LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor ...

(2)În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi ...

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor ... - Related Documents

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor ...

(2)În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi ...

LEGE Nr. 422 din 18 iulie 2001 *** Republicată privind protejarea ...

27 Oct 2003 ... Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor ...

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea ... - Unesco

terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi ... (1)Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi ...

Lege nr. 422 privind protejarea monumentelor istorice - Directia ...

18 Iul 2001 ... 259/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. ... 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicata în Monitorul ... o baza de date, actualizata permanent prin operatiunile necesare de corelare, în.

LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat ...

#M25: Ordonanţa Guvernului nr. ... 4/2017. În lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt ... (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii ... Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. ... declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind.

LEGE Nr. 350/2001 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ...

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative ... Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 iunie 2018. ... 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare.

LEGE Nr. 422/2001 din 18 iulie 2001 *** Republicată privind ...

248/2016. #M14: Legea nr. 209/2017. Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de la Legea nr. 422/2001, republicată, sau.

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea ... - AICPS

28 Dec 2016 ... Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL ... 2.necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal în baza unui aviz de iniţiere, în ...

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ...

12 Aug 2013 ... LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ... coordonate în sistemul naŃional de referinŃă Stereo 1970, actualizat pe baza.

ORDONANŢĂ Nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al ...

31 Dec 2019 ... vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor ... 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 (#M43), cu ...

lege nr 350 din 6 iulie 2001 privin amenajarea ... - OAR Bucuresti

6 Iul 2001 ... LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ... de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situa ie cu prezentarea.

lege nr 350 din 6 iulie 2001 privin amenajarea teritoriului.pdf

6 Iul 2001 ... LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ... de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situa ie cu prezentarea.

LEGE Nr. 12 din 6 august 1990 *** Republicată privind protejarea ...

prin Legea nr. 129/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din. 21 decembrie 1994;. - Legea nr. 105/1997 pentru soluĠionarea ...

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul ...

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor. EMITENT: GUVERNUL. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.

1 LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, actualizată, privind ... - vetis.ro

LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001, actualizată, ... spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010; ... târziu de 31 decembrie 2018.

ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al ...

27 Dec 2019 ... #B: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Acte modificatoare. #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 18 ...

Registrul specialistilor in protejarea monumentelor istorice

113. S/16.01.2004. POPA Viorica. Loc. Timisoara, judetul Timis, tel. ... Timişoara, jud. Timiş. 1 - Restaurare ... monumente istorice; D. – sef proiect de specialitate: ...

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic ... - ancom

25 Apr 2018 ... Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin ... (1) din capitolul I atacat de (exceptie admisa partial) Actul ... sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau.

LEGEA Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul ... - PAID Romania

18 Iul 2001 ... Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018. Legea nr. 192/2018. În lista de mai ... 416/2001 sau conţin modificări/abrogări efectuate asupra acestor ... În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind ... - UAB

Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 Septembrie 2014 ... instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind ...

(5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor ... 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

Strategia pentru protejarea, salvarea si salvgardarea monumentelor ...

constituit în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor; ... emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competențelor ...

LEGEA Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat - Paid

18 Iul 2001 ... Ordonanţa Guvernului nr. ... 4/2017. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017. Ordonanţa de ... (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, ... activităţilor sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea ... declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare ...

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul ...

22 Ian 2018 ... Forma consolidată a Legii nr. 544/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie. 2001, la data de 22 Ianuarie 2018 este realizată ...

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea ...

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. EMITENT: Parlamentul. PUBLICAT ... În cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu ... târziu de 30 decembrie 2018.

LEGE Nr. 164 din 7 aprilie 2001*** Republicată privind pensiile ...

16 Dec 2008 ... Sistemul pensiilor militare de stat şi asigurărilor sociale din domeniul ... comisiile de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la ... - Sie

ART. 2. În sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau instituție publică se înţelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse ...

LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 (*actualizată*) privind organizarea ...

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. EMITENT: PARLAMENTUL. Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu ...

LEGE Nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcŃionarea ...

Legea nr. 250/2006. Legea nr. 90/2001 a mai fost modificată şi prin: - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 76/2005, respinsă prin Legea nr. 250/2005.

LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi ...

pescuite de 5% pentru scrumbie de Dunăre şi de 20% pentru chefal, stavrid şi scrumbie albastră. 7.Dimensiunile minime ale ochiurilor la uneltele de pescuit ...

LEGE Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea ... - ANP

19 Iul 2013 ... a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ...

LEGE Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul ... - ace.ucv.ro

28 Nov 2008 ... modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 128/1997 nu mai sunt de actualitate. Anexele la Legea nr. 128/1997 ...

LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind ÎNFIINȚAREA ...

20 Iul 2018 ... 1. LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Lege nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a ...

1 feb. 2014 ... 286/2009), noul Cod de procedură penală (Legea nr. ... executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunităţii, în afară de.

LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 (*actualizată*) privind eficienţa ...

574 din 1 august 2014, la data de 15 iunie 2018 este realizată prin ... definită în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a. Consiliului din 31 martie ...

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicată**)(*actualizată*) privind ...

sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socoteşte după ... prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului şi ...

LEGE Nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de ... - ANPM

21 Iul 2015 ... într-o notă care însoţeşte certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculelor ... a) parcul auto privind categoria M1, exceptând vehiculele cu ...

LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi ...

(1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: ... condominiu de tip bloc, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea ...

1 LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza ...

Prezenta forma actualizata este valabila de la 18 martie 2014 pana la data selectata. ______ ... Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare. CAP. ... A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a. Legii nr. 333/2003 ...

LEGE Nr. 152 din 15 iulie 1998 *** Republicată privind înfiinţarea ...

15 Iul 1998 ... 12 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.L. poate finanţa, din fondurile prevăzute la alin.