ITEMI DE EVALUARE LA LOGICĂ SEMESTRUL I şi al II-lea CLASA ...

9. Câte obiecte are in extensiunea sa expresia lingvistică număr prim între 6 şi 9? ... Contradictoria propozitiei Unele carti sunt manuale scolare este: a) Toate ...

ITEMI DE EVALUARE LA LOGICĂ SEMESTRUL I şi al II-lea CLASA ... - Related Documents

ITEMI DE EVALUARE LA LOGICĂ SEMESTRUL I şi al II-lea CLASA ...

9. Câte obiecte are in extensiunea sa expresia lingvistică număr prim între 6 şi 9? ... Contradictoria propozitiei Unele carti sunt manuale scolare este: a) Toate ...

Itemi de Evaluare Limba Engleză Clasa a X a Semestrul al II – lea

Ce se întâmpla în casa ta când am trecut pe la tine ieri seară? ... a bătut la uşă; telefonul încă mai suna când am deschis uşa, dar când m-am întors, el s-a oprit.

Itemi de evaluare Limba Engleza Clasa a IX-a Sem. al II - lea

I ……………….. English last week. (to speak). 2. We ……………….. our parents yesterday. (to help). 3. The boys …………………… rugby last Saturday. (to play).

Itemi de evaluare Limba Engleză Clasa a XI-a Sem. II

Limba Engleză. Clasa a XI-a. Sem. II. 1. Translate into English: 1. Intrunirea tocmai ... 9. Din pacate, vasul s-a scufundat inainte ca elicopterul sa ajunga la locul ...

Itemi pentru evaluare Limba engleza Clasa a XI-a 1. Translate into ...

8. Baiatul arata ca si cum nu s-ar fi spalat niciodata in viata lui. 9. Din pacate, vasul ... 36) You have just finished your test paper and so you want to go out of the.

Itemi evaluare Geografie

2. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă cu litera.................. 3. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera.................. 4. Podişul ...

Itemi de evaluare Biologie

Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de: a. petale b. stamine c. gineceu. B. Alegere multiplă. 1. Excreţia la plante se realizează prin ...

Itemi evaluare biologie

Plastidele: a. sunt organite celulare caracteristice celulei vegetale b. sunt organite celulare caracteristice celulei animale c. pot fi leucoplaste, cromoplaste şi ...

Itemi pentru evaluare Geografie cl a IX a

a. tropical uscat b. tropical umed c. subtropical d. subecuatorial. 8. Climatul cuprins între 5-12ºlatitudine se numeşte climat: a. subpolar b. subecuatorial.

Itemi de evaluare Limba Franceză

LIMBA FRANCEZĂ. CLASA a XI – ... Terminaţiile pentru imperfect, pentru verbele de grupa II sunt: ... Subjonctivul verbelor de grupa II are următoarele terminaţii:.

Itemi evaluare Limba Latină

I. Completati următoarele enunturi: 1. Limba latină aparŃine ... Verbul aflat la modul conjunctiv, timpul imperfect este: a) canerem ... Încercuieşte verbul care se află la conjunctiv prezent: a) canemus ... Verbul esse nu are gerunziu: a) adevărat.

Itemi de evaluare Literatura universala

CERINłE. 1. Reciteşte prima stofă, apoi numeşte o temă romantică prezentă aici. 2. Numeşte o temă / motiv romantic prezent în ultima strofă. ... curentul romantic.

Itemi de evaluare Limba Latină

28. Verbul laudavissemus se află la: a) conjunctiv mai mult ca perfect b) indicativ viitor c) conjunctiv perfect. 29. Substantivul exercitus,-us este de declinarea:.

TEST DE EVALUARE SUBIECTUL I ITEMI CU ALEGERE ...

Roata de curea din figura alăturată este: a) cu obadă în trepte; ... 5. 50%. Transmisii prin roți dintate. 0. 1. 1. 1. 2. 20%. Transmisii prin curele. 0. 1. 1. 1. 3. 30%.

EVALUARE TIPURI DE ITEMI 1 clasificati după criteriul gradului de ...

EVALUARE. TIPURI DE ITEMI 1 clasificati după criteriul gradului de obiectivitate oferit în corectare: A) ITEMI OBIECTIVI - testează un număr mare de elemente ...

LOGICA , ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE Teza 2018 semestrul ...

și subcontrara propoziției 4. 4 puncte. C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia ...

MODELE DE ITEMI I. APTITUDINI COGNITIVE Tipul 1 (Itemi verbali ...

a rezolva integrame. C. a căuta cuvinte cu sens ... Participarea la educația preșcolară a copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta oficială de înscriere în ...

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ-Fizică-clasa aVI-a (Fişă de evaluare ...

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ-Fizică-clasa aVI-a. (Fişă de evaluare a cunoştintelor studiate la disciplina Ştiinţe ale Naturii, în clasele I-IV). 2p I. Încercuieşte ...

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina LOGICĂ, ARGUMENTARE ...

Test de evaluare iniŃială – Disciplina Logică, argumentare şi comunicare. Clasa a IX-a. Pagina 1 din 3. TEST DE EVALUARE INIłIALĂ. Disciplina LOGICĂ ...

PROGRAMA M2 Clasa a IX-a Mulţimi şi elemente de logică ...

Mulţimi şi elemente de logică matematică. • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, ...

