academia de ştiinţe a moldovei institutul de filozofie, sociologie şi ...

Vezi ***, Dicţionar de filosofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 759. 4. Vezi G. Albu, Cultura mahalalei, omul-kitsch şi şcoala, în „Paideia”, nr. 2, 2006, p. 57. 5.

academia de ştiinţe a moldovei institutul de filozofie, sociologie şi ... - Related Documents

academia de ştiinţe a moldovei institutul de filozofie, sociologie şi ...

Vezi ***, Dicţionar de filosofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 759. 4. Vezi G. Albu, Cultura mahalalei, omul-kitsch şi şcoala, în „Paideia”, nr. 2, 2006, p. 57. 5.

revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice - Institutul de ...

de bioetică în lumea universitară) aceea că reduce etica biologică, ca parte a filosofiei practice despre supravieţuire, la una clinică, la una aplicativă în lumea ...

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE ... - IMB

16 Mai 2011 ... Rapiţa de toamnă a asigurat un spor la recolta de masă verde şi de seminţe ... Prezenţa în cantităţi majorate a substanţelor proteice, aminoacizilor esenţiali şi ... Suplimente pentru hrănirea albinelor şi procedee de hrănire a ... Сырбу Т.Ф., Бурцева С.А., Степанов В.С., Туртэ К.И. Поверхностно-активные.

academia de ştiinţe a moldovei institutul de ... - A (www.cnaa.md

27 Iul 2017 ... Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic [9]) sunt tentaţi să ... eminesciană din Odă (în metru antic) constituie, pentru autorul ...

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE FILOLOGIE ...

Gasset, Arta de a iubi de Erich Fromm, Iubirea și Occidentul de Denise de Rougemont,. Erotismul de Georges Bataille, Strategiile fatale de Jean Baudrillard, ...

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI INSTITUTUL DE ECOLOGIE ...

28 Aug 2017 ... text de bază, ilustrată prin 16 desene, 8 fotografii şi 28 de tabele. Cuvinte cheie: nuc negru, introducent, masa de frunze, pregătirea seminţelor ...

academia de ştiinţe a moldovei institutul patrimoniului cultural ... - IBN

Redactori: N. Cara, A. Covalov, D. Nicoglo, I. Şihova, T. Zaicovschi. Machetare: V. ... что перевод может быть прямым, когда текст пере- водится с языка ... В песне «Cîntă cucu în pădure» (Voevidca, 1990,. 103, № 63): … ... Voevidca A. Cîntece populare din Bucovina. Bucureşti,. 1990 ... În cadrul lor se cânta la acordeon ...

academia de ştiinţe a moldovei institutul integrare europeană şi ...

Rodica Nichifor. Interesul Marilor Puteri în Orientul Mijlociu. 133. CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE. Dumitru Căldare. Un studiu consacrat filosofiei transmodernismului.

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Institutul Studiul Artelor Cu ...

Date interesante despre cetăţile Moldovei pot fi găsite în ... de lîngă Roman, citadela de la Orheiul Vechi, Cetatea Albă, cetăţile Neamţ, Soroca,. Chilia ...

academia de ştiinţe a moldovei institutul patrimoniului cultural ...

prescurtat al comunicării, s-a arătat indispus, a arun- cat privirea pe fereastră, a oftat, ... крывает инструментальные мелодии типа «бул- гариш», исследуя ...

academia de ştiinţe a moldovei - Institutul de Cercetări Juridice şi ...

o serie de lucrări în domeniul devianței, crimei, criminalității și problemelor ... Gall , F. J. Anatomia și fiziologia sistemului nervos în general și a creierului în ...

academia de ştiinţe a moldovei institutul de zoologie - Consiliul ...

