DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea ... - Publitrans

pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ... încasărilor şi plăţilor în numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se.

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea ... - Publitrans - Related Documents

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea ... - Publitrans

pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ... încasărilor şi plăţilor în numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se.

DECRET Nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca CAP ...

(1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în munca, ... (2) Pentru fiecare persoana se va întocmi un singur carnet de munca.

Decret Nr. 186 din 24 iulie 1961 - New York Convention

Republica Populara Romina adera la Conventia pentru recunoasterea si ... Protocolul de la Geneva din 1923 privitor la clauzele de arbitraj si Conventia de la ...

ORDIN nr. 64 din 14 iulie 2014 pentru aprobarea ... - CEZ

14 Iul 2014 ... Prezentul regulament se aplică clienţilor finali de energie electrică, ... la apeluri telefonice, timpul mediu de aşteptare la ghişeul prestatorului.

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea ...

este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra ... Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;.

ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea ...

(2) Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă ... se înscriu în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

ORDIN nr. 159/IG din 29 iulie 2015 pentru aprobarea ... - isujcv.ro

10 Aug 2015 ... domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ...

ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat, pentru aprobarea ...

11 Iul 2014 ... 923/2014. ART. 1. Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr.

ORDIN nr. 343 din 13 iulie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea ...

calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încãlzire ... S^PRO(ET)- suprafaţa echivalentã termic de proiect a corpului de încãlzire ...

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea ... - IGSU

27 Iul 2010 ... apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi ale reglementărilor tehnice din ...

ORDIN Nr. 604 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Clasificării ...

3 Aug 2012 ... |Focul Viu | |. | |. |____|______|______|______|______|______|_|______|_|. | 34 |Bihor |. | 2.145. |L 5/2000. |Avenul Borţig|C|.

ORDIN nr. 266 din 31 iulie 2017 pentru aprobarea ... - onvpv

31 Iul 2017 ... ORDIN nr. 266 din 31 iulie 2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de.

HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de ...

27 Apr 2010 ... 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publică din ...

ORDIN Nr. 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de ...

1 Iul 2015 ... modifică şi va avea următorul cuprins: "Contul 345 <<Produse finite>>. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor ...

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea ... - ISU Arad

manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor ...

ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011 pentru aprobarea ... - Iscir

ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie să fie atestate în condiţiile prevăzute ... Personalul tehnic de specialitate care este atestat de către ISCIR după ... ANEXA 2 la metodologie. Adresă de avizare a persoanei juridice. - model - ...

HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea ... - onvpv

2 Aug 2016 ... (2)În funcţie de conţinutul în zahar, vinurile prevăzute la alin. ... (3)Pentru vinurile spumante de calitate cu D.O.C. atât producerea vinului materie primă, cât ... must concentrat, vin, alcool de origine viticolă, trebuie să ... stejar, sau pentru unele vinuri produse după tehnologii speciale, cu condiţia să nu aibă.

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea ...

(4) Contravizita se organizează după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit ...

ORDIN nr. 64 din 14 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului ...

14 Iul 2014 ... Prezentul regulament se aplică clienţilor finali de energie electrică, ... la apeluri telefonice, timpul mediu de aşteptare la ghişeul prestatorului.

ORDIN Nr. 604 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea ... - ANANP

|L 5/2000. |Peştera |C| ... |Peştera |A|zona. |B| ... |Peştera |B| ... |Peştera de |A|zona. |B| ... |Peştera Lucia|B| ... |Peştera de |C| ... |Peştera din |A| ... |Peştera de la|B| ... |Comana. | |. | |. |____|______|______|______|______|______|_|______|_|.

ORDIN nr. 4.165 din 24 iulie 2018 pentru aprobarea ... - ISJ Ialomita

10 Aug 2018 ... personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim ... modelului prevăzut în anexa nr. 2, sunt însoţite în ... obligaţia să emită o decizie de încadrare în regim de plata cu ora pentru un alt ... ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului.

ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor ...

9 Aug 2010 ... Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor ... intervenţie în caz de incendiu, precum şi instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor. ... avariei, întărirea regimului de control şi supraveghere p.s.i. etc.

HOTĂRÂRE Nr. 805 din 3 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor ...

procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema. României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi ...

ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor ...

Având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 ... funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ... 1. în sistem închis - unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;.

ORDIN Nr. 1966 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea modelului şi ...

24 Iul 2015 ... Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) "Declaraţie pe ... sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de 1 an; ... republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi PFA, ÎI, ...

ORDIN Nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea ... - Ministerul Muncii

Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind ... a situatiei copilului, conform modelului prevazut în anexa nr.

ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice ...

23 Iul 2018 ... ORDIN. 766 23/07/2018. C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS. Ministrul apelor şi pădurilor,. Ioan Deneş. Bucureşti, 23 iulie 2018. Nr. 766. ANEXA 1.

ORDIN nr. 500 din 5 iulie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind ...

b) certificatul de urbanism în fotocopie - un exemplar; c) memoriul tehnic cu descrierea detaliată a lucrărilor ce vor fi executate, întocmit de un inginer structurist, ...

ORDIN nr. 159I.G. din 29 iulie 2015 pentru aprobarea Procedurii de ...

10 Aug 2015 ... subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 89/2013. (2) Persoanele autorizate sunt planificate nominal, precizându-se.

ORDIN nr. 1369 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii ... - ISC

1 Aug 2014 ... al procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a ... în etapa de execuţie a lucrărilor de construcţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; ... execuţie, verificare şi recepţie calitativă a lucrărilor pentru obiectivul supus controlului; ... completat de Regulamentul de organizare şi funcţionare a ...

ORDIN Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind ...

transfuzie sanguină, din care să rezulte că pot dona sânge la centrul de transfuzie sanguină dintr-un anumit teritoriu (şedinţe de colectă fixă sau mobilă) ...

ORDIN nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor ... - pCont

8 Iul 2004 ... Fişă de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b); ... individual de muncă, după caz, Fişa fiscală 1 (pentru venituri din salarii la ...

ORDIN Nr. 2531/2018 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea ... - Anaf

ORDIN Nr. 2531/2018 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru ...

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea ... - Anaf

8 Iul 2019 ... (3) În funcţiunea contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele ... sumele preluate din contul 542 | 75| | |. | "Avansuri ...

ORDIN Nr. 2012/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea ... - Anaf

5 Iul 2016 ... c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de ... al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada ... Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul ... Circulă: - originalul la contribuabil;. - copia la organul fiscal. 1.10.

ORDIN Nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea ...

13 Iul 2016 ... aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi ... a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi.

LEGE Nr. 185/2018 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanței ...

18 Iul 2018 ... dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moștenitor, certificat ... Ulterior, intabularea dreptului de.

ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea ...

B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile. 11. Evidenta contabila în partida simpla se va conduce în conformitate cu prezentele ...

ORDIN Nr. 861/2014 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi ...

1 Sept 2019 ... indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista ... din 18 mai 2017 ... condiţiilor de prescriere a tratamentului cu medicamentele ... protocol de colectare de date reale din practica terapeutică în vederea ...

HOTĂRÂRE Nr. 720/2008 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei ...

23 Mar 2018 ... Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza ... 725/2011 ... 18/2017. #M16: Hotărârea Guvernului nr. 49/2017. #M17: Hotărârea Guvernului nr. 178/ ... 39| Alprostadilum (concentraţie 500 mcg) **.