Clasa a III-a Semestrul al II-lea

Quilling. Ramă foto. ○ Felicitări, cu drag! Monotipie. Pastel. Colaj. Ghiocel. ... Folosind tehnica quilling, cre ează ... Decorează păpușa folosind frunze și flori.

CLASA a II-a SEMESTRUL I

Rostește pe silabe versurile de mai jos și bate în toba confecționată pentru fiecare ... Interpretează, cu ajutorul scării muzicale, melodia Melc, melc codobelc. 1.

CLASA a II-a SEMESTRUL II

Cântă melodiile A ruginit frunza din vii și Ceata lui Pițigoi. Să reținem! ... Veselia sau tristețea cântecelor este dată atât de melodie, cât și de versuri. A ruginit ...

EVALUARE SUMATIVA- SEMESTRUL I GRUPA MARE ,,B ...

EVALUARE SUMATIVA- SEMESTRUL I. GRUPA MARE ,,B”- ,,GRUPA BUBURUZELOR”. NR. CRT. DOMENII. EXPERIENTIALE. SCOPUL. ITEMI. PUNCTAJ.

clasa a IX-a frecvenţă redusă Semestrul al II – lea

4. Denumirea dată acestui stil aparţine artiştilor renascentişti, nemulţumiţi de “ ... Formarea statelor medievale româneşti este, în primul rând, rezultatul acţiunii ...

MANUAL PENTRU CLASA a II-a SEMESTRUL al lI-lea

Mie îmi plac animăluțele, am un acvariu cu peștișori și o broscuță-țestoasă. Copilul 11: – Eu am doi iepurași și o pisicuță. Copilul 12: – Eu am un cățel.

GEOGRAFIE manual pentru clasa a IV-a semestrul al II-lea ...

România — elemente de geografie regională. Lecția 1 – Munții. Carpați. Lecția 2 – Dealurile și podișurile. Lecția 3 – Câmpiile. Lecția 4 – Delta Dunării.

ŞTIINŢE CLASA XI SEMESTRUL II 1. FENOMENE OPTICE ...

Curcubeul este un fenomen optic care ia nastere din cauza dispersiei si reflexiei luminii solare in ... De obicei, apar un curcubeu principal si un curcubeu ...

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A X-A SEMESTRUL I ...

Spânul se repede ca un "câne turbat şi retează capul lui Harap-Alb, dar fala îl ... dintre Harap-Alb şi omul spân sunt regăsite în relaţia om-păcat de-a lungul ...

ŞTIINŢE – SEMESTRUL II CLASA XII I. PROCESE CORTICALE ...

Memoria este implicată în cunoaştere şi învăţare, înţelegere şi rezolvare de probleme, inteligenţă şi creativitate, fiind o capacitate psihică absolute necesară, ...

ŞTIINŢE CLASA a XII-a SEMESTRUL I I.MOLECULE 1.Moleculele ...

Zaharidele cunoscute şi sub denumirea de glucide sunt substanţe organice, cu funcţiune mixtă ce au în compoziţia lor atât grupări carbonilice cât şi grupări ...

EDUCAŢIE ARTISTICĂ CLASA 11 SEMESTRUL II GENURI ...

Miniatura, atât cea vocală (liedul), cât şi cea instrumentală, este reprezentativă pentru romantism, contribuind la exprimarea trăirilor subiective specifice epocii.

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2 - clasa a VI-a 1 ...

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul 2. - clasa a VI-a. 1..BroscuŃa Oac pleacă din punctul A(−4,−5) din sistemul de axe din figură.Ea sare în punctul B(−3 ...

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A IX-a SEMESTRUL I ...

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. CLASA A IX-a. SEMESTRUL I. Prof. ... indelungata, arata si o instrainare a prozatorului fata de subiectul naratiunii.

Probleme GeoGebra clasa a VII-a semestrul I .pdf - Digitaliada

Construiți patrulaterul convex ABCD, cu AB = 4 cm, BC = 4,5 cm, CD = 5,5 cm DA = 6 ... În triunghiul isoscel ABC, cu [AB] [AC] și m( BAC) = 120 , fie M și N mijloacele ... punctele A, B și C, astfel încât triunghiul ABC este isoscel, de bază [BC].

EDUCAŢIE ARTISTICĂ CLASA A XII-A SEMESTRUL I I. Unitatea şi ...

întâlnită în genulhip-hop, în anumite ramuri ale muzicii electronice ş.a.); ... muzicii rock). ... Scrutând istoria muzicii, desluşim etape mari în care modalităţile.

Planificare calendaristică Clasa a VII-a Semestrul I ... - ISJ Braila

laboratorul de fizică. 1. 9-13 sept. 1. ... 7-11 oct. Observarea efectelor interacțiunii. Observarea efectelor inerției. Acţiune . ... Determinarea centrului de greutate.

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ CLASA a ...

Lucrare scrisă pe semestrul I la disciplina INFORMATICĂ. CLASA a IX-a neintensiv. Nr. I. 1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod.

Model-Teza-clasa-a-VII-a-Semestrul-II - Matematica Mai Usoara

Model Teza clasa a VII-a Semestrul II. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul 1: Pe foaia de Teză treceti doar răspunsurile.

Lucrare scrisă semestrială semestrul I, clasa a XI-a MATEMATICĂ ...

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică ... 1. Dacă , ∈ 5, = (. 1 2 3 4 5. 3 1 4 5 2. ), = (. 1 2 3 4 5. 2 5 4 3 1. ).