4 Sept 2012 ... Negru Maria - dr. în biol., conf. cercet., cercet. şt. super., Bagrin Nina ... ellipsoidalis) şi tratate antiparazitar complex (Umbelicen, Rombendazol.

academia de știinţe a moldovei institutul de filologie ... - Dialogica

să mă trădeze” (Interviu realizat de ALIONA GRATI și NICOLAE TZONE) .......................26. MIRON KIROPOL: ”I feel ... Nadia Cantacuzino fusese întâi măritată cu. Herescu, unchiul lui ... caselor de joc al curţii infernale, marchiz al Infernului etc.

stiinte med 3 2012.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

gradul distrucţiei mucoasei intestinale. Astfel, activitatea diaminoxidazei poate fi un marker cu o sensibilitate şi specificitate înaltă în di- agnosticul precoce a IMA, ...

academia de ştiinţe a moldovei - Asm.md

hibrizi simpli, tripli, dubli, în trepte F1-11 şi backcross B6-9 timpurii, medii şi tardivi, dintre care 19 s-au evidenţiat prin ... de martori. Pentru ... de dirijare de la calculatorul de bord, asamblat modelul experimental al scanerului microsatelitului, ce.

academia de ştiinţe a moldovei - Academia de Stiinte a Moldovei

109,8. „Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul eficientizării şi asigurării ... coctailului vaccinal antigripal, recomandat de OMS pentru sezonul ... cireşelor uscate. ... În anul 2012, la Î.E.P. Ştiinţa au ieşit de sub tipar încă cinci volume din Colecţia ...

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ... - A (www.cnaa.md

28 Aug 2017 ... determinat un procent maxim de germinare, în comparaţie cu alte ... la temperaturile joase, în comparaţie cu alte specii de nuci, introduse în.

Academia de Ştiinţe a Moldovei - A. Lupan

Brânza, Lilia. Efectul de adaptare al unor plante de Phaseolus la acţiunea ... Negru, A. Flora indicatoare şi grupele silvoecosistemice ale Republicii. Moldova / A.

raport - Academia de Stiinte a Moldovei

Republica Moldova – Galega orientală, Amarantul, Hrisca de Sahalin și Silfia, s-a ... grupul brevicarinei care se conţin în planta Carexbrevicollis DC (familia ...

Academia de Ştiinţe a moldovei - A (www.cnaa.md

5 Nov 2019 ... CIUHRII Mircea, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător. Consultant ştiinţific: VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat în științe ...

1 fisier.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

19 feb. 2004 ... înregistrat semne clinice: febră – 48 (73,8%), tuse seacă – 24 (36,9%), tuse productivă - 33 (50,7%), ... Pacienţii trataţi cu Eurespal nu au avut.

Teza de doctor - IMB - Academia de Științe a Moldovei

excepţie, acestea sunt biopolimeri ramificaţi, constituiţi dintr-o catenă ... La fel, este cunoscută metoda de obținere a consorțiului de bacterii eubiotice, la etapa ... total și stabilind nivelul de rentabilitate se poate calcula profitul și prețul.

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI GRĂDINA BOTANICĂ ...

24 Iul 2015 ... El împărțea toate ciupercile în comestibile şi otrăvitoare. Romanii erau bine informaţi despre proprietățile toxice ale ciupercilor şi le utilizau cu.

Ion Ețcu Biobibliografie - Academia de Științe a Moldovei

... Ion Eţcu, care, la. 21 aprilie 2013, şi-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare a naşterii şi 55 de ani de activi- ... Născut în zodia încercărilor (Teodor COTELNIC) .

Chimie generală - Academia de Științe a Moldovei

Amestecuri. Soluţii. Solubilitate. Cristalohidrați. Modalități de exprimare a concentrațiilor soluțiilor. Disociația electrolitică. Reacțiile ionilor în soluție.

Download - A. Lupan - Academia de Științe a Moldovei

Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Matematică și Informatică al Acad. de Științe a ... Memorator de fizică / elab. ... http://www.jetpletters.ac.ru/cgi-bin/front/download/gf/68/article.pdf ... Sănătate : materialele Congresului şt. intern., 5-8 oct.

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ...

