regulament cu privire la protejarea datelor cu ... - Sfantul Anton

1 Mar 2019 ... E-Mail: [email protected]. Nr. 14 / 01.03. ... III: Structuri interne la nivelul Parohiei Romano-Catolice Sf. Anton Constanța menite să.

regulament cu privire la protejarea datelor cu ... - Sfantul Anton - Related Documents

regulament cu privire la protejarea datelor cu ... - Sfantul Anton

1 Mar 2019 ... E-Mail: [email protected]. Nr. 14 / 01.03. ... III: Structuri interne la nivelul Parohiei Romano-Catolice Sf. Anton Constanța menite să.

Regulament institutional cu privire la protectia datelor cu caracter ...

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU ... ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date,.

Ordinul nr 2495 - 2010 cu privire la protejarea ... - OAR Bucuresti

9 Sept 2010 ... ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin. ... al Institutului şi este formată din minimum 7 experţi atestaţi în domeniul ... a)Registrul specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în ...

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU ...

De asemenea, prin prezentul ne exprimăm în mod explicit acordul ca imaginea ... financiară, care ar putea să derive din utilizarea imaginilor mai sus menţionate ...

Declarație cu privire la protecția datelor

Declarație cu privire la protecția datelor. GrECo România GmbH Viena ... Telefon: 40 318 059 211 / 40 318 059 212. E-mail: [email protected].

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter ... - Asirom

[email protected]. De asemenea, puteți accesa informații la zi privind politica de protecția a datelor, precum și detalii suplimentare referitoare la prelucrarea ...

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor ... - Retim

care intenționați să îl încheiați cu societatea noastră. Cine suntem. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Mun. Timișoara str. Oituz Nr. 3/A, județ ...

Informare catre clienti cu privire la actualizarea datelor ... - (BCR BpL).

www.bcrlocuinte.ro. Telefon: ... Actualizarea se va face: 1. Ori de câte ori intervine o modificare a datelor personale, în termen de 30 de zile de la data la care a.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale ...

pentru obţinerea unor scrisori de recomandare şi pentru realizarea unor verificări privind ... postărilor publice pe reţelele de socializare (de exemplu, nu tolerăm ... Zonei Economice Europene precum şi de alţi împuterniciţi, membri ai grupului ...

Raport cu privire la colectarea datelor și analiza cantitativă_studiu ...

rezidențiat în medicina de urgență din România. Raport cu privire la ... Admiterea în programul de rezidenţiat în medicină de urgenţă ............................... 16. 4.

Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor ... - CGS Romania

Computer Generated Solutions Romania SRL (denumit în continuare “CGS”, “noi” sau un apelativ similar) este o societate cu răspundere limitată înregistrată în ...

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter ... - Tuborg

„Campania”), disponibil pe pagina de Internet www.tuborg.ro, colectează și procesează datele cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii, numar de ...

Nota de informare cu privire la protectia datelor personale ... - Casa Iris

25 Mai 2018 ... Urmatoarea notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dv.personale si drepturile ...

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfântul Ignatie ...

fan Zăvorâtul şi Sfântul Ignatie Briancianinov. Pe lângă analizarea şi compararea gândurilor noastre cu cele asemă- nătoare din scrierile Sfinţilor Părinţi, trebuie ...

regulament pentru organizarea procesului de vot ... - Sfântul Nectarie

26 Sept 2018 ... procedura de votare pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor în ... (5) Pentru a putea fi ales reprezentant al salariaţilor, orice salariat din ...

Regulament ISJTM-prelucrarea datelor cu caracter personal

REGULAMENT INTERN PRIVIND. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Informaţii privind protecţia datelor personale. I. Informații generale ...

Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu ... - ASEM

Prelucrarea datelor se face prin softul: ”Evidența studenților”, iar mentenanța acestuia este efectuată de Departamentul de informatică. 8. Scopul prelucrării ...

regulament privind protecţia datelor cu caracter personal - ReKreativ

Informarea Persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter ... Exactitatea informaţiilor – datele cu caracter personal trebuie să fie exacte, şi, ... relaţie relevantă şi adecvată între persoana vizată şi operator, cum ar fi cazul în ... următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi ...

1 iunie 2019 Prezentul Regulament privind protecția datelor - AMCN

1 Iun 2019 ... privire la datele cu caracter personal colectate de noi. ... astrologie și horoscop, fenomene oculte și paranormale, contabilitate și audit ...

regulament cu privire la combaterea absenteismului

18 Mar 2019 ... Regulamentul cu privire la prevenirea și combaterea absenteismului și ... Abandon școlar reprezintă situația în care un elev a fost înscris în ...

