorează păpușa folosind frunze și flori.

CLASA a II-a SEMESTRUL II

Cântă melodiile A ruginit frunza din vii și Ceata lui Pițigoi. Să reținem! ... Veselia sau tristețea cântecelor este dată atât de melodie, cât și de versuri. A ruginit ...

MANUAL PENTRU CLASA a II-a SEMESTRUL al lI-lea

Mie îmi plac animăluțele, am un acvariu cu peștișori și o broscuță-țestoasă. Copilul 11: – Eu am doi iepurași și o pisicuță. Copilul 12: – Eu am un cățel.

clasa a IX-a frecvenţă redusă Semestrul al II – lea

4. Denumirea dată acestui stil aparţine artiştilor renascentişti, nemulţumiţi de “ ... Formarea statelor medievale româneşti este, în primul rând, rezultatul acţiunii ...

ŞTIINŢE – SEMESTRUL II CLASA XII I. PROCESE CORTICALE ...

Memoria este implicată în cunoaştere şi învăţare, înţelegere şi rezolvare de probleme, inteligenţă şi creativitate, fiind o capacitate psihică absolute necesară, ...

ŞTIINŢE CLASA XI SEMESTRUL II 1. FENOMENE OPTICE ...

Curcubeul este un fenomen optic care ia nastere din cauza dispersiei si reflexiei luminii solare in ... De obicei, apar un curcubeu principal si un curcubeu ...

ŞTIINŢE CLASA a XII-a SEMESTRUL I I.MOLECULE 1.Moleculele ...

Zaharidele cunoscute şi sub denumirea de glucide sunt substanţe organice, cu funcţiune mixtă ce au în compoziţia lor atât grupări carbonilice cât şi grupări ...

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A IX-a SEMESTRUL I ...

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA A IX-a. SEMESTRUL I. Prof. ... indelungata, arata si o instrainare a prozatorului fata de subiectul naratiunii.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A X-A SEMESTRUL I ...

Spânul se repede ca un "câne turbat şi retează capul lui Harap-Alb, dar fala îl ... dintre Harap-Alb şi omul spân sunt regăsite în relaţia om-păcat de-a lungul ...

EDUCAŢIE ARTISTICĂ CLASA 11 SEMESTRUL II GENURI ...

Miniatura, atât cea vocală (liedul), cât şi cea instrumentală, este reprezentativă pentru romantism, contribuind la exprimarea trăirilor subiective specifice epocii.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a VI-a 1 ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din figură.Ea sare în punctul B(−3 ...

ITEMI DE EVALUARE LA LOGICĂ SEMESTRUL I şi al II-lea CLASA ...

9. Câte obiecte are in extensiunea sa expresia lingvistică număr prim între 6 şi 9? ... Contradictoria propozitiei Unele carti sunt manuale scolare este: a) Toate ...

EDUCAŢIE ARTISTICĂ CLASA A XII-A SEMESTRUL I I. Unitatea şi ...

întâlnită în genulhip-hop, în anumite ramuri ale muzicii electronice ş.a.); ... muzicii rock). ... Scrutând istoria muzicii, desluşim etape mari în care modalităţile.

GEOGRAFIE manual pentru clasa a IV-a semestrul al II-lea ...

România — elemente de geografie regională. Lecția 1 – Munții. Carpați. Lecția 2 – Dealurile și podișurile. Lecția 3 – Câmpiile. Lecția 4 – Delta Dunării.

Planificare calendaristică Clasa a VII-a Semestrul I ... - ISJ Braila

laboratorul de fizică. 1. 9-13 sept. 1. ... 7-11 oct. Observarea efectelor interacțiunii. Observarea efectelor inerției. Acţiune . ... Determinarea centrului de greutate.

Probleme clasa a VII-a

8.Intr-un pahar Berzelius cu apă se adaugă o spatulă de pilitură de fer şi una de zahăr. Separarea celor două substanţe se realizează prin: a) decantare urmată ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ SEMESTRUL I CLASA ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC LA MATEMATICĂ. SEMESTRUL I. CLASA A VIII-A -28.11.2019 . Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru – 120 minute.

Model Teza clasa a V-a Semestrul II 1. (0,5p) Scrieți sub formă de ...

5 Mai 2017 ... (0,5p) Scrieți sub formă de fracție ordinară numerele: 0,45 ; 2,6 ; 2,3(6). 2. (0,5p) Calculați: 4,57 2∙ 1,234 0,5 = 3. (1p) Calculați: 11,61: 4 ...

Lucrare scrisă adaptata la matematică Clasa a VII-a Semestrul al II ...

Lucrare scrisă adaptata la matematică. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea. I. Completaţi următoarele enunţuri cu răspunsul corect: (40puncte). 5p 1. Rezultatul ...

TEME pentru REFERATE la RELIGIE CLASA a 9- a SEMESTRUL I

Adorarea lui Dumnezeu. 2. Preacinstirea Maicii Domnului. 3. Datoriile creştinului. 4. Datorii faţă de Dumnezeu. 5. Datorii faţă de sine. 6. Datorii față de ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II 1. (5p) Rezultatul calculului: 32 ...

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II ... (5p) Soluția ecuației: 5 ∙ 2 20 este: ………………. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti rezolvarea completă. (45 puncte).

Test de verificare nr. 1 : clasa 2, semestrul 1 Nivel Punctaj A. 1 ...

1 : clasa 2, semestrul 1. Nivel. Punctaj. A. 1. Efectua i: a) 3 2 b) 12 8 c) 3 9 d) 12 16 25 e) 15 27 33 f) 23 25 39 1x6=6p. 2. Efectua i: a) 7-5 b) 13-8 c) 23-9 d) ...

Itemi de Evaluare Limba Engleză Clasa a X a Semestrul al II – lea

Ce se întâmpla în casa ta când am trecut pe la tine ieri seară? ... a bătut la uşă; telefonul încă mai suna când am deschis uşa, dar când m-am întors, el s-a oprit.

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ CLASA a ...

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ. CLASA a IX-a neintensiv. Nr. I. 1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod.

Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018

10 Mai 2018 ... Teză la Matematică pe semestrul II clasa a VIII-a, 10.05.2018. Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru 120 min. Se acordă 10 puncte din ...

Test de verificare nr. 1 : clasa 3, semestrul 1 Nivel Punctaj A. 1 ...

Test de verificare nr. 1 : clasa 3, semestrul 1. Nivel. Punctaj. A. 1. Efectua i: a) 13 12 b) 23 18 c) 30-15 d) 24-16 e) 5-7 3 f) 12-5 32. 1x4 2x2=8p. 2. Efectua i: a) ...

Lucrare scrisă semestrială semestrul I, clasa a XI-a MATEMATICĂ ...

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică ... 1. Dacă , ∈ 5, = (. 1 2 3 4 5. 3 1 4 5 2. ), = (. 1 2 3 4 5. 2 5 4 3 1. ).

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VI-a Semestrul II. Toate subiectele sunt ... este ……………….. 2. (10p) Termenul necunoscut din proporția : 2,5 este……….. 3. (10p) 15 ...

TEZĂ CU SUBIECT UNIC SEMESTRUL II CLASA A VIII-A 12.05 ...

12 Mai 2017 ... 1. Desenați pe foaia de teză piramida patrulateră regulată ABCDE cu ... SEMESTRUL II. CLASA A VIII-A. SUBIECTUL I (30 p). 1. 6. 5p. 2. 98.