Procesul de uscare a salcâmului a cuprins 12 mii ha de păduri de salcâm. Chiciura ... Caracteristica amenajamentului silvic al parcurilor-pădure din municipiul ...

Alexandru Roșca - Academia de Științe a Moldovei

Academician Alexandru Roșca : Biobibliografie / Acad. de Știinţe a Moldovei,. Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Șt. Centrală “Andrei Lupan” ; red. şt.: Aurelia.

1 ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI GRĂDINA BOTANICĂ ...

13 Mar 2015 ... Suprafețe cu vegetație de stepă s-au păstrat pe versanți cu grad de înclinare mare, pe suprafețe accidentale cu alunecări de teren și ...

academia de ştiinţe a moldovei - Studia Universitatis Moldaviae

Speciile de plante-buruiene descrise până în prezent cuprind ... şi a regiunilor bioclimatice din care provin principalele grupe de specii ce completează flora ...

Liste 2015.pdf - A. Lupan - Academia de Științe a Moldovei

TIMUŞ, A. Au înebunit salcâmii, dar nici buburuza asiatică nu-i mai cuminte. ... PALAMARCIUC, O., SECU, M., CLÉRAC, R. Template assembles of single ...

Buletin_medica 4_2013l.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

hioidului se inserează mulţi dintre muşchii hioidieni. Faţa posterioră a osului, îndreptată spre epiglotă, este concavă şi netedă. Coarnele hioidului sunt de două.

Akademos 2-2018 web.indd - Academia de Științe a Moldovei

Boris GAINA, Republica Moldova. Acad. ... te-s cuibare sfinte, de înţeles veghea și rodul veacului ... și-a început activitatea în atelierul de confecţionare a.

Buletin_medica 4 2014 RCB.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

Gheorghe Paladi, prof., academician AŞ, Moldova ... Ion Moldovanu, doctor habilitat, profesor, Moldova ... statinelor, ca agenţi de îmbunătăţire a NO, este bine stabilit ... Braunstein P.W. Jr., Sade R.M., Crawford F.A. ... mele difuze extinse s-a asociat şi tratament local cu ... meşei sintetice (polypropylène) de dimensiuni cores-.

Nicolae Botgros - Akademos - Academia de Științe a Moldovei

artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară. „Lăutarii”, Artist al Poporului din ... ca, Irina Loghin, Maria Ciobanu, Benone Sinulescu ș.a. În acest prodigios ...

Akademos 1 2017 web.indd - Academia de Științe a Moldovei

constituționale respective [5, art. 4, art. 7, art. 8] se consfințește principiul ... la știință și inovare (II) [online] http://www.literaturasiarta. ... oaspeţii de onoare sosiţi de peste hotare: prof. Asaf ... Goiani în sezonul ... globuri luminoase în timpul fiecărui episod, cât timp ... când indică limba în care este subtitrat filmul/produsul.

1 fisier nr 3 2010.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

Există o bibliotecă reală, care conţine ediţii perio- dice, monografii, manuale de specialitate, variante digitale a peste 150 de monografii în limba engleză. (aa.

academia de ştiinţe a republicii moldova - Institutul de Ştiinţe ale ...

Propunem un şir de activităţi ce contribuie atât la dezvoltarea competenţelor de ... Hagi-Tudose. ... Fiecare elev, timp de un minut, scrie pe o fişă idei adiacente (fiecare idee pe o ... lexicului, lectura articolelor de ziar, documentarea privind.

buletinul medical 5 2010.indd - Academia de Stiinte a Moldovei

1 Oct 2010 ... International Herpes Management Forum (IHMF) recomandă ... se întâlnesc ca papiloame juvenile, contaminarea având loc la naşte- re, de la ...

academia de științe din moldova institutul de cercetări ... - IBN

Mariana ROȘCA, PROVOCAREA PLURALISMULUI RELIGIOS ÎN. SOCIETĂȚILE ... Dumitru BALTAG, Mariana ROBEA,VALORILE JURIDICE ÎN FAȚA.