REGULAMENT privind protecția persoanelor cu privire la ... - UVT

28 Iul 2015 ... d) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură ... posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date.

regulament cu privire la eliberarea actelor de studii ... - UTM

27 Dec 2016 ... Conferirea titlurilor şi eliberarea de diplome absolvenţilor universităţii se ... de către Universitate în cazul în care diploma a fost pierdută sau a.

REGULAMENT cu privire la evaluarea performanfelor profesionale ...

Criteriile de evaluare reprezintd abilitdlile profesionale qi ... se va proceda la modificarea fiqei postului in concordanld cu cerin{ele activitatii desftqurate la nivel ...

Regulament cu privire la organizarea si desfasurarea examenului ...

postuniversitare prin rezidenţiat în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi ... Preşedintele cu câteva luni înainte pregăteşte setul de teste cu un număr suficient ...

Regulament cu privire la modul de acordare și folosire a ...

locuință de serviciu, conform anexei nr. 2. 2. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noțiuni: Locuințele de serviciu - locuințele ...

REGULAMENT cu privire la serviciile sistemului de poştă ...

Regulamentul este un modul de gestionare și funcționare a cutiilor poştale ce poartă un caracter obligatoriu pentru toți utilizatorii înregistraţi în sistemul de ...

REGULAMENT cu privire la restituirea sumelor ... - Cnas

40-A din 13.03.2018 ... concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă ... tehnologia informaţiei (în continuare Cerere) la CTAS în raza căreia este ... conform modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament. 12.

Regulament cu privire la clasificarea autocarelor după stele

interior: impresia generală, în particular scaune şi sprigine pentru braţ în stare bună, învelişul de ... pentru mai mult de 8 scaune (dar nu mai mult de 12 scaune).

Regulament cu privire la modul de eliberare a bunurilor de ... - USMF

6 Apr 2018 ... obiecte de mică valoare și scurtă durată – bunurile valoarea cărora este mai mică de 6 000 lei;. - materiale și consumabile – reactive, ...

Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în ...

ocupă o funcţie didactică/științifică/ştiinţifico-didactică, a cărei activitate de bază ... activități didactice, științifice sau științifico-didactice - cumulard intern).

din ______ 2013 REGULAMENT cu privire la cerinţele de calitate ...

parametru reglementat – indicator al calităţii apelor de care se ţine cont în mod ... simplă nu este suficientă pentru folosința apei în scopuri potabile, fiind ...

Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență ...

licență/masterat în echipă (în continuare – teze). Art. 2. Regulamentul este elaborat conform: • Codului Educației al Republicii Moldova (adoptat de Parlament, ...

REGULAMENT cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului ...

"poluatorul plăteşte" şi constituie o frână în calea procesului de dezvoltare ... c) Principiul "poluatorul plăteşte": principiu potrivit căruia costurile măsurilor de ...

Sfântul Nectarie- Minuni în România - Sfantul Nectarie si Sfantul ...

sarcina eu şi soţul meu am citit acatistul Sfântului Nectarie şi ne-am rugat la Maica Domnului. De ce Sfântul Nectarie a făcut o minune? Pentru că primii doi copii ...

rof-anton-pann - școala gimnazială "anton pann " ploiești

Circulaţia elevilor pe holuri şi scări se va face în mod civilizat, atât la intrare cât şi ... Elevilor le este interzis sa vină la școală cu piercing-uri, tunsori extravagante ...

Viata Sfantului Nectarie din Eghina - Sfantul Nectarie si Sfantul Ioan ...

Sfânta Cruce. Primind-o, a rostit o scurtă rugăciune și apoi a însemnat copacul cu Sfânta Cruce. Îndată s-au ridicat lăcustele, formând un nor zumzăitor și au.

protejarea drepturilor copiilor - Coe

medicală, educaţie, precum şi de a juca un rol activ în societate. Aceste drepturi sunt consfinţite în Convenţia. ONU cu privire la drepturile copilului (denumită în ...

Ecologie si protejarea mediului

delfinul cu cap conic, narvalul şi cangurul. 32% a grupei amfibianelor a ajuns la graniţa dispariţiei. Astfel de exemplu au atras atenţia dintre mamifere asupra ...

PROTEJAREA STURIONILOR DIN DUNĂRE

Sturionii sunt unii dintre cei mai valoroşi peşti din Dunărea Inferioară. Până în secolul al. XIX-lea aceștia migrau în sus pe Dunăre până în Germania şi, pentru ...

Protejarea vitaminelor liposolubile - IBNA

Protejarea vitaminelor liposolubile (A şi E) din furajele destinate ... reproducere. Vitamina A intervine în metabolismul lipidic, având rol în oxidarea acizilor graşi ...