Colinda din sudul Basarabiei - Diacronia

Gazda nu izbuteşte să vâneze nimic; se împuşcă circulă în zona respectivă cu ... boieri mari” sau „Ian sculaţi voi, ce dormiţi” sau „Scoală-mi-te, doamnă mare”.

Colinda din sudul Basarabiei - Diacronia - Related Documents

Colinda din sudul Basarabiei - Diacronia

Gazda nu izbuteşte să vâneze nimic; se împuşcă circulă în zona respectivă cu ... boieri mari” sau „Ian sculaţi voi, ce dormiţi” sau „Scoală-mi-te, doamnă mare”.

Colinda din sudul Basarabiei: diversitate şi ... - A. Philippide

Spre Basarabia s-au pornit mii de colonişti din peninsula Balcani, mai ales ... Caraman P., Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Bucureşti, 1983. Cireş L.

politica de represiune a regimului sovietic în sudul basarabiei şi ...

nească din Cetatea Albă a fost deportată în Kazahstan: „În 1940, oraşul este ... românii din Ucraina trebuie „să fie recunoscuţi oficial în calitate de populaţie care ...

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării - Diacronia

face biserici, nici puţuri la răspântii, dracul să-l pieptene, nici dracul nu se mai descurcă, nu e dracul atât de negru cum pare (cum îl fac babele), parcă a arat ...

Românii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul ... - Diacronia

Tesaliei, în care unii dintre păstorii nomazi, cu timpul, s'au văzut nevoiţi să-şi schimbe ... Şi tot aşa întâlnim foarte des cântece cu versuri ca: Ună veară mare ... In ţinutul ocupat de. Bulgarii numiţi Mi/aţi, despre care vezi mai pe larg în capitolul.

Sânt în Transilvania așezări de Români veniți din sudul ... - Diacronia

Dânsul ajunge, cu drept cuvânt, la concluzia că „din tot ceea ce s'a relevat până ... poate ca şi ei să se fi refugiat tot dinaintea furiei turceşti, ca şi cei porniţi spre ...

(Colinda- Epiphany and Sacrament). - jstor

The Romanian Christmas and winter solstice song, colinda, is precisely such a top- ic, and Marin Marian-Balasa' s Colinda - Epifanie si Sacrament [Colinda ...

COLINDA - CEUR Workshop Proceedings

Abstract. Conference Linked Data (COLINDA)3, a recent addition to the LOD. (Linked Open Data) Cloud4, exposes information about scientific events (confer-.

Colinda “Împăratul Romei” - Natura 2000

FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif. 31 (L) Sf. Silvestru. Ianuarie - Gerar. Februarie - Făurar. Evenimente Locale. Colinda “Împăratul Romei”. Împăratul Romei,/ August ...

INTERPRETAREA GENULUI DE COLINDĂ ÎN CREAŢIA COLO SUS ...

Cuvinte-cheie: Colo sus, colo mai jos, genul de colindă, folclor, gândire modal-tonală, moduri omonime, cor de bărbaţi, dialogul vocilor, contrastul vocal-timbral, ...

INTERPRETAREA GENULUI DE COLINDĂ ÎN ... - AMTAP Revista

Un rol semnificativ i se atribuie şi refrenului Florile dalbe prezent în colinda lui. D. Belinschi. Acesta, însă, nu-şi găseşte echivalentul în colecţia colindelor ,,de ...

unirea basarabiei cu mama sa românia unirea basarabiei cu mama ...

intonează imnul regal. Regele cu ... la Alba-Iulia”, organizat de Arhivele Militare Naţionale Române, în ... cu fiul meu Mihai Mare Voievod al Albei Iulia și fratele.

harta - GAL Sudul Gorjului

Page 1. Page 2.

Materializări toponimice ale Răului în sudul ţării

răului” (în accepţie figurată, om plin de păcate, rău, crud; om poznaș, isteţ, vioi)1, ... să evite întâlnirea cu acestea – „Numele dracului nu e bine să-l pomenești, ...

Consideraţii privind Corpurile de apă subterană din sudul româniei

În partea de sud a României se acumulează importante cantităţi de apă subterană, atât în ... ape subterane delimitate în cadrul acestui bazin hidrografic.

Castelele din Sudul Cehiei - Lednice & Brno - Ultramarin

Descriere Castelele din Sudul Cehiei - Lednice & Brno 3*, Lednice, Cehia ... toate vizitele şi opririle opţionale, intrări la muzee sau alte obiective turistice;.

Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în sudul ...

18 Oct 2019 ... Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în sudul ... achiziționarea pachetului integral de acțiuni al Spitalului Lotus Ploiești.

cetăti dacice din sudul transilvaniei - History-Fiction.ru

N. Lupu, directorul Muzeului Brukenthal din Sibiu, are marele merit de a fi reperat cetatea dacică de la Tilişca (r. Sibiu), cetate ce continuă o mai veche fortificaţie ...

MIHALACHE BRUDIU, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei ...

MIHALACHE BRUDIU, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii - mărturii arheologice -, Bucureşti, Editura Printech, 2003, ...

Analiza evoluției Febrei butonoase în Sudul României în ... - cnscbt

Incidența cazurilor de febră butonoasă în județele din sudul României, 2000-2017. Febra butonoasă încă reprezintă o problemă de sănătate publică pentru ...

de ani de rãstignire a basarabiei - AWS

sub titlul articolului Urcarea pe cruce a Basarabiei, versurile mele despre ... s(c)lavizare acerbă, de deznaţionalizare cruntă nu au şters dorul de Patria-Mamă al ...

"Colinda": Mysterious Origins of a Cajun Folksong - jstor

Shane Bernard andJulia Girouard. "Colinda": Mysterious Origins of a Cajun Folksong. Like the Cajuns themselves, South Louisiana's Cajun music is the syn-.

ViaĠa Basarabiei - 1MD.online

Doina Basarabiei (versuri). ... Câteva amintiri din copilăria mea depărtată sânt oarecum legate de ... Oútenii úi haiducii cari n'aveau femei úi-au oprit cu de-a sila.

ISTORIA INTEGRALĂ A BASARABIEI - AWS

Primele structuri statale ale dacilor… ... primare ale dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României. ... se află în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei. ... al Societăţii Regale din Londra (1895), membru al Academiei de Medicină din.

Ion Nistor - Istoria Basarabiei - Humanitas

Comenzi online: www.libhumanitas.ro. Comenzi ... I. Obârşia românilor şi năvălirile barbarilor. ... într- o vreme în care istoria se face mai curând decât se scrie.

mitropolia basarabiei şi alţii - Justice.Md

13 Dec 2001 ... La 13 ianuarie 1994, pe când se îndrepta spre biserică, S.M. a fost oprit din drum. El a fost imobilizat de către cinci poliţişti, aruncat în maşina.

URbaniSMUl baSaRabiei Оn SecolUl al XiX-lea ... - of DSpace

ordinul: doric, ionic, corintic. Elemen- tele arhitecturale se cer a fi raportate la scara omului, fapt care conferă clasicismului un adevărat caracter umanist.

27 martie 2008 - 90 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ...

1 Ian 2008 ... di iuni din actul Unirii din 27 martie şi declară unirea necon - di ionată a ... Nu uita i domnilor, că nu numai chestiunea dreptă ii na ionale, ci şi chestiunea dreptă ii sociale ... bătoare. Cu dânsul vor să joace hora mare a Unirii.

anexarea basarabiei la imperiul rus - Akademos

25 feb. 2012 ... Gh. Duca. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus: abordări critice .3. Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc. Basarabia – 1812. Problemă naţională,.

MAREA UNIRE A BASARABIEI CU ROMANIA -100 DE ANI

Pe 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, Basarabia ... provinciile istorice care s-a unit cu România. ... “Nu plânge, Maică Românie,.

Repercusiuni ale anexării Basarabiei în 1812 la ... - of DSpace

Către 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus ... Turkish War of 1806-1812, the territory of Moldova, located between the rivers Dniester and.

IZOLAREA POLITICĂ A ROMÂNIEI ŞI PROBLEMA BASARABIEI

În decembrie 1938 Grigore Gafencu, ministru de externe al României, făcea următoarele aprecieri: „Münchenul pusese capăt mitului securităţii colective ...

DECLARAȚIA PRIVIND UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

Declarația privind unirea Basarabiei cu România. 47 ... Unirea Bucovinei şi Transilvaniei, care avea să se realizeze peste câteva luni. Şedința s-a terminat ...

marile puteri şi anexarea basarabiei la 1812 - UTM

şi anume teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit mai apoi Basarabia, este anexat la Imperiul Rus. Anexarea Basarabiei în 1812 a fost rezultatul unor noi raporturi de ...

marile puteri şi anexarea basarabiei la 1812 - UTM.md

Despre istoria Basarabiei s-au publicat multe ... răpirea Basarabiei în 1812 ca despre o reunire, o alipire ... scurt, practic fără lupte, trupele ruse au ocupat ...

159 solurile basarabiei pe hărţile pedologice ale româniei - IBN

În anul 1934 a fost publicată Harta zonelor naturale de sol ale României ... Iniţial Harta solurilor României a fost alcătuită la scara 1:1.000.000 şi expusă la.

Chestiunea Basarabiei în spaţiul geopolitic european: la începuturi ...

„Napoleon Bonaparte ştia foarte bine că dacă ar fi permis Rusiei să desfiinţeze ... De menţionat că „informaţiile” fără vreun temei din „referinţa” MAE al Rusiei se ...

ioan halippa, cercetător pasionat al istoriei basarabiei - IBN

(începând din toamna anului 1908), Pan. Halippa se afla în România, la Iași, unde, până în 1912, și-a făcut studiile la universitate. Realmente, desemnarea lui ...

problema basarabiei în raporturile franco-britanice ... - Akademos

anul 1856, aveau să aibă loc tratativele de pace dintre. Rusia și puterile occidentale. Congresul de la Paris „încununa” cu „laurii victo- riei” Franța, în special, ...

situaţia economică a basarabiei în ajunul războiului din crimeea - IBN

anii războaielor ruso-turce din secolul al XIX-lea reprezintă un aspect ... sobe număra 246 meşteri (9,3%), cea a croitorilor ... rală (piei de oaie, cărămida şi ţigla) se comercia- lizau la un preţ ... Cu toate acestea, din guberniile ruseşti se